Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (548 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-05-21 23:21:52 (29 săptămâni în urmă) - [Link]

trAxe3 wrote:

Salutare tuturor! Am nevoie de sfat privind continuare studiilor in RO, in domeniul economie- marketing .
Am terminat universitatea de medicina din chisinau si ma gandesc sa fac masterat in marketing (da, am nevoie de marketing in companie farma), notele destul de bune, media 9,2.

1) care facultati de economie sunt bune? Ma intereseaza Iasi> brasov> sibiu> timisoara. Timisoara e cool, dar foarte departe :/ nu as vrea sa ma stabilesc acolo, ci cred ca in brasov.
2) masterat sau licenta frecventa redusa? Care forma de studii ofera cunostinte mai profesionale? In general, frecventa redusa se merita? Paralel, voi lucra.
3) se ofera cazare la masteranzi basarabeni?

Deci va trebui sa aleg orasul nu doar din punct de vedere educational, dar si pentru a activa in sfera mea ( ps Timisoara e arhiplina de farmacisti). Voi trebui de asemenea sa fac buletin provizoriu si apoi permanent.
Multumesc aniticipat.Masteratu deobicei se faci dupa orele 16 00 si dureaza pana la 20 00, pt ca ziua sa poti lucra

Cazare se ofera

Daca n-ai pasaport roman, poti sa faci permis de sedere

Eu desigur recomand Clujul pentru ca aici invat si e destul de fain :)

Allyx wrote:

Salut băieţi
cine mă poate ajuta vă rog

pentru a aplica la Master in Romania, care sunt etapele care trebuie sa le fac, si ce documente trebuie să prezint?
ştiu de echivalarea diplomelor.

Copii legalizate la ce doc. trebuie? Vre-un certificat medical ceva trebuie?

merciSalut, uite un exemplu

https://www.admitere.ugal.ro/site/masterat/conditii-acte-masterat
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

#42676 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2017-07-22 17:15:12 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42675 NeverFail, "... Pentru a invata in Romania am nevoie de ceva gen viza sau permis de sedere? Unde gasesc informatii legate de ce voi avea nevoie dupa ce sunt acceptat intr-o universitate? ..." - daca ai obtinut cetatenia romana, nu ai nevoie de viza sau permis de sedere. Eventual se face flotanta la locul de sedere pe parcursul studiilor.
daca nu esti cetatean roman, trebuie sa perfectezi permisul de sedere pe durata studiilor. Pentru aceasta este necesara obtinerea vizei pentru studii in baza careia se va elibera permisul de sedere. Detalii aici


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42677 by NeverFail (User) (0 mesaje) at 2017-07-22 17:32:49 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42676 EnergY_7, Multumesc mult!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42678 by girl_on_fire (User) (0 mesaje) at 2017-07-22 19:13:50 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top


Cine ma ajuta si pe mine cu o info: Moldova face parte din Spatiul Economic European? eu stiam ca da , da am zis sa intreb , just to be sure...
mersi!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42679 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2017-07-22 20:49:20 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut, ma ajuta cineva? lamuriti va rog cu ce se ocupa facultatea de mecanica, si ce pot lucra in viitor ?
multumesc anticipat
am fost acceptat la Cluj cu bursa, dar si la Craiova la informatica.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42680 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2017-07-22 22:24:19 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42678 girl_on_fire, "... Cine ma ajuta si pe mine cu o info: Moldova face parte din Spatiul Economic European? eu stiam ca da , da am zis sa intreb , just to be sure...
mersi! ..." - nu face parte. Detalii aici


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42681 by valeric1007 (Power User) (0 mesaje) at 2017-07-23 11:33:40 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
salut , cine stie este a doua sesiune la depunere pentru licenta si cam cum ar fi mai bine sa depun si ce universitati propuneti


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42682 by K_9 (/dev/null) (0 mesaje) at 2017-07-23 20:54:56 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut, cine îmi poate spune cu se ocupă facultatea de cibernetică și informatică economică


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42683 by PythonMD (Harness the power of Python) (0 mesaje) at 2017-07-26 11:43:23 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut!
Stie cineva daca exista autobuze/microbuze de la Iasi la Chisinau dupa ora 19 30? Sau cel de la 19 30 e ultimul?

LE: cine are numarul de la transportul de la 19 30, poate sa mi-l dea si mie in privat? Am un numar mai vechi al soferului, dar telefonul e mereu deconectat.

Editat de către PythonMD la 2017-07-26 12:21:16
Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42684 by eminescu90 (User) (0 mesaje) at 2017-07-27 00:52:48 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut, am nevoie de un sfat ce ați alege universitatea din Petroșani sau universitatea " Ștefan cel Mare" din Suceava?
Vreau sa studiez la economie.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42685 by mitru (Uploader) (0 mesaje) at 2017-07-28 13:39:15 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Conform metodologiei din 2017
Articolul 29.
(1) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de învățământ superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

Daca sunt in an terminal si imi fac buletin teoretic nu ar trebui sa achit taxa decat din anul urmator cand nu voi mai fi student, sau in acest caz se aplica metodologia din anul cand am inceput studiile ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42686 by Pasager (Fără bilet) (0 mesaje) at 2017-07-28 19:36:27 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42685 mitru, "... începând cu anul universitar următor. ..." - tot parcă e clar scris


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42687 by mitru (Uploader) (0 mesaje) at 2017-07-29 11:14:13 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42686 Pasager, intrebarea era cand apare o metodologie noua, cele precedente se abroga, sau daca am aplicat la studii in 2014 se aplica metodologia din 2014


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42688 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2017-07-29 11:38:28 (72 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42687 mitru, "... se aplica metodologia din 2014 ..." - si atunci metodologia prevedea ca daca obtii buletin romanesc trebuie sa achiti taxa de scolarizare.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42689 by Tudorz (失败是成功之母) (0 mesaje) at 2017-07-31 11:19:21 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Este cineva care si-a facut card national de asigurare de la CNAS?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42690 by tudor16 (Man Of Science) (0 mesaje) at 2017-07-31 22:50:16 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42689 Tudorz, trebuie sa te inscrii la medicul de familie daca vrei sa iti faca card.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42691 by Christoph (Спартак Московский) (0 mesaje) at 2017-08-01 17:04:58 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Apartamentele în chirie prin agenție, trebuie să le dai și lor vreo 200 u.e.?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42692 by vladuztu27 (Storia di un grande amore) (0 mesaje) at 2017-08-01 18:22:26 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42691 Christoph, "... Apartamentele în chirie prin agenție, trebuie să le dai și lor vreo 200 u.e.? ..." - Comision între 25-50%(de regulă 50%) din valoarea chiriei/lună.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42693 by Christoph (Спартак Московский) (0 mesaje) at 2017-08-01 19:30:33 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42692 vladuztu27, mercik


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42694 by Owners (Uploader) (0 mesaje) at 2017-08-02 21:32:44 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42689 Tudorz, Eu mi-am făcut. Din prima când am fost cu un prieten, eu având pașaport moldovenesc, iar el român. El a fost găsit în baza de date și a scris cererea și peste o săptămâna a primit pe poștă cardul, iar mie mi-au zis că nu sunt în baza de date și nu îmi pot face. Apoi peste o zi am vorbit cu niște colegi din anii mai mari și au zis că mă duc tot acolo cu permisul de ședere, adeverință de student și copie a carnetul de student și am fost înscris în baza de date și apoi am scris cerere pentru card și chiar am primit cardul înaintea colegului

Am o întrebare pentru cei care au absolvit sau pentru cei care cunosc. După ce absolvesc facultatea în România cum închei situația cu livretul militar?


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42695 by tudor16 (Man Of Science) (0 mesaje) at 2017-08-02 23:05:32 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42694 Owners, "... După ce absolvesc facultatea în România cum închei situația cu livretul militar? ..." - adica tu vrei sa il obtii sau cum?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42696 by Owners (Uploader) (0 mesaje) at 2017-08-02 23:16:45 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42695 tudor16, Nu vreau nimic, doar să nu îmi zică că nu am livretul încheiat și să mă înroleze în serviciul militar


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42697 by tudor16 (Man Of Science) (0 mesaje) at 2017-08-02 23:26:24 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42696 Owners, te-ai intors in Moldova?
daca tu dupa ce absolvesti universitatea in Romania te intorci in Moldova sa traiesti, fa catedra.
Daca dupa absolvire ramai in Romania sa locuiesti, nu fa nimic, tu locuiesti peste hotare si nu te pot lua.


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42698 by Owners (Uploader) (0 mesaje) at 2017-08-02 23:29:20 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42697 tudor16, La universitate pot face catedra militară? Și poți face catedra daca nu ești student la universitate din Moldova?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42699 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2017-08-03 00:54:49 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut, doresc să fac cunoștință cu studenți moldoveni din Craiova
am intrat anul acesta la facultate.
cine dorește noi cunoștințe scriți pm.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42700 by tudor16 (Man Of Science) (0 mesaje) at 2017-08-03 12:25:45 (71 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42698 Owners, cred ca da.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.