Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (545 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-05-21 23:21:52 (26 săptămâni în urmă) - [Link]

trAxe3 wrote:

Salutare tuturor! Am nevoie de sfat privind continuare studiilor in RO, in domeniul economie- marketing .
Am terminat universitatea de medicina din chisinau si ma gandesc sa fac masterat in marketing (da, am nevoie de marketing in companie farma), notele destul de bune, media 9,2.

1) care facultati de economie sunt bune? Ma intereseaza Iasi> brasov> sibiu> timisoara. Timisoara e cool, dar foarte departe :/ nu as vrea sa ma stabilesc acolo, ci cred ca in brasov.
2) masterat sau licenta frecventa redusa? Care forma de studii ofera cunostinte mai profesionale? In general, frecventa redusa se merita? Paralel, voi lucra.
3) se ofera cazare la masteranzi basarabeni?

Deci va trebui sa aleg orasul nu doar din punct de vedere educational, dar si pentru a activa in sfera mea ( ps Timisoara e arhiplina de farmacisti). Voi trebui de asemenea sa fac buletin provizoriu si apoi permanent.
Multumesc aniticipat.Masteratu deobicei se faci dupa orele 16 00 si dureaza pana la 20 00, pt ca ziua sa poti lucra

Cazare se ofera

Daca n-ai pasaport roman, poti sa faci permis de sedere

Eu desigur recomand Clujul pentru ca aici invat si e destul de fain :)

Allyx wrote:

Salut băieţi
cine mă poate ajuta vă rog

pentru a aplica la Master in Romania, care sunt etapele care trebuie sa le fac, si ce documente trebuie să prezint?
ştiu de echivalarea diplomelor.

Copii legalizate la ce doc. trebuie? Vre-un certificat medical ceva trebuie?

merciSalut, uite un exemplu

https://www.admitere.ugal.ro/site/masterat/conditii-acte-masterat
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

#42651 by PIKABU (Power User) (0 mesaje) at 2017-07-10 22:52:57 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42650 girl_on_fire, nu,n-am nimic nici buletin nici pasaport


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42652 by System at 2017-07-11 00:02:03 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Editat.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42653 by Vicky_gCel mai bun bucătar (Rebelle fleur) (0 mesaje) at 2017-07-11 02:02:34 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42651 PIKABU, accesezi site-ul universitatii, cauti lista actelor necesare si mergi direct la universitate si depui dosarul.
Preventiv, poti suna sa te informezi exact despre procedura.

Eu am aplicat diresc la facultate 7 ani in urma, pregatind 2 dosare cu copii legalizate. Una a mers la facultate, cealalta la Ministerul Educatiei - pentru aprobare. Am achitat taxa de inscriere dupa care am sustinut un test de admitere si cam atat.

Cand am avut ordinul de la Minister ( a venit in maxim 2 saptamani ) am achitat taxa la facultate si mi-am facut viza de tip D ( studii ), dupa care am aplicat pentru permis de sedere.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42654 by _ArTuR_ (Power User) (0 mesaje) at 2017-07-11 09:52:50 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut. Scuzati de offtofic. Este cineva acum in Romania si degraba se intorce inapoi in Moldova?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42655 by PIKABU (Power User) (0 mesaje) at 2017-07-11 11:44:03 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42653 Vicky_g, m-am adresat cu aceasta intrebare si al ministerul educatiei din RO si mi-au spus ca pot aplica si online.mltumesc totusi pt raspuns


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42656 by NeverFail (User) (0 mesaje) at 2017-07-11 13:43:57 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Pentru a aplica la studii universitare (licenta) in Romania este necesar sa achit taxele de inscriere / scolarizare?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42657 by ANDRAIN (loathing) (0 mesaje) at 2017-07-11 14:05:02 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42656 NeverFail, depinde de fiecare universitate în parte. Ca să fii sigur, consulți metodologia de admitere a fiecărei universități la care vrei să aplici


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42658 by girl_on_fire (User) (0 mesaje) at 2017-07-11 21:00:10 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42656 NeverFail, in majoritatea cazurilor se achita o taxa de inscriere


Mesaj util ?   Da / Nu   2 / 0   2 puncte
#42659 by andreiprc (User) (0 mesaje) at 2017-07-11 22:56:54 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42656 NeverFail, "... achit taxele de inscriere / scolarizare? ..." - taxa de inscriere e diferita de taxa de scolarizare din ce stiu eu, daca nu e asa va rog sa ma corectati si anume taxa de inscriere reprezinta o taxa achitata la depunerea dosarului iar taxa de scolarizare reprezinta "contractul" cum se mai zice, care in RO poate fi platita in rate.


#42656 NeverFail, "... Pentru a aplica la studii universitare (licenta) in Romania este necesar sa achit taxele de inscriere ..." - intrebarea foarte buna, in metodologie nu e specificat sau am omis eu sectiunea/articolul respectiv asta in cazul in care vb de absolventi de liceu din MD, cel mai probabil daca depui dosarul personal atunci sigur vei achita taxa de inscriere, insa pentru a elimina orice dubii, fiecare universitate are un departament de relatii internationle, nu ezitati sa sunati si sa cereti informatii.


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42660 by PIKABU (Power User) (0 mesaje) at 2017-07-12 00:01:23 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
citisem in metodoligia pt basarabeni de la o universitate ca sunt scutiti de taxele de inscriere...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42661 by macarigabi (User) (0 mesaje) at 2017-07-12 09:20:43 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Baieti, am ideea sa imi continui studiile in Romania, in special la Iasi. Doar trec in clasa 12, si am dori sa aflu unde as putea depunea mai multe putere pentru o facultate legata de IT.
Este evident ca fizica,matematica, si informatica. Pot crede ca acolo voi invata din nou totul? Fiindca in scoala mea informatica nu se practica aproape nimic. Intrebarea este - trebuie sa incep de acum sa ma ocup, sau voi avea destul timp acolo?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42662 by andreiprc (User) (0 mesaje) at 2017-07-12 22:56:19 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42661 macarigabi, "... Fiindca in scoala mea informatica nu se practica aproape nimic. Intrebarea este - trebuie sa incep de acum sa ma ocup ..." - tre sa te apuci de pe de acuma, daca vrei sa reusesti, altfel iti va fi foarte greu, la facultate se presupune ca deja ai o baza si si continua de acolo, neavand aceasta baza mereu o sa pornesti de ultimul loc. Ca fapt, cei care fac liceul in RO, mate-info, fac cate 10 de ore de info, deci . . .


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42663 by tiann (Uploader) (0 mesaje) at 2017-07-13 04:51:49 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42661 macarigabi, totul depinde de tine, fizica și mate faci doar primul an și da o cam ei de la început (evident ca nu la fizica și mate)  însă totul merge destul de rapid și nu prea reușești să să le știi pe toate dacă nu ai ceva o baza, cât de cât, totuși foarte mult depinde de ceea dacă ție îți place asta sau nu. Dacă ai o plăcere enorm de mare când programezi și ești curios să te dezvolți în domeniul dat singur, păi cu siguranță vei avea timp, dacă nu va fi mai greu...

P.S. astea sunt zise din perspectiva unei „ facultate legata de IT.” care nu se află în Iași


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42664 by Makiden (User) (0 mesaje) at 2017-07-16 11:19:19 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut tutoror, aș dori să știu dacă cu media 7,75 la bac și 8,4 anuală aș avea șansa la Universitatea Cuza din Iași (Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor), contract, mulțumesc.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42665 by EgoYST (User) (0 mesaje) at 2017-07-16 12:56:37 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42664 Makiden, da


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42666 by navin85 (User) (0 mesaje) at 2017-07-17 22:39:22 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut! Stie cineva pana in ce luna e posibil de inscris pentru masterat la univ din RO?
am cautat pe paginile universitatii dar e doar acum in iulie. merci


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42667 by heIper (User) (0 mesaje) at 2017-07-18 10:27:00 (70 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Bună, este necesară DECLARAŢIA privind apartenenţa la identitatea culturală română pentru admiterea la universitățile din România?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42668 by andreiprc (User) (0 mesaje) at 2017-07-18 15:52:29 (69 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42666 navin85, sesiunea din toamna, unde se va da "bataie" pe locurile neocupate in sesiune de vara.

#42667 heIper, Metodologia este ghidul tau :)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42669 by girl_on_fire (User) (0 mesaje) at 2017-07-18 18:31:55 (69 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42666 navin85, Depinde de universitate. La ASE Bucuresti de exemplu, admiterea este pe 24-26 iulie.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42670 by Gun_xD (Power User) (0 mesaje) at 2017-07-18 18:42:29 (69 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42667 heIper, salut, la UAIC în Iași a fost nevoie de acea declarație. verifică lista actelor necesare la universitatea unde dorești să depui


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42671 by navin85 (User) (0 mesaje) at 2017-07-19 00:49:26 (69 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Hello! Daca dorec sa depun la masterat cu cetatenie MD, in lista aia cu doc necesare care o pun ei, se mai adauga si alte docmente? Trebie sa le legalizez? Pot sa merg sa le depun pe loc?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42672 by girl_on_fire (User) (0 mesaje) at 2017-07-20 17:03:03 (69 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42671 navin85, da, trebuie legalizate
ai facut licenta in ro sau md?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42673 by serials (Power User) (0 mesaje) at 2017-07-20 22:17:51 (69 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut, vreau sa aplic la programul de master in Ro, licenta am dat-o tot in Ro anul asta. Pentru a participa la concursul de admitere am nevoie de un dosar, in care sa am acte plus copii legalizate, ceva declaratii, etc.

1) e ok sa am copii legalizate in Rep. Moldova, sau e obligatoriu sa fie facute pe teritoriul Ro?

2) am nevoie de o declaratie pe propria raspundere ca nu am mai beneficiat de bursa sau de un alt loc fara plata taxelor de scolarizare din partea statului roman pe nivelul de ciclu solicitat, cum pot sa o fac? A facut cineva?

3) o declaratie privind apartenenta la identitatea culturala romana, o pot face la consulatul sau ambasada Ro din Chisinau?

4) as avea nevoie de o declaratie pe propria raspundere ca nu am domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, nu dispun de buletin/carte de identitate romaneasca, pot sa fac o astfel de declaratie la notar in Rep. Moldova? Sau doar in Ro?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42674 by papucdd (Capică de unu) (0 mesaje) at 2017-07-21 23:54:09 (69 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut. Daca învăț la liceu in Romania unde am intrat ca basarabean si între timp mi am făcut buletin românesc, va fi vreo problema daca la facultate voi depune ca roman?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42675 by NeverFail (User) (0 mesaje) at 2017-07-22 16:21:39 (69 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Pentru a invata in Romania am nevoie de ceva gen viza sau permis de sedere? Unde gasesc informatii legate de ce voi avea nevoie dupa ce sunt acceptat intr-o universitate?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.