Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (545 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-05-21 23:21:52 (26 săptămâni în urmă) - [Link]

trAxe3 wrote:

Salutare tuturor! Am nevoie de sfat privind continuare studiilor in RO, in domeniul economie- marketing .
Am terminat universitatea de medicina din chisinau si ma gandesc sa fac masterat in marketing (da, am nevoie de marketing in companie farma), notele destul de bune, media 9,2.

1) care facultati de economie sunt bune? Ma intereseaza Iasi> brasov> sibiu> timisoara. Timisoara e cool, dar foarte departe :/ nu as vrea sa ma stabilesc acolo, ci cred ca in brasov.
2) masterat sau licenta frecventa redusa? Care forma de studii ofera cunostinte mai profesionale? In general, frecventa redusa se merita? Paralel, voi lucra.
3) se ofera cazare la masteranzi basarabeni?

Deci va trebui sa aleg orasul nu doar din punct de vedere educational, dar si pentru a activa in sfera mea ( ps Timisoara e arhiplina de farmacisti). Voi trebui de asemenea sa fac buletin provizoriu si apoi permanent.
Multumesc aniticipat.Masteratu deobicei se faci dupa orele 16 00 si dureaza pana la 20 00, pt ca ziua sa poti lucra

Cazare se ofera

Daca n-ai pasaport roman, poti sa faci permis de sedere

Eu desigur recomand Clujul pentru ca aici invat si e destul de fain :)

Allyx wrote:

Salut băieţi
cine mă poate ajuta vă rog

pentru a aplica la Master in Romania, care sunt etapele care trebuie sa le fac, si ce documente trebuie să prezint?
ştiu de echivalarea diplomelor.

Copii legalizate la ce doc. trebuie? Vre-un certificat medical ceva trebuie?

merciSalut, uite un exemplu

https://www.admitere.ugal.ro/site/masterat/conditii-acte-masterat
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

#101 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-05-13 12:46:41 (496 săptămâni în urmă) - [Link]Top

Gucci wrote:

#99 emargo, pentru mine au deus actele niste prieteni asa ca eu stres nu am avut, eu is la taxa si inchiriez apartament...da sunt din Chisinau.Stiiam ca numai candidatii insisi pot sa inainteze cererile...Daca la taxa, inseamna ca se merita, banuiesc. Dar chiria cit platesti? Ca asa nu vreau la camin:(
Deci o sa te mai deranjez din cind in cind cu intrebarile mele, ca eu, mai ales in ultimul timp, is buna la asa ceva))) Bafta la examene, teste ce mai aveti pe acolo!!!:)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#102 by katesiti (User) (0 mesaje) at 2009-05-13 12:52:59 (496 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Acest mesaj nu respecta eticheta de comunicare și a fost ascuns. Click dacă oricum dorești să-l vezi.
#103 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-13 13:18:41 (496 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#94 emargo, "... Pina la urma, cum aleg ei media asta, ca doar conteaza facultatea, nu? ..." - Media generală de admitere (MG) se calculează după următoarea formulă:

(0,9 x MA) + (0,1 x Bdom) = MG

unde:

MA = M lic + M bac, reprezintă media de absolvire , care se calculează cu două zecimale, fără rotunjire;
M lic = media anilor de liceu;
M bac = media examenului de bacalaureat.
0,90 şi 0,1 sunt coeficienţi procentuali aplicaţi pentru:
- media de absolvite (MA);
- domeniul fundamental de studii (Bdom);

Bonificaţia pentru domeniul de studiu (Bdom), pentru care a optat candidatul, se acordă conform Tabelului nr.3.


M lic e probabil media generală de liceu şi în ea se include media de la toate obiectele, inclusiv... ăăă... educaţia fizică şi istoria. Interesant, limba rusă, muzica, desenul, munca etc. se iau în considerare? Dacă nu le-am studiat în clasele 10-12.

#94 emargo, "... de 2 optiuni in ceea ce priveste institutiile de invatamint, inseamna ca putem scrie orase diferite? ..." - cred că da, nu văd de ce n-ar fi aşa :) Hm, înseamnă că nu putem depune actele la mai mult de 2 instituţii? :(

Încă ceva. Un link folositor:
http://www.consulateromania.net/show_press_ro_s.php?id=30
e cam ceea ce ţi-am trimis pe mail, plus nişte anexe (Anexa 1 e cererea completă de înscriere, nu doar prima pagină).

#95 Gucci, "... toti tre sa se duca la minister din Bucuresti sa-si echivaleze diplomele ..." - huh??? Ce tâmpenie. Poate cele universitare, da nu cea de bac sau de absolvire a liceului...

#96 emargo, "... Spune-mi, te depuncteaza acolo daca scrii cu î din i peste tot, ca acasa? ..." - :rofl: şi mie mi-i greu să scriu de mână cu 'â'. 'î' e mult mai scurt şi mai practic! Da n-ar fi logic să depuncteze pt asta, poate doar dacă eşti la Litere.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#104 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-05-13 13:27:22 (496 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#101 emargo, chiria variaza apartament cu o odaie de la 180eur in sus cu doua de la 300eur in sus...ca sa stai in chirie tre sa ai prieteni ca sa stati mai multi.
#103 ceay, "... huh??? Ce tâmpenie. Poate cele universitare, da nu cea de bac sau de absolvire a liceului... ..." - nope, cele de la liceu...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#105 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-13 22:17:13 (496 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#104 Gucci, Shi eo vreu la Cluj la UBB la Administrare publica da m'a gindesc sa stau la camin.
A o intrebare cit e de la Chisinau la Cluj? In cit timp ajungi?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#106 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-05-13 22:34:29 (496 săptămâni în urmă) - [Link]Top
[quote=ceayMedia generală de admitere (MG) se calculează după următoarea formulă:

(0,9 x MA) + (0,1 x Bdom) = MG

unde:

MA = M lic + M bac, reprezintă media de absolvire , care se calculează cu două zecimale, fără rotunjire;
M lic = media anilor de liceu;
M bac = media examenului de bacalaureat.
0,90 şi 0,1 sunt coeficienţi procentuali aplicaţi pentru:
- media de absolvite (MA);
- domeniul fundamental de studii (Bdom);

Bonificaţia pentru domeniul de studiu (Bdom), pentru care a optat candidatul, se acordă conform Tabelului nr.3. [/b] [/quote]

de asta stiiam si eu, deci nu m-am linistit:(... Real, ce le trebuie la medicina geografia, informatica?! Tre sa ia in consideratie numai cele care is necesare cu adevarat disciplinile, pt facultatea aleasa bineinteles...


[quote=ceay]#96 emargo, "... Spune-mi, te depuncteaza acolo daca scrii cu î din i peste tot, ca acasa? ..." - :rofl: şi mie mi-i greu să scriu de mână cu 'â'. 'î' e mult mai scurt şi mai practic! Da n-ar fi logic să depuncteze pt asta, poate doar dacă eşti la Litere.[/quote]

Ba e timpul sa ne invatam noi a scrie cu â, pt ca asa-s normele acolo si nimeni nu e de vina ca cei din stânga Prutului au ramas in urma cu legile. De vreme ce vom invata in alta tara totusi, va trebui sa ne conformam regulilor. Iata, ma voi stradui si eu de azi inainte sa-l evit pe î din interiorul cuvintelor...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#107 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-05-13 22:42:50 (496 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#105 CIV, variaza de la 12-14 ore, cum te tine la vama...vreo 700km
caminele aici nu-s ca la Chisinau is de nivel asa sa spunem mediu in dezvoltare, ferestre din metaloplast is dupa reconstructie etc. apa calda tot timpul, n-ai de ce sa-ti faci griji !!!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#108 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-14 16:08:10 (496 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#107 Gucci, Boon,multumesc p/t informatie :wink:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#109 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-05-19 12:42:09 (496 săptămâni în urmă) - [Link]Top
n-aveti pe nimeni cunoscuti care sa studieze la medicina? Imi bat capul care 3 facultati sa aleg! :-/ Pe medicina dentara o scriu pe primul loc, dar care ar fi celelalte :| S-apoi, ce sanse am oare sa fiu admisa :-/ Gucci, n-ai niciun prieten cumva care sa fi dat la medicina acolo? Cum e oare?...Nu mi-e frica de invatat, dar nu se poate de comparat liceul cu universitatea....


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#110 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-05-20 13:06:01 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#109 emargo, am prieten la medicina chiar la stomatologie, dar e roman si are alte privilegii, invata imens sunt examene unde inveti 2-3 zile la rand si i-ai 5 sau chiar 4...medicina aici e foarte serioasa...nici nu se compara liceul cu universitatea.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#111 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-20 19:59:00 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#109 emargo, Oricum medicina in Moldova e mult mai buna la nivel practic comparativ cu Romania.
Î-ţi explix de ce: programul de studii cum a fost pe timpul sovietic asa si a ramas,a suferit numai citeva schimbări datorită sistemului de la Bologna.
În romania profesia de stomatolog e mai bine platită,dar specialişti moldovenii sunt mai buni.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#112 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-05-21 09:27:38 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
hm, va sunt recunoscatoare pt ca mi-ati raspuns, chiar ma ajutati... Totusi am sa incerc sa dau la admitere, altfel voi regreta... Ca atare cred ca in Ro medicina la nivel practic e mai buna, depinde deja de fiecare student cum a invatat. Mda, asta nu chiar bucura, ca la stomato acolo inveti nu 5, dar 6 ani. Dar ii va veni randul si Moldovei, banuiesc:) Deci vom trai si vom vedea...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#113 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-05-21 12:25:21 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#111 CIV, 100% aici se face carte mai multa decat in Moldova mai ales la medicina.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#114 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-21 12:44:14 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#113 Gucci, sunt sigur :wink: dar absolventii facultatii de medicina care au" invatat" 9 ani au mai multa experienta si cunostinte ca cei din Romania


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#115 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-05-21 12:46:18 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#114 CIV, Deja de experienta si cunostinta noi nu putem vb. caci tu nu cunosti cum se invata aici, dar eu am colegi ca invata si aici si la Chisinau si dupa cate am auzit cum se dau la Chisinau examenele si cum se dau aici e o diferenta foarte mare...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#116 by vreid (User) (0 mesaje) at 2009-05-21 18:52:50 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#114 CIV, am auzit o si pe asta.habar nu ai ce e medicina in Romania.Eu am fost pe la congrese si am vazut lucrarile celor de Chisinau ....sunteti cu 50 de ani in urma .

Ce folos ca se invata mai mult daca te invata prost .

Crezi ca intereseaza pe cineva cum faceau rusii hernia inghinala acu 60 de ani ...Fii serios .

Nu stiu in celalate domenii medicale ...dar in chirurgie nivelul e foarte scazut .Pacat ,sunt sigur ca sunt oameni capabili ,dar sistemul de invatamant si cercetare medicala e foarte invechit ...pana la penibil.Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#117 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-05-21 18:56:58 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#116 vreid, +1


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#118 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-21 19:51:18 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#115 Gucci, var'meo e la medicina in Chisinau si vecina mea e la umfiasi si comparativ cu romanii moldovenii fac mai multa practica :wink:


#116 vreid, Sectiile sunt la nivel scazut pentru ca nu au utilaj si folosesc aparate 10-20 de ani cu termenul de exploatare expirat.

Anyway cei din moldova cunosc mai bine treapta de baza a medicinei.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#119 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-05-21 19:52:40 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#118 CIV, vecina ta in ce oras face medicina?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#120 by vreid (User) (0 mesaje) at 2009-05-21 19:54:31 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#118 CIV, omule dar pe ce te bazezi cand faci afirmatii din astea gratuite ,dupa varul si vecina???? :))))) .
poftim cultura

ps: inseamna ca nu m-ai vazut pe mine.

Te rog frumos fii mai explicit ,da mai multe detalii ,vino cu exemple etc.

Hai sa ti spun eu ceva in legatura cu practica: -si eu in primii ani de facultate eram oarecum frustrat de volumul mare de teorie fara practica ...insa in medicina trebuie urmati pasi bine stabiliti ( de asta facultatea asta are 6 ani ,mai mult ca toate ...pentru ca nu e de gluma,nu permiti unui student de anu intai care habar nu are anatomie sa deschia o burta)

Nu te apuci de ceva practic pana nu stii 100% despre ce e vorba si ai vazut manevra de 1000 de ori .

Pentru ca risti sa ajungi un lautar ce canta Bach dupa ureche( o combinatie groteasca de felcer cu macelar ,un fel de asistena medicala cu ceva mai multe cunostinte medicale ) .

Medicul e un om care gandeste nu un tehnician .

Iar medicina trebuie predata in aceasta maniera de educare a psihicului prin informatie .Ma bucur ca la voi se face multa practica dar sincer tot aici m-as opera .

Editat de către vreid la 2009-05-21 21:15:11
Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#121 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-21 21:46:53 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#119 Gucci, umfiasi Gr.T.Popa

#120 vreid, Teoria fara practica e praf si stii foarte bine asta.
Practica nu include numai operatia sau interventia propriu zisa,dar si asistarea in cadrul unei interventii sau diagnozei si asa mai departe (cred k stii bine despre ce vorbesc)
Apropo de operare oricine s'ar opera intr'o tara mai dezvoltata sa v/b despre medicina,acest lucru e firesc :wink:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#122 by vreid (User) (0 mesaje) at 2009-05-21 22:19:08 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#121 CIV, crezi ca la noi nu te lasa cineva sa faci ceea ce zici tu?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#123 by Ksiujenika (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-21 22:50:43 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
eu ma gindesc la universitatea Al. I Cuza din Iasi. Ce puteti spune? Am vazut pe site ca anul trecut media minima pentru buget a fost 8 si ceva. Cum credeti e bine la Iasi?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#124 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-05-21 23:01:05 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#123 Ksiujenika, Cuza facultate buna, dar Iasi lasa de dorit, plin de moldoveni din Ungheni :-D


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#125 by Ksiujenika (Power User) (0 mesaje) at 2009-05-21 23:05:37 (495 săptămâni în urmă) - [Link]Top
da, dar e mai aproape de casa. nu as vrea sa ma duc tare departe. am si neamuri la Iasi.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.