Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (571 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-06-23 23:45:38 (47 săptămâni în urmă) - [Link]
Nu, nu intorci
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

#1 by leninvlad (User) (0 mesaje) at 2008-06-09 15:39:28 (571 săptămâni în urmă) - [Link]Top
People , fratele meu invata in Romania : NU se compara cu ceea ce avem noi aici : in primul rand lumea e total diferita : modul de adresare , la noi in magazin daca intrebi : "De unde iau chestia aia , sau aia " , iti raspunde : "Ce , esti chior ? Spala-te pe ochi ! " , sau "Ne ponimaiu po moldavskii" ; Daca intrebi pe strada de ceva , is in stare romanii sa mearga cu tine sa-ti arate , chiar daca nu ar trebui sa mearga in aceeasi directie ca si tine
In privinta invtamantului : SE PUNE FOARTE MULT ACCENTUL PE CARTE !!! Daca vreai intr-adevar sa stii , nici intr-un caz nu da la noi in Moldova Eu de exemplu nu stiu daca as vrea sa plec in Romania , dar oricum , pentru cei tocilari si cu planuri mari pe viitor , ii sfatuiesc sa mearga Este o cu totul alta perspectiva , profesorii sant interesati de studentii buni , pentru ca prin asta isi ridica si ei prestigiul , studentii ii mai ajuta si la lucrari de cercetare Tot odata , sa tinem cont si de faptul ca profesorii universitari romani , ai un salar de peste 1500 de euro lunar (sa nu comparam cu cei 100 de dolari pe luna la profesorii nostri , dupa aia ne miram de ce iau ai nostri mita si cei care dau bani au note mai mari ca noi ) Vin o gramada de firme straine in Romania , ai posibilitate mare sa pleci si in strainatate
DAR , daca taica-tau este ceva sef mare , si tu ai bani pana in gat , si vreai doar distractii , atunci stai in Moldova , nu cheltui banii , timp si nervi aiurea


Mesaj util ?   Da / Nu   17 / 0   17 puncte
#2 by tanya1987 (Power User) (0 mesaje) at 2008-06-15 19:33:26 (570 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#1 leninvlad, "... ai un salar de peste 1500 de euro lunar ..." - O MY GOOD..... karo4 ... paniatna... spasiba de sfat!!!


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#3 by Tezaur (Power User) (0 mesaje) at 2008-06-15 22:16:37 (570 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Doar +++++++++++ merita acolo de invatat ... doar daca te gindesti la viitor ...


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#4 by MIO (*All rights reserved* ...) (0 mesaje) at 2008-06-15 22:32:28 (570 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#3 Tezaur, si cum ramine cu atitudinea celor de peste Prut fatza de basarabeni, sincer mi se pare ca ne vad ca pe niste negri la plantatie,sincer nu sunt antiroman ,chiar pro dar oricum cind mergi acolo la ei te erita ..ceea ce fac..in orice caz aceasta in alte tzari nu am observat


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#5 by Tezaur (Power User) (0 mesaje) at 2008-06-16 13:36:55 (570 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Personal nu am vazut discriminare ( doar ca doresc sa iti atraga mai multa atentie, ca fiind un frate neajutorat din Basarabia) ... in general depinde cu cine stai, cu romani intelectuali de la Universitati sau cu tiganii la gara ...


Mesaj util ?   Da / Nu   2 / 0   2 puncte
#6 by Nikole (Knight of TMD) (0 mesaje) at 2008-06-16 14:30:03 (570 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Oameni buni, am o intrebare: la master ( II ciclu de invatamint superior) se iau doar studenti din spatiul economic european si UE?

Sau si basarabeni care nu se incadreaza in aceste categorii.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#7 by Raduc92 (Power User) (0 mesaje) at 2008-07-04 12:36:18 (568 săptămâni în urmă) - [Link]Top
da eu vreau sa plec la un liceu din Romania (am terminta gimnaziul) unde ma sfatuiti??


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#8 by MIO (*All rights reserved* ...) (0 mesaje) at 2008-07-04 13:30:17 (568 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#7 Raduc92, aici deja nu unde te sfatuim dar unde vei nimeri..daca ai note bune..nimerseti bine daca NU apoi mai bine stai acasa :D


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#9 by Raduc92 (Power User) (0 mesaje) at 2008-07-04 22:40:28 (568 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#8 MIO, am nota medie anuala 9,20 iar nota medie la examene 9,66 .. eu pur si simplu nu inteleg de unde sa gasesc informatia despre liceele care dau burse studentilor moldoveni , ce prezinta ele , da ce unde ai sa nimeresti depinde de note??


Mesaj util ?   Da / Nu   2 / 0   2 puncte
#10 by vjHeaven (Power User) (0 mesaje) at 2008-07-05 02:34:56 (568 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Profesorii universitari din Romania n-au nici pe departe salarii de 1500 EU ci de 300, 500 EU.
Invatamantul nu e deloc ok, sunt multe probleme iar din cauza salariilor mici se gasesc numerosi profesori spagari.
Nu stiu cum sta treaba la licee insa daca vreti sa veniti in RO sa faceti o facultate va recomand sa mergeti la Bucuresti, Iasi, Cluj sau Timisoara.


Mesaj util ?   Da / Nu   2 / 0   2 puncte
#11 by System at 2008-07-05 02:49:52 (568 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Discriminati NU veti fi :) doar cu unguri avem ce avem :D


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#12 by System at 2008-07-11 00:21:49 (567 săptămâni în urmă) - [Link]Top
plusuri: profesori mai putin corupti

minusuri: trebuie sa inveti sa vorbesti romaneste ca sa te poti integra


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#13 by toxic006 (User) (0 mesaje) at 2008-07-11 09:14:41 (567 săptămâni în urmă) - [Link]Top

vjHeaven wrote:

Profesorii universitari din Romania n-au nici pe departe salarii de 1500 EU ci de 300, 500 EU.
Invatamantul nu e deloc ok, sunt multe probleme iar din cauza salariilor mici se gasesc numerosi profesori spagari.
Nu stiu cum sta treaba la licee insa daca vreti sa veniti in RO sa faceti o facultate va recomand sa mergeti la Bucuresti, Iasi, Cluj sau Timisoara.Un prep. univ. are cel putin 350€ (in primul an de angajare), dar profesorii cu titlul maxim au cel putin 1000€ iar unii (acolo unde sunt multi studenti si multe grant-uri) depasesc 3000€. Din sursa sigura!
Invatamantul romanesc, care in urma 20 ani era peste media europeana, este acum la acelasi nivel cu cel din universitatile europene care au trecut pe sistemul Bologna (deci calitatea a mai scazut).
Cine vrea sa invete este ajutat cine nu, nu.

Pentru cei care spun ca nu sunt priviti bine de catre romani, poate daca basarabenii nu s-ar izola in comunitati proprii si ar vorbi mai putina rusa lucrurile ar sta altfel.

Editat de către toxic006 la 2008-07-11 16:29:30
Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#14 by HP (Selfish) (0 mesaje) at 2008-07-19 11:18:51 (566 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#12 victorantos, "... minusuri: trebuie sa inveti sa vorbesti romaneste ca sa te poti integra ..." - nu mai trebuie sa inveţi să vorbeşti, trebuie doar să vorbeşti corect... şi să scapi unele cuvinte ca pentru noi par obişnuite din cauza limbii ruse


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#15 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2008-08-20 02:56:54 (561 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#11 Paduche, cu toti ungurii sau numai cu aia din Ardeal care fac partide politice si refuza sa invete romana? Cam ce avem noi cu rusii? (inafara de faptul ca politica rusilor de deznationalizare a fost mult prea efectiva aici in MD)

Ieri m-am intors din Suceava si zau c-as fi ramas acolo pt toata viata (desi tin foarte foarte tare la Chisinau). Intr-adevar mai mult depinde de oameni, de societate decat de universitatea propriu-zisa.

Minusul e desigur ca esti departe de casa, de familie - dar asa ar fi in orice alta tara. Specific Romaniei - ma cam irita tiganimea si unii bucuresteni.

Plusuri sunt multe :) Studiezi intr'o limba curata fara rusisme. Universitate europeana. Mai multe perspective. Posibil mai putina coruptie, mai multa carte si seriozitate (defapt nu pot fi sigura, mi s-a zis ca si la ei e rau).

In fine, va zic mai multe la anu (daca reusesc sa intru :| ) :)


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#16 by hackoct (User) (0 mesaje) at 2008-08-20 19:20:03 (561 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Da dar ai gasit rezultatele?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#17 by radion (Power User) (0 mesaje) at 2008-08-20 19:37:36 (561 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Chiar as vrea sa stiu cine a dat documentele la Romania, la ce Universitate, in ce Oras si cu ce medie de intrare.

Eu am dat documentele la Politehnica din Bucuresti la Stiinte Ingineresti si am media de intrare 9.22.Poate stie cineva cand apar rezultatele(e clar ca pan la 1 septembrie), sau daka le gasiti undeva puneti aici sursa, cei de la consulat au spus ka undeva pe 20 august trebuie sa apara pe edu.ro, dar inca parka nus, asteptam...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#18 by hackoctav (User) (0 mesaje) at 2008-08-20 20:51:52 (561 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Poate vor fi pina pe 1 septembrie sau au sa astepte sa platim contractul in Moldova si apoi au sa ne arate rezultatele.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#19 by radion (Power User) (0 mesaje) at 2008-08-20 21:45:12 (561 săptămâni în urmă) - [Link]Top
in regulament scrie ca pan la 1 septembrie vor fi.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#20 by Lasto4ika (User) (0 mesaje) at 2008-08-20 22:57:43 (561 săptămâni în urmă) - [Link]Top
eu am dat documentele la Universitatea Bucuresti la drept cu media 9,83 (BAC+M anuala/2). asteptati rezultatele nu mai devreme de 28.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#21 by radion (Power User) (0 mesaje) at 2008-08-21 11:42:55 (561 săptămâni în urmă) - [Link]Top
da dupa kite eu stiu universitatea ceea nu ofera camin, asa scrie pe stiul lor, ai rude sau vrei la gazda ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#22 by radion (Power User) (0 mesaje) at 2008-08-21 19:50:50 (561 săptămâni în urmă) - [Link]Top
am auzit ca pot aparea rezultatele la ambasada mai devreme decit pe net, cel putin anul trecut asa a fost


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#23 by lavrsss (User) (0 mesaje) at 2008-08-22 15:26:34 (561 săptămâni în urmă) - [Link]Top
gata sunt rezulatatele!!! http://www.edu.ro/index.php/articles/c27,in si eu am intrat ura!!! :ae:

P.S Felicitari la toti care au intrat la universitatile din romania :ae: :moldova:


Mesaj util ?   Da / Nu   2 / 0   2 puncte
#24 by radion (Power User) (0 mesaje) at 2008-08-22 15:49:37 (561 săptămâni în urmă) - [Link]Top
sh eu am intrat, uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#25 by lavrsss (User) (0 mesaje) at 2008-08-22 19:19:33 (561 săptămâni în urmă) - [Link]Top
da la ce universitate?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#26 by bombonica18 (Power User) (0 mesaje) at 2009-08-12 12:58:00 (510 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#2155 sarafan, nu aceea,alta aceea era permisiune ca sa depui actele dar aceasta este ca iti permit sa studiezi acolo!!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.