Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (558 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-05-21 23:21:52 (39 săptămâni în urmă) - [Link]

trAxe3 wrote:

Salutare tuturor! Am nevoie de sfat privind continuare studiilor in RO, in domeniul economie- marketing .
Am terminat universitatea de medicina din chisinau si ma gandesc sa fac masterat in marketing (da, am nevoie de marketing in companie farma), notele destul de bune, media 9,2.

1) care facultati de economie sunt bune? Ma intereseaza Iasi> brasov> sibiu> timisoara. Timisoara e cool, dar foarte departe :/ nu as vrea sa ma stabilesc acolo, ci cred ca in brasov.
2) masterat sau licenta frecventa redusa? Care forma de studii ofera cunostinte mai profesionale? In general, frecventa redusa se merita? Paralel, voi lucra.
3) se ofera cazare la masteranzi basarabeni?

Deci va trebui sa aleg orasul nu doar din punct de vedere educational, dar si pentru a activa in sfera mea ( ps Timisoara e arhiplina de farmacisti). Voi trebui de asemenea sa fac buletin provizoriu si apoi permanent.
Multumesc aniticipat.Masteratu deobicei se faci dupa orele 16 00 si dureaza pana la 20 00, pt ca ziua sa poti lucra

Cazare se ofera

Daca n-ai pasaport roman, poti sa faci permis de sedere

Eu desigur recomand Clujul pentru ca aici invat si e destul de fain :)

Allyx wrote:

Salut băieţi
cine mă poate ajuta vă rog

pentru a aplica la Master in Romania, care sunt etapele care trebuie sa le fac, si ce documente trebuie să prezint?
ştiu de echivalarea diplomelor.

Copii legalizate la ce doc. trebuie? Vre-un certificat medical ceva trebuie?

merciSalut, uite un exemplu

https://www.admitere.ugal.ro/site/masterat/conditii-acte-masterat
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

#76 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-03-22 21:05:16 (517 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Am mai consultat niste site'uri si ma gindesc sa merg la Iasi sau Cluj.
Probabil facultatea de drept...da nusitu daca la aceasta facultate sunt specializari????
Si inca ceva, am inteles k e neaparat s fie acreditata universitatea p/t valabilitatea diplomei!

As vrea sa stiu care au fost primele probleme cu care v'ati intilnit fiind in Romania?
Si ce ati fi schimbat sau intreprins p/t a va fi mai ushor.

Multumesc anticipat :D


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#77 by ronie (Stelos) (0 mesaje) at 2009-03-26 17:58:39 (516 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#76 CIV, "... v'ati intilnit fiind in Romania? ..." - cu limba ....o sa-ti fie greu so inveti :sarcastic:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#78 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-03-31 14:39:14 (516 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#77 ronie, Adica? pai nu avem aceeasi limba?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#79 by deleted[502087]Disabled (User) (0 mesaje) at 2009-04-21 23:55:53 (513 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#78 CIV, E aceeaşi limbă. Poate se referă la accent?
La început e mai greu să înţelegi Oltenii (dacă ai parte de ei în grupă), deoarece ei folosesc perfectul simplu, (fuse-i, dusei, mâncase-i etc.) din cauza vitezei mai suprapun cuvintele. În rest, accentele din Ardeal şi Moldova sunt practic aceleaşi. Muntenii se diferenţiază prin accentul pe prima vocală. Dacă vorbeşti cum scrii, nu e nici-o problemă, nu-ţi face griji.
În privinţa şpăgii, nu am văzut sau auzit de aşa ceva, practic nu există!
Probleme nu am întâlnit...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#80 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-04-22 00:05:26 (513 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Totuşi mie-mi pare că #77 ronie a glumit...

#79 AgendaDSP, "... Muntenia se diferenţiază prin accentul pe prima vocală ..." - precis Muntenia? Din câte am auzit eu fenomenu ăsta se întâlneşte undeva mai aproape de hotarul cu Ungaria...

La anu sper să nimeresc cu succes în Timişoara :D


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#81 by deleted[502087]Disabled (User) (0 mesaje) at 2009-04-22 00:14:58 (513 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#80 ceay, Nu ştiu cum e-n Timişoara, nu am ajuns pe acolo. Practic peste tot se pune accent pe prima vocală. De exemplu în judeţul Braşov accentul e şi mai specific. În Bucureşti e adunătură din toată ţara, e cam dificil să găseşti un accent autohton (made in Bucharest). Ardelenii vorbesc clar şi explicit, melodios mai bine spus. Basarabenii în decurs de 2-3 luni capătă accentul regional (dacă se stăruie evident).
Carte se face, pe bune...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#82 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-04-22 00:33:43 (513 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#81 AgendaDSP, e pur şi simplu influenţa limbii maghiare, care ca şi restul limbilor fino-ugrice pune întotdeauna accentul pe prima silabă... de asta şi ar fi mai logic să întâlnim chestia asta mai mult în vestu României.

În Bucureşti: pă bune mă? nu faci mişto dă mine? :lol:

#81 AgendaDSP, "... Ardelenii vorbesc clar şi explicit, melodios mai bine spus. ..." - şi mie-mi place accentul lor :smirk:

#81 AgendaDSP, "... Basarabenii în decurs de 2-3 luni capătă accentul regional ..." - uraaa! da după vacanţa de Anu' Nou ce se întâmplă?

#81 AgendaDSP, "... Carte se face, pe bune... ..." - iată asta mă bucură să aud cel mai tare. Mersi!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#83 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-03 13:13:40 (511 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Multumesc mult AgendaDSP :D
Am vrut sa va intreb unde as putea gasi numarul de burse p/t cetatenii din Moldova repartizate la Universitati?
Adika eo vreu sa merg la Cluj la Drept dar nustiu cite locuri la bursa au????


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#84 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-03 13:29:34 (511 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#83 CIV, am sunat săptămâna trecută la UBB Cluj, am întrebat despre procedura de admitere/înscriere pt moldoveni, şi ne-au zis că încă nu le-au fost repartizate bursele pe anu ăsta... poate mai suni şi tu şi întrebi, telefonu de contact e pe site-ul universităţii...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#85 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-03 16:47:50 (511 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#84 ceay, ahhhhh ok :D Tu la ce facultate vreai s mergi? Eo ma gindesc la UBB


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#86 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-03 17:27:17 (511 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#85 CIV, eu o să dau la Cluj (UBB), la Iaşi (Al. I Cuza), la Timişoara (Univ. de Vest) şi la USM :) da cel mai tare vreau să nimeresc la Timişoara.

Ţinem pumnii unu altuia :D


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#87 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-05-06 14:49:36 (510 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Eu tot vreau să dau la Cluj, însă la UMF "Iuliu Haţieganu". Nu ştiţi,e o alegere bună?Iată nu cunosc pe nimeni care a învăţat acolo... Dar este cineva care precis va merge la Cluj? Va sta la chirie sau la cămin?Cum oare-s condiţiile la cămin acolo? :|


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#88 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-06 21:27:25 (510 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#86 ceay, Cred ca si eo o sa dau actele pe la Iasi Cluj Brasov Timisoara, dar cel mai tare vreu la Cluj :D La ce facultate vreia s mergi?
P.S Sa dam mai intii bacu bine si apoi mai v/b
Apropo da-mi ID'ul tau de mess in privat

#87 emargo, Nu am auzit de UMF :| Eo foarte tare vreau la Cluj si sper sa ajung acolo la UBB.
Ma gindesc s stau la camin p/t comparativ cu Moldova au conditii foarte bune,chiar daca in unele localitati basarabenii stau separat de romani in camine.
Am auzit ca au WI-FI si camerele sunt foarte comode max 4 persoane,plus la asta unele camine au baie in camera si cam atita stiu.

Pina acum m'a gindeam la RI sa merg si mi'am schimbat parerea p/t k nu ai viitor cu asa facultate din spusele romanilor.
Urmatoru m'am gindit la Drept,insa ese o problema studiile si programa universitatii sunt total diferitete cu cele din Moldova respectiv daca ne intoarcem nu putem lucra aici cu licenta romaneasca.
Am gasit la UBB o facultate care suna foarte bine nustiu despre studii :| "Facultatea de Economie si Afaceri Internationale"


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#89 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-05-06 21:59:52 (510 săptămâni în urmă) - [Link]Top
[quote=CIVAm gasit la UBB o facultate care suna foarte bine nustiu despre studii :| "Facultatea de Economie si Afaceri Internationale"[/quote]


Mulţumesc pt informatii. Hm, sa ne ajute Dumnezeu sa ajungem pe la Cluj, acolo unde ne-a fi mai bine!:)  Acuma internetul ofera multe informatii, totusi, tre sa ne interesam in continuu... Am inteles ca anul ista presedintele Ro va da mai multe oferte pt doritorii de a studia acolo (de 2 ori m.multe), in legatura mai ales cu revolta noastra. Deci vom trai si vom vedea!:) Sper sa tinem legatura noi toti de aici, care vor sa se porneasca spre o ţintă comună...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#90 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-06 22:34:37 (510 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#88 CIV, eu mi-am găsit pe cineva care are un prieten la Timişoara şi care vrea să dea la chimie, ca şi mine :) deci Timişoara e pt mine varianta cea mai favorabilă. Plus e aproape de hotarul cu Serbia şi Ungaria, şi mă gândesc că o să se poată mai uşor de călătorit :D

Şi Clujul e foarte bun, aveam să vreau să intru acolo dacă nu era chestia cu Timişoara. UBB e cea mai mare din Transilvania din câte am auzit, cu predare în germană, engleză şi maghiară.

#88 CIV, "... Sa dam mai intii bacu ..." - :fie:

#88 CIV, "... da-mi ID'ul tau de mess in privat ..." - :) nu pot, This user only accepts PMs from users in his friends list.

#87 emargo, "... UMF ..." - nici eu n-am auzit, da am găsit ceva pe net:
http://www.basarabeni.ro/raspunsuri/9187/


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#91 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-05-06 22:50:48 (510 săptămâni în urmă) - [Link]Top
@ceay, mulţumesc:) Hm, deodata m-am speriat de miturile acelea cu bac-ul moldovenesc si românesc (pt ca cred ca-s mituri!), dar, sa astept si eu, ca toti ceilalti, metodologia admiterii si ofertele... Ce inseamna, nu mai e nimeni pe aici care sa vrea sa fie stomatolog, trecut prin bancile UMF Cluj?! :blink: Apropo, site-ul www.basarabeni.ro chiar este de folos pt cei de-al'de noi:)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#92 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-06 23:00:30 (510 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#91 emargo, "... pt ca cred ca-s mituri ..." - şi eu... cum am zis mai sus, am sunat la UBBCluj şi n-au pomenit nimic de probleme cu bacu moldovenesc... de ce-ar fi UMF-ul diferit?

Apropo, dacă-mi laşi adresa in PM pot să-ţi dau forward la mailu care l-am primit de la UBB... cu metodologia admiterii pt moldoveni. Da cel mai bine ar fi să suni tu la UMF-ul tău, să afli direct ce şi cum.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#93 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-08 23:57:37 (510 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#92 ceay,

#91 emargo,

Gata am scos PM security :D
Acum pute'ti sa-mi dati ambele ID'urile pe privat
si discutam mia departe pe mess


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#94 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-05-10 20:26:03 (510 săptămâni în urmă) - [Link]Top
@ceay, mţc inca o data pt anexele ce mi le-ai trimis, chiar am primit o doza buna de informatie:) Am insa o intrebare, iarasi))) Acolo scrie de 2 optiuni in ceea ce priveste institutiile de invatamint, inseamna ca putem scrie orase diferite?
Si inca ceva! Eu eram linistita ca MA nu ia in consideratie notele de la toate disciplinile, dar n-am vazut sa se stipuleze asta undeva. Pina la urma, cum aleg ei media asta, ca doar conteaza facultatea, nu?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#95 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-05-13 11:48:53 (509 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Abia acum am dat de acest topic :-) va scriu: Foarte mult depinde de ce oras iti alegi, pentru ca la ei oamenii foarte mult difera, cat prin dialect atat prin caracter si obiceiuri. Eu invat in Cluj, aici oameni is foarte buni, cand la inceput intrebam directia la o adresa sau alta de cineva pe strada mai nu ma conduceau pana la locul care imi trebuia, ceea ce nu vezi la Bucuresti cand macar intrebi cat e ora si el se intoarce la tine cu spatele. Cluj-ul este centru universitar al Romaniei, daca alegi medicina atunci nu exista in tara o facultate mai buna ca in Cluj, profesorii aici nu fac diferenta ca esti moldovean sau roman ba chiar moldovenii cei ce au bursa si camin au mai multe privilegii, aici is foarte multi arabi, pe strada vezi oameni de tot stilul, rasta, casual, hip-hop etc. adica nu exista nici o discriminare. Ceea ce tine de facultate deja cand aplici actele este principalul sa te accepte, la o facultate de stat notele conteaza minim 7 tre sa ai media si clar ca depinde de facultatea pe care ti-o alegi sa ai note bune la obiectele de baza, daca vii aici desigur nu-i ca la scoala va trebui sa citesti sa i-ai parte la diferite proiecte, referate etc. in sesiune aici e pustiu, chiar si cluburile, toti stau acasa si invata insa majoritatea invata pederost, eu de exmplu daca ma duc la cursuri si seminare imi vine mai usor si nu stau la urma sa zubresc cartile. Cam atat daca mai are cineva intrebari aparte imi scriti si va dau raspuns din propria experienta. A si apropo de anul acesta UE a impus Romania sa faca legalizare a diplomelor straine ceea ce ptr. moldoveni nu e cam favorabil pentru ca toti tre sa se duca la minister din Bucuresti sa-si echivaleze diplomele asa mi-au spus colegii...good luck la toti


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#96 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-05-13 12:16:41 (509 săptămâni în urmă) - [Link]Top

Gucci wrote:

... Eu invat in Cluj, aici oameni is foarte buni...Ce bine si cit ma bucur ca ai scris aici! :clap:
Multumesc mult ca ai expus si tu parerea! Hm, iata nu mai am nicio indoiala ca m-am pornit pe calea cea buna. Totusi, mi-e frica ca n-o sa fiu admisa. Media, desigur, o am peste 9, dar nu stiu ce surprize imi rezerva bac-ul si cine stie ce conditii mi se va impune ca sa intru la medicina, ca vreau la buget :girlcry3:
Tu la ce fac esti si al citalea an? Spune-mi, te depuncteaza acolo daca scrii cu î din i peste tot, ca acasa? :mosking:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#97 by katesiti (User) (0 mesaje) at 2009-05-13 12:25:27 (509 săptămâni în urmă) - [Link]Top
stie cineva ceva despre aplicarea la master? conditii, nr de burse, etc..


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#98 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-05-13 12:25:50 (509 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#96 emargo, daca ai media 9 nustiu cred-ca ai sanse, dar din cate stiu e foarte greu sa intri acolo, eu am o colega si o avut la BAC 10 pe linie din pacate media nu i-o cunosc.

Eu sunt student la Universitatea "Bogdan Voda" Facultatea de Management, anul II.

La asa intrebare chiar nustiu raspunsul, eu scriu inca de la scoala cu â,î cred-ca asta nu e o problema cel putin n-am auzit asa ceva, la facultate se bazeaza pe cunostinte la obiect da nu pe ortografie, de obicei asta se studiaza la scoala. :-D

#97 katesiti, asta deja depinde de fiecare facultate dar sunt unile reguli pe toata tara:

1.Absolventi cu diploma de licenta, ai ciclului de studii universitare de licenta (ciclul I) conform legii 288/2004

2.Absolventi cu diploma de licenta, sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata, conform legii 84/1995

Concurs de dosare: pe baza mediei de licenta
Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#99 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-05-13 12:34:34 (509 săptămâni în urmă) - [Link]Top
@Gucci... Cred ca va trebui totusi sa scriu cu â, ca unii de peste Prut ma acuza, cica nu cunosc regulile gramaticale)))
Uff, da, stiu ca e greu. Doamne, ce stres ma asteapta! :-/ Tu usor ai scapat? Primesti bursa? Esti la camin? Esti din rep Mold. cred'că...

@katesiti, nu stiu nimic de asta, dar tre sa avem rabdare sa apara metodologia, pe la sf lui iunie. Sau vezi pe cea din anii trecuti, ca gasesti cu siguranta ceva informatii...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#100 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-05-13 12:37:10 (509 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#99 emargo, pentru mine au deus actele niste prieteni asa ca eu stres nu am avut, eu is la taxa si inchiriez apartament...da sunt din Chisinau.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.