Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (567 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-05-21 23:21:52 (48 săptămâni în urmă) - [Link]

trAxe3 wrote:

Salutare tuturor! Am nevoie de sfat privind continuare studiilor in RO, in domeniul economie- marketing .
Am terminat universitatea de medicina din chisinau si ma gandesc sa fac masterat in marketing (da, am nevoie de marketing in companie farma), notele destul de bune, media 9,2.

1) care facultati de economie sunt bune? Ma intereseaza Iasi> brasov> sibiu> timisoara. Timisoara e cool, dar foarte departe :/ nu as vrea sa ma stabilesc acolo, ci cred ca in brasov.
2) masterat sau licenta frecventa redusa? Care forma de studii ofera cunostinte mai profesionale? In general, frecventa redusa se merita? Paralel, voi lucra.
3) se ofera cazare la masteranzi basarabeni?

Deci va trebui sa aleg orasul nu doar din punct de vedere educational, dar si pentru a activa in sfera mea ( ps Timisoara e arhiplina de farmacisti). Voi trebui de asemenea sa fac buletin provizoriu si apoi permanent.
Multumesc aniticipat.Masteratu deobicei se faci dupa orele 16 00 si dureaza pana la 20 00, pt ca ziua sa poti lucra

Cazare se ofera

Daca n-ai pasaport roman, poti sa faci permis de sedere

Eu desigur recomand Clujul pentru ca aici invat si e destul de fain :)

Allyx wrote:

Salut băieţi
cine mă poate ajuta vă rog

pentru a aplica la Master in Romania, care sunt etapele care trebuie sa le fac, si ce documente trebuie să prezint?
ştiu de echivalarea diplomelor.

Copii legalizate la ce doc. trebuie? Vre-un certificat medical ceva trebuie?

merciSalut, uite un exemplu

https://www.admitere.ugal.ro/site/masterat/conditii-acte-masterat
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

#42851 by Frankx (User) (0 mesaje) at 2018-07-20 13:46:17 (39 săptămâni în urmă) - [Link]Top
cine e la ubb, sau e la curent. am fost admis la buget la facultatea de studii europene, management, ca basarabean ofc, dar nu e specificat daca e cu bursa sau fara, de fapt nici la o facultate de la ubb nu e specificat. si am sunat la ei si mi-au zis ca ministerul le trimite lista cu cate locuri is la bursa abia in octombrie, ceea ce e straniu fiindca la multe alte universati demult scrie cate locuri is cu bursa si cate fara. poate cineva invata acolo si are idee cum a fost anii trecuti sau daca multi din cei admisi primesc bursa sau alte informatii. mersi


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42852 by papucdd (Capică de unu) (0 mesaje) at 2018-07-20 14:54:44 (39 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut. Stie cineva cum funcționează bursa sociala in România? Eu am depus actele la universitate ca român, parintii ambii au buletine românești, dar lucrează in Moldova. In asa caz, cum funcționează bursa? O pot obține?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42853 by daimy2017 (User) (0 mesaje) at 2018-07-28 14:18:53 (38 săptămâni în urmă) - [Link]Top

papucdd wrote:

Salut. Stie cineva cum funcționează bursa sociala in România? Eu am depus actele la universitate ca român, parintii ambii au buletine românești, dar lucrează in Moldova. In asa caz, cum funcționează bursa? O pot obține?


Salut. Din moment ce lucreaza in Moldova, presupun ca nu au veniturile declarate in Romania. Prin urmare figurezi ca avand venituri 0, deci primesti bursa sociala.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42854 by Allyx Club de sah si dameMuzician (I love my Nikolly) (2 mesaje) at 2018-08-08 12:01:33 (37 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Băieti și fete

Dacă aplic ca roman la master (unibuc), e nevoie de echivalarea Diplomei de bac? Ca eu am făcut doar la cea de licență, și sa nu fie un fail :))
Merci


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42855 by Nasir (Power User) (0 mesaje) at 2018-08-28 21:16:16 (34 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salutare.

Dacă exista basarabeni care vor sa fie admisi la Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Constantin Brancusi, Targu Jiu, ca si bursieri, ma puteti contacta in privat.

Merci


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42856 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-06 18:39:22 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salutare.

Cine cunoaste, pentru admitere la master pe locurile alocate basarabenilor este necesara Declaratia de apartenenta la identitatea culturala romana?
Daca da, se face la Consulat?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42857 by exydos (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-06 18:40:20 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42856 EnergY_7, depinde de universitate , la fiecare este precizat in metodologie , se face la ambasada Romaniei , mai bine o faci


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42858 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-06 18:59:08 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42857 exydos, "... #42856 EnergY_7, depinde de universitate , la fiecare este precizat in metodologie , se face la ambasada Romaniei , mai bine o faci  ..." - e ciudata situatia asta, din moment ce cuprinsul dosarului de inscriere este expres prevazut in Metodologie de admitere elaborata de Minister. Pentru candidatii din R. Moldova nu se cere Declaratia, ci doar pentru cei din alte tari. Mai mult, unele universitati vin cu precizari uluitoare si haioase in legatura cu aceasta Declaratie. De exemplu, la UAIC Iasi scrie asa:

Quote:

Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa nr. 2) – cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;


Sunt curios cine si cum apreciaza in ce masura numele de familie al parintilor apartine sau nu filonului lingvistic si cultural romanesc :-/ E o bataie de joc, ca de obicei.

Declaratia se face la Ambasada, nu la Consulat? Trebuie vreo programare si reusesc sa o fac intr-o zi?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42859 by exydos (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-06 19:12:38 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42858 EnergY_7, "... Trebuie vreo programare si reusesc sa o fac intr-o zi? ..." - Da , la ambasada, nu consulat. Eu m-am dus seara la ambasada si a 2 zi am luat-o , poate reusesti intr-o zi , defapt daca te duci dimineata , dupa cateva ore ti-o elibereaza. Ca atare daca ai pasaport ro cica nu mai ai nevoie de asa ceva.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42860 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-06 19:13:28 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42824 exydos, "... Da , la ambasada, nu consulat. Eu m-am dus seara la ambasada si a 2 zi am luat-o , poate reusesti intr-o zi , defapt daca te duci dimineata , dupa cateva ore ti-o elibereaza. Ca atare daca ai pasaport ro cica nu mai ai nevoie de asa ceva. ..." - multumesc mult!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42861 by corny09 (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-06 21:16:44 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top

EnergY_7 wrote:

#42857 exydos, e ciudata situatia asta, din moment ce cuprinsul dosarului de inscriere este expres prevazut in Metodologie de admitere elaborata de Minister. Pentru candidatii din R. Moldova nu se cere Declaratia, ci doar pentru cei din alte tari. Mai mult, unele universitati vin cu precizari uluitoare si haioase in legatura cu aceasta Declaratie. De exemplu, la UAIC Iasi scrie asa:

Quote:

Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa nr. 2) – cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;


Sunt curios cine si cum apreciaza in ce masura numele de familie al parintilor apartine sau nu filonului lingvistic si cultural romanesc :-/ E o bataie de joc, ca de obicei.EnergY_7, universitățile au dreptul să ceară și alte documente decât cele prevăzute în metodologie(punctul h), din această cauză apar voci nedumerite, pentru că metodologia are o valoare prea puțin semnificativă din moment ce fiecare universitate poate cere un set diferit de documente. Referitor la filon lingvistic, cred că se are în vedere nu numele de familie, ci naționalitatea ori etnia(art.1 din metodologie). În rest, de acord, metodologia permite apariția unor neclarități și interpretări ceea ce face straniu și neclar pe alocuri procesul de admitere.
Referitor la declarație, dacă țin minte corect, dacă o depui până la ora 12, o poți lua în aceeași zi la 14-16, altfel - ziua următoare. Poți veni și cu propria declarație tipărită, dar pot să-ți ofere blank-ul și pe loc.


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42862 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-06 22:23:17 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42861 corny09, "... universitățile au dreptul să ceară și alte documente decât cele prevăzute în metodologie(punctul h) ..." - nu sunt de acord cu aceasta interpretare, in conditiile in care, daca te uiti in Metodologia de admitere, acest punct se regaseste la dosarul de inscriere a tuturor romanilor de pretutindeni (din toate statele), dar Declaratia respectiva este expres trecuta la toate statele, cu exceptia candidatilor din RM. Daca presupunem ca universitatile pot cere alte acte, de ce atunci Declaratia respectiva este indicata expres ca fiind necesara pt candidatii din alte state? In aceste conditii, mi se pare ca universitatile intervin dincolo de limitele autonomiei universitare. Oricum chestiunea ramane interpretabila cat timp Ministerul nu a mentionat expres ca Declaratia nu e necesara pt candidatii din RM. Sunt insa de parere ca omisiunea mentionarii Declaratiei printre actele ce compun dosarul de inscriere pt candidatii din RM nu este una accidentala, ci intentionata.

#42861 corny09, "... Referitor la declarație, dacă țin minte corect, dacă o depui până la ora 12, o poți lua în aceeași zi la 14-16, altfel - ziua următoare. Poți veni și cu propria declarație tipărită, dar pot să-ți ofere blank-ul și pe loc. ..." - multumesc :)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42863 by ImZaBest (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-07 09:22:06 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Baieti, care-i rostul vizei studentesti? Adica e vreo problema daca o fac mai tarziu? (Iarna, de exemplu)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42864 by kancelovski (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-07 10:15:31 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42863 ImZaBest, nu-i nici o problemă. Principalul să nu treci de termenul de 90 de zile cu care poți circula în UE cu pașaportul biometric. Însă mai bine fă-o acum, pentru că o să trebuiască să absentezi vreo 2 săptămîni de la facultate pentru a o face. Cu biometricul maxim pînă la sesiunea de iarnă poți sta. Asta desigur depinde cum îți programezi și absențele, că la toate universitățile sînt un număr diferit de absențe pentru care ai voie, sau în genere nu se recomandă să absentezi în cazul universităților mai serioase.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42865 by dragutan90 (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-07 10:49:01 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42866 by ImZaBest (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-07 20:38:09 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42864 kancelovski, pai, daca stau o luna in Ro, vin acasa si pe urma iar ma intorc in Ro- se "reseteaza" acele 90 de zile?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42867 by kancelovski (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-08 00:53:28 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42866 ImZaBest, nu, doar peste jumătate de an.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42868 by SenneaBoss (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-11 13:38:09 (32 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Băieți, e posibil de schimbat liceul la început de an? Am un văr care a intrat în București la un liceu și spune că-i dezastru: profesori care întîrzie permanent la ore, elevi care fumează în clasă, 60% din elevi au intrat cu media 5 și asta pe el nu-l aranjează. Știu că se poate face schimbul în iarnă, dar e posibil de acum, invocînd argumentele astea?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42869 by EnergY_7 (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-14 13:27:43 (31 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Cineva care si-a prelungit permisul de sedere (master)?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42870 by ImZaBest (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-24 23:34:43 (30 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Bursa ne-o transfera pe cardul care dorim noi sau ne da universitatea card aparte?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42871 by cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-09-25 09:35:55 (30 săptămâni în urmă) - [Link]Top

ImZaBest wrote:

Bursa ne-o transfera pe cardul care dorim noi sau ne da universitatea card aparte?Tu aduci IBAN'ul de la card la secretariat pe care vrei sa-ti fie pusa bursa.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42872 by RBoy (Uploader) (0 mesaje) at 2018-10-03 00:50:58 (29 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Bună seară. Este cineva aici care face masterul (drept) la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42873 by vanciu9 (Power User) (0 mesaje) at 2018-10-04 21:27:27 (28 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Acest mesaj nu respecta eticheta de comunicare și a fost ascuns. Click dacă oricum dorești să-l vezi.
#42874 by Frankx (User) (0 mesaje) at 2018-10-09 12:31:47 (28 săptămâni în urmă) - [Link]Top
salut, dacă ai pașaportul vechi, și ai 90 de zile maxim state în românia, și îți faci unul nou(pentru viza), păi poți sta cu ăla nou încă 90 de zile? (neavând viza încă) la imigrări și la vamă au zis că e posibil și am stat vreo 7 zile cu ăla nou și nu mi-au zis nimic, dar am nevoie să plec iar fiindcă pe ăla vechi l-am dat pentru viză, însă o doamnă de la consulat mi-a zis că nu se poate intra cu ăla nou dacă am 90 state cu ăla vechi, pe când la imigrari și la vamă mi-au zis că se poate. deci cum merge? poate e la curent careva


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42875 by dutza95 (User) (0 mesaje) at 2018-11-06 10:40:04 (24 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut! Îmi poate spune cineva cum e mai bine să aplici la studii in RO, cu pașaportul moldovenesc sau cel românesc? Este vreo diferență la capitolul șanse la admitere/cazare/bursă ș.a.m.d?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.