Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (571 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-06-23 23:45:38 (47 săptămâni în urmă) - [Link]
Nu, nu intorci
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

#51 by radion (Power User) (0 mesaje) at 2008-09-29 09:32:03 (555 săptămâni în urmă) - [Link]Top
" Sistemul de invatamint de acolo are si el foarte multe lacune , sint mici sansele de angajare conform specialitatii daca nu ai cetatenie romana....esti departe de casa , inconjurat de multe pericole "

Curajoasa ca ai ramas acasa ? iak daka faceai ceam copiat mai sus acela era curaj.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#52 by Rusli (Power User) (0 mesaje) at 2008-09-29 17:05:53 (555 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#51 radion, +1 !!!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#53 by Pradagirl (You can think I'm wrong, but that's no reason to stop thinking.) (0 mesaje) at 2008-09-29 20:25:10 (555 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#51 radion, "... Curajoasa ca ai ramas acasa ? ..." - te-as vedea eu sa inveti 10 ani,zi de zi :girlsigh:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#54 by Zuker (Poliglot) (0 mesaje) at 2008-10-05 13:53:30 (554 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Mare perspectiva, mai ales ca aveti sanse mai multe decat anii trecuti.


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#55 by Pradagirl (You can think I'm wrong, but that's no reason to stop thinking.) (0 mesaje) at 2008-10-05 14:15:39 (554 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#54 Zuker, mai greu cu angajarea in Romania,dupa finisarea studiilor,nu te prea primeste nimeni daca nu ai cetatenie...Daca angajatorii aleg un basarabean pt un post atunci trebuie sa motiveze de ce nu au angajat un roman ci un strain,de asta multi dintre basarabenii care si-au finisat studiile acolo ajung sa lucreze pe la hiper-market-uri (asta intr-un caz fericit) sau se intorc acasa....se intorc de unde au fugit .


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#56 by radion (Power User) (0 mesaje) at 2008-10-05 21:03:57 (554 săptămâni în urmă) - [Link]Top
te insheli prada, dupa 4 ani de studii i obtii redobindirea cetateniei !!!!


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#57 by Pradagirl (You can think I'm wrong, but that's no reason to stop thinking.) (0 mesaje) at 2008-10-05 21:07:24 (554 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#56 radion, cunosc oameni carora nu le-a reusit sa o redobindeasca chiar daca au invatat acolo :pardon:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#58 by radion (Power User) (0 mesaje) at 2008-10-05 22:16:05 (554 săptămâni în urmă) - [Link]Top
mai conteaza chestia kind au trait bunicii sau strabunicii =) daca au trait atunci cind basarabia era unita cu romania atunci pot primi cetatenie.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#59 by Rusli (Power User) (0 mesaje) at 2008-10-06 11:51:38 (554 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#57 Pradagirl, p/u k nu s-au ocupat serios de asta... daca te ocupi serios, si intr-un an obtii, fiind in Moldova!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#60 by Zuker (Poliglot) (0 mesaje) at 2008-10-06 23:29:25 (554 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#57 Pradagirl, cunosc oameni care inca dupa finisarea liceului de acolo au ramas, au inceput ca barmen si au terminat destul de bine, ceva mai tarziu :)


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#61 by zavtoniDisabled (Power User) (0 mesaje) at 2008-11-11 16:20:47 (549 săptămâni în urmă) - [Link]Top
not funny anymore...Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#62 by pacer82 (Uploader) (0 mesaje) at 2008-11-13 20:18:44 (548 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ce se vorbeste aicisunt numai prostii, romanii sunt spurcati abea asteapta sa te prina la cotitura sa te arda,cu cetatenia e o mare grajeala......


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#63 by flasshh (Power User) (0 mesaje) at 2008-11-13 22:40:37 (548 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#62 pacer82, nui chiar asa


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#64 by pacer82 (Uploader) (0 mesaje) at 2008-11-25 17:44:49 (547 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#63 flasshh, de cit timp esti in romania? cu cit cunosti mai multa lume cu atit iti dai seama ce oameni sunt........


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#65 by skatinka (User) (0 mesaje) at 2008-12-04 22:24:15 (545 săptămâni în urmă) - [Link]Top
La moment in ceea ce priveste masteru e mai greu cetatenii RM care au absolvit institutiile superioare de invatamint din RM au dreptul sa se imatriculeze la universitatile din Ro doar in baza de contract, iar cei care si-au facut studiile acolo deja pot participa si la concurs pu bursele bugetare.
Este adevarat ca fara cetatenie nu reusesti mai nimik. Fratele absolvent al Fac. de Drept USM ca sa poata profesa acolo trebuie sa obtina cetatenie altfel va lukra ca un "ajutor de jurist" chiar daca are master facut akolo sau nu.

Avantajul e ca poti redobindi cetatenia. asa ca fiecare hotaraste pu el...


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#66 by Raduc92 (Power User) (0 mesaje) at 2008-12-12 22:52:17 (544 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#62 pacer82, "... romanii sunt spurcati abea asteapta sa te prina la cotitura sa te arda,cu cetatenia e o mare grajeala...... ..." - hai şom bate capu .... :beee:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#67 by TiestoTMDDisabled (Trance is my style!) (0 mesaje) at 2009-01-23 21:54:51 (538 săptămâni în urmă) - [Link]Top
imi ziceti va rog,cei ce au intrat anu' asta la studii dak se ia media pe toti cei 3ani de liceu,va rog..si cam in ce perioada se incepe si se termina tot procesu' de admitere...VA ROG MULT...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#68 by bingo (Power User) (0 mesaje) at 2009-01-25 00:36:28 (538 săptămâni în urmă) - [Link]Top
nu se mai acorda cetatenie pt.cei din Moldova decat daca parintii ,buncii vostri au avut domiciliul inainte de 1940,ma refer la arborele genealogic cand am spus de parintii vostrii ! cine crede ca va putea lua cetatenia romana in conditile actuale se inseala sau e inselat de persone care nu doresc sa profite decat financiar dupa urma voastra. daca nu aveti burse atunci treaba e nasoala deoarece pt. o garsoniera in bucuresti minimul chiriei pt.o luna e de 100E,fara a mai pune la socotela cheltuielile de intretinere.....limba moldovenesca suna ciudat pt.romani chiar daca voua vi se pare normal cea ce vorbiti ,din start e un dezavantaj fata de colegii "romani" care va privesc orecum ciudat,mai ales in aredeal...acolo unde locuitori sunt mai romani decat "romani"....si chiar daca terminati facultatea nu aveti sanse de angajare sau sunt minime,cu exceptiile de rigoare pt. cei cu mediile mari,asta deoarce multe firme isi atrag inca din facultate studenti cu potential,asa ca e cam greu in aceste timpuri pt. un viitor in romanica...eu stau intr-un cartier din bucuresti si la inceputurile anilor 90 erau cateva mii de moldoveni care vindeau la taraba...acum sunt pe cale disparitie daca mai sunt 100 maxim si aceia cu cetatenie luata acum 15 ani....nu mai e ce a fost...sunt arabi care au terminat facultatile din 80 -85 si tot nu au cetatenie...desi sunt castoriti cu romance.


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#69 by DjSerginio (User) (0 mesaje) at 2009-01-25 00:46:52 (538 săptămâni în urmă) - [Link]Top
eum terminat liceu cu media 7,00 iar media la bac este 7,2
pot sa intru la o universitate de mecanica
cum ar fi diagnosticare compiuterizata?????????


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#70 by bingo (Power User) (0 mesaje) at 2009-01-25 01:05:49 (538 săptămâni în urmă) - [Link]Top
e mica media ta...dar poti intra,feriti-va de facultatile private ca dracu de tamaie...o facultate facuta la stat e recunoscuta oriunde in europa,dar daca tineti sa aveti o facultate la privat oricine poate sa o faca chiar daca ai media 6 la bac. umbla o vorba pe la noi: numai cine nu vrea nu poate sa faca o facultate,e valabil a pt.cele private....


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#71 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-01-25 02:55:31 (538 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#68 bingo, "... limba moldovenesca suna ciudat pt.romani ..." - aproape toate limbile au dialecte. Englezu' se intelege foarte bine cu americanu' si nu vad de ce moldovenii si romanii ar fi o exceptie.

#68 bingo, "... mai ales in aredeal...acolo unde locuitori sunt mai romani decat "romani" ..." - cum adica?

#68 bingo, "... nu se mai acorda cetatenie pt.cei din Moldova decat daca parintii ,buncii vostri au avut domiciliul inainte de 1940 ..." - domiciliul in Moldova? Sa zicem ca ai astfel de bunici, faptul ca studiezi in Romania iti da posibilitatea sa obtii cetatenia mai usor decat daca ai incerca acelasi lucru de aici?

#68 bingo, "... multe firme isi atrag inca din facultate studenti cu potential ..." - despre ce facultate vorbesti?

In privinta societatii, in ce regiune oamenii sant mai prietenosi? A avut cineva cazuri de discriminare (puternica)?

Cum, cand si unde v-ati gasit loc de trai?

Acum mai specific, a avut cineva vre-o experienta cu Universitatea de Vest din Timisoara? Ori alte universitati din Transilvania?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#72 by bingo (Power User) (0 mesaje) at 2009-01-25 12:53:15 (538 săptămâni în urmă) - [Link]Top
1.in ardeal societatea romaneasca e mult mai civilizata decat sudul romaniei,oameni cu bun simt,civilizati,arhitectura oraselor difera,fata de alte zone asta datorita faptului ca ei au fost sub imperiul austro-ungar sute de ani ...si timpul i-au facut sa fie mai uniti decat restul populatiei,in fine sunt multe de spus...dar daca nu cunosti istoria romaniei e greu sa-ti explic!
2.faptul ca studiezi in romania si te incadrezi in situatia de a obtine ceatatenia datorita bunicilor vostri,tot nu o poti obtine decat in conditile date prin consulatul romaniei la chisinau! in concluzie nu exista avantaje...
3.academia de studii econmice {ase} in mod special & multe de profil IT daca ai norocul sa puna mana pe tine nici nu mai ai nevoie sa pleci afara!
4.nu exista discriminare,cu exceptia oamenilor prosti care sunt peste tot si la noi si la voi !!!
5.zona cea mai "amarata" din ro e moldova cu judetele bacau, vaslui,barlad,mai putin bucovina unde e diferenta e de la cer la pamant la capitolul civilizatie,asta datorita faptului ca si ei au facut parte din imperiul austro-ungar....
6.in privinta salariului lucrurile stau cam asa :in bucuresti un maturator castiga in minim 250E ,cei care au un job cu studii universitare au in primii ani cam 600-700 de euro,in alte cazuri poti castiga mai mult decat ai muncii afara de pilda cumnata-mea castiga 3400E! salarile au crescut enorm fata de acum 10 ani! ca un exemplu in bucuresti sunt peste 2 milioane de oameni si peste 1.300.000 de mii de masini au oamenii cate 2 sau chiar 3 masini ce exempu mai vreti!


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#73 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-01-25 17:17:03 (538 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#72 bingo, "... daca nu cunosti istoria romaniei e greu sa-ti explic! ..." - cunosc cate ceva... de asta si intreb :)

#72 bingo, "... oameni cu bun simt,civilizati,arhitectura oraselor difera,fata de alte zone asta datorita faptului ca ei au fost sub imperiul austro-ungar sute de ani ..." - cam asa mi'au zis si mie, de aia si vreau acolo, desi clar ca exista multe plusuri si daca faci studiile in Moldova (voastra).

Mersi mult pt info... o sa ma ajute sa decid.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#74 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-03-19 23:00:47 (530 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut am 18 ani si sunt a 12-a.
Deja de un an i'mi fac planuri sa merg in romania in Arad la Vasile Goldish RI (Relatii Internationale) insa ultimul timp cam m'am dezamagit dupa ce am citit nishte informatii pe un forum http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=147406
Acum sunt total dezorientat nu situ nici ce oras sa aleg nici ce facultate.
Unicul lucru de care sunt convins e ca o sa incerc sa fiu insistent si sa invatz mult p/t ka sa am un lucru bine platit,da stiu e visul oricarui student basarabea plecat in Romania. Dar totusi va rog sa'mi dati niste idei unde as putea merge. Sau macar niste informatii despre Universitatea in care studiat.
Voi fi foarte recunoscator.
Multumesc anticipat

Dupa cite am citit in acest forum,ma gindesc ca ar fi bine sa merg in Cluj? ce zice-ti?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#75 by radion (Power User) (0 mesaje) at 2009-03-20 22:01:32 (530 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Da, in Cluj e bine, vezi sa alegi orase "studentesti" asa ca: Bucuresti, Cluj, Timisoara si chiar Iasi .... adic unde se duc majoritatea, n-are rost sa faci o universitate in Romania de care na auzit nimeni.
Foarte mult depinde universitatea, la unele se face carte la altele nu prea...
Fii gata de probleme, dezamagiri si regretei =))) , dupa astea vine deprinderea si totul se da mai usor, si incepe sati placa la "romisi" =)

In Bucuresti Basarabian Party rupe =)))


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.