Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (584 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By exydos (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-06 18:40:20 (50 săptămâni în urmă) - [Link]
#42856 EnergY_7, depinde de universitate , la fiecare este precizat in metodologie , se face la ambasada Romaniei , mai bine o faci
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717
<< Precedenta      Următoarea >>

#42876 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2018-11-06 12:27:56 (41 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42875 dutza95, "... Salut! Îmi poate spune cineva cum e mai bine să aplici la studii in RO, cu pașaportul moldovenesc sau cel românesc? Este vreo diferență la capitolul șanse la admitere/cazare/bursă ș.a.m.d?  ..." - se impune mai intai o precizare: exista 2 variante

1) depui ca basarabean - pot aplica si cei care au pasaport romanesc, dar nu si buletin romanesc!

avantaje: fara plata taxelor de scolarizare (esti la buget pe toata durata studiilor daca indeplinesti anumite conditii privind reusita academica), camin asigurat si gratuit
dezavantaje: bursa relativ mica (de 2 ori mai mica decat cea pe care o primesc romanii), pentru anumite facultati admiterea este mai dificila, pentru ca sunt relativ putine locuri raportat la numarul mare de candidati care doresc sa studieze acolo si respectiv concurenta este mai acerba (risc de a nu fi admis ca basarabean)

2) depui ca roman - pot aplica doar cei care si-au facut buletin romanesc!

avantaje: bursa mai mare, admiterea mai usoara, intrucat la concursul de admitere se ofera mai multe locuri la buget, iar raportat la numarul de candidati, sansele de a fi admis cresc.
dezavantaje: nu este asigurat loc la buget (asta depinde de eforturile tale si de concurenta colegilor), camin nu e asigurat (daca obtii loc, trebuie sa platesti)


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42877 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2018-11-06 15:25:09 (41 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42876 EnergY_7,

Quote:

bursa relativ mica (de 2 ori mai mica decat cea pe care o primesc romanii),

ai bursa de basarabean in valoare de 300 ron, si daca inveti bine, iti mai da si bursa de merit care e 600 ron, adica 900 per total;


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42878 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2018-11-06 21:36:01 (41 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42877 HoTrucks, "... ai bursa de basarabean in valoare de 300 ron, si daca inveti bine, iti mai da si bursa de merit care e 600 ron, adica 900 per total; ..." - nu toate universitatile acorda burse de merit studentilor etnici romani!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42879 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2018-11-06 22:37:22 (41 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42878 EnergY_7, atunci sa scrie cerere la primaria orasului in care invata

#42878 EnergY_7, atunci sa scrie cerere la primaria orasului in care invata


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42880 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2018-11-06 23:55:51 (41 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42879 HoTrucks, "... atunci sa scrie cerere la primaria orasului in care invata ..." - dezvolta te rog, nu inteleg ce are primaria cu studiile


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42881 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2018-11-07 16:21:15 (41 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42880 EnergY_7, "... dezvolta te rog, nu inteleg ce are primaria cu studiile ..." - In Craiova tot nu se acordau burse de merit pentru studentii basarabeni, a fost intocmita o cerere la primarie si a fost aprobata.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42882 by AlexWeb (Power User) (0 mesaje) at 2018-11-07 19:26:06 (41 săptămâni în urmă) - [Link]Top

HoTrucks wrote:

ai bursa de basarabean in valoare de 300 ron, si daca inveti bine, iti mai da si bursa de merit care e 600 ron, adica 900 per total;In multe centre universitare nu se cumuleaza cele 2 burse si nu peste tot bursa de merit e 600.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42883 by lancom (User) (0 mesaje) at 2018-11-18 17:16:42 (39 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Mai exista autocarul cu cursa Bucuresti - Oancea/Cahul - Chisinau? Daca da, aveti un numar de contact, un site, o pagina facebook? Multumesc


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42884 by AlexWeb (Power User) (0 mesaje) at 2018-11-25 11:06:37 (38 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42883 lancom, garabus.com


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42885 by Executioner Warned (Above All) (0 mesaje) at 2018-11-26 22:29:06 (38 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42882 AlexWeb, "... si nu peste tot bursa de merit e 600. ..." - da, undeva e 700


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42886 by SpyMaster (I want to believe...) (0 mesaje) at 2018-12-06 17:34:15 (37 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Acest mesaj nu respecta eticheta de comunicare și a fost ascuns. Click dacă oricum dorești să-l vezi.
#42887 by ImZaBest (Power User) (0 mesaje) at 2018-12-10 17:20:18 (36 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Hey, ce se intlampla in cazul in care ramai restantier la un obiect fiind la buget cu bursa? Treci de la buget la contract?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42888 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2018-12-11 18:10:22 (36 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42887 ImZaBest, la mine in oras, daca ai restante , nu se schimba nimic, doar ca pierzi bursa de merit(daca o ai), iar bursa de basarabean ramane neatinsa.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42889 by ImZaBest (Power User) (0 mesaje) at 2018-12-11 23:43:36 (36 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42888 HoTrucks, in ce oras esti?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42890 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2018-12-12 00:34:06 (36 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42889 ImZaBest, Craiova


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42891 by andRYi (Audemus jura nostra defendere) (1 mesaje) at 2019-03-05 06:38:13 (24 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut care este procedura de depunere a actelor la Master
Care este setul de acte necesar (trebuie de confirmat (recunoastere) diploma de Licenta?)
La momentul de fata sunt student la UTM anul 4 (Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi)+ dispun de cetațenie Română
Și în general se merită de facut masterul, gen careva perspective pe viitor? Poate careva recomandări de universități. Media pentru anii universitari studiați este de: 8,20
Mulțumesc anticipat


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42892 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2019-03-05 17:43:05 (24 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42891 andRYi, "... Salut care este procedura de depunere a actelor la Master ..." - toate informatiile cu privire la admiterea romanilor de pretutindeni sunt cuprinse in Metodologia care se proba anual. Nu sunt la curent daca a fost publicata Metedologia aplicabila pentru anul curent, dar in anii precedenti procedura de admitere la master este identica cu cea care se aplica studentilor romani. Singura diferenta este ca basarabenii vor concura intre ei pentru ocuparea locurilor alocate lor. Prin urmare, trebuie sa urmaresti regulamentele de admitere la master a fiecarei facultati in parte care te intereseaza. Unele proceduri pot include si sustinerea umui examen de admitere.

#42891 andRYi, "... (trebuie de confirmat (recunoastere) diploma de Licenta?) ..." - in cazul in care te inscrii la facultate pe locurile alocate basarabenilor, diploma de licenta va fi recunoscuta in mod automat


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42893 by alam82 (User) (0 mesaje) at 2019-03-19 22:15:29 (22 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut! Anul acesta feciorul meu absolvă 9 clase de liceu, spuneti-mi vă rog cînd apare lista de locuri disponibile la liceele și colegiile din Romania? Și pentru cîte putem aplica, adică cîte coduri de instituții putem înscrie în fișa de admitere?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42894 by nbudei (User) (1 mesaje) at 2019-03-24 12:32:49 (21 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Pentru cei care doresc sa afle mai multa informatie despre admiterea si tipul de invatamint in romania va indemn sa vizitati site-ul: http://gorobic.com/


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42895 by Motan_ordinar (User) (0 mesaje) at 2019-06-16 15:59:08 (9 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Cum stă treaba cu angajarea în România, neavând cetățenie română?
Știu că există posibilitatea de a te angaja legal, dar luând în vedere că procesul este greoi și supus anumitor limite, angajatorii nu-s foarte receptivi în acest sens.
Totuși, din propria experiență/ din auzite/ din experiența altora, care este situația reală, în teren? De ce depinde anagajarea?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42896 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2019-06-16 16:44:19 (9 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42895 Motan_ordinar, "... Cum stă treaba cu angajarea în România, neavând cetățenie română? ..." - daca esti student, poti lucra in mod legal avand permisul de sedere, dar numai part-time - 4 ore/zi. Procedura de angajare nu este greoaie, pentru ca angajatorul nu trebuie decat sa comunice Inspectoratului de Imigrari incheierea contractului de munca cu cetateanul strain.


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42897 by Vitto91 (Power User) (0 mesaje) at 2019-07-03 15:33:55 (7 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Prieteni, cine vrea sa aplice la master in Romania si sa depuna ca basarabean, ce acte pregatiti pentru dosar?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42898 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2019-07-05 11:59:07 (6 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42897 Vitto91, "... Prieteni, cine vrea sa aplice la master in Romania si sa depuna ca basarabean, ce acte pregatiti pentru dosar? ..." - procedura de admitere este identica cu cea corespunzatoare admiterii cetatenilor romani. Respectiv, trebuie sa respecti procedura concreta a facultatii unde doresti sa fii inscris.

P.S. Acest lucru presupune inclusiv deplasarea in Romania, la sediul facultatii pentru depunerea actelor conform procedurii in cauz, precum si sustinerea unui examen daca este prevazut in regulamentul de admitere al facultatii.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42899 by Alex_Bamsy (User) (0 mesaje) at 2019-07-13 17:48:01 (5 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut, ma intereseaza din cei care deja studiaza master in România, a intrat cineva la constructii dupa ce a finisat aici UTM?E recunoscută diploma asta de la noi? Mulțumesc!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42900 by LoGiTecHHHHhhE (Power User) (0 mesaje) at 2019-07-13 18:16:56 (5 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42899 Alex_Bamsy, la anu vreu să depun, tot construcții . Din cele auzite Da, e recunoscută , deam în dependență și de documente, dacă ai buletin românesc sau nu . Două proceduri diferite


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.