Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (554 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-05-21 23:21:52 (35 săptămâni în urmă) - [Link]

trAxe3 wrote:

Salutare tuturor! Am nevoie de sfat privind continuare studiilor in RO, in domeniul economie- marketing .
Am terminat universitatea de medicina din chisinau si ma gandesc sa fac masterat in marketing (da, am nevoie de marketing in companie farma), notele destul de bune, media 9,2.

1) care facultati de economie sunt bune? Ma intereseaza Iasi> brasov> sibiu> timisoara. Timisoara e cool, dar foarte departe :/ nu as vrea sa ma stabilesc acolo, ci cred ca in brasov.
2) masterat sau licenta frecventa redusa? Care forma de studii ofera cunostinte mai profesionale? In general, frecventa redusa se merita? Paralel, voi lucra.
3) se ofera cazare la masteranzi basarabeni?

Deci va trebui sa aleg orasul nu doar din punct de vedere educational, dar si pentru a activa in sfera mea ( ps Timisoara e arhiplina de farmacisti). Voi trebui de asemenea sa fac buletin provizoriu si apoi permanent.
Multumesc aniticipat.Masteratu deobicei se faci dupa orele 16 00 si dureaza pana la 20 00, pt ca ziua sa poti lucra

Cazare se ofera

Daca n-ai pasaport roman, poti sa faci permis de sedere

Eu desigur recomand Clujul pentru ca aici invat si e destul de fain :)

Allyx wrote:

Salut băieţi
cine mă poate ajuta vă rog

pentru a aplica la Master in Romania, care sunt etapele care trebuie sa le fac, si ce documente trebuie să prezint?
ştiu de echivalarea diplomelor.

Copii legalizate la ce doc. trebuie? Vre-un certificat medical ceva trebuie?

merciSalut, uite un exemplu

https://www.admitere.ugal.ro/site/masterat/conditii-acte-masterat
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

#151 by Bravaz (Club Music Addicted) (0 mesaje) at 2009-06-05 21:28:13 (502 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#150 emargo, Cite specialitati?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#152 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-06-07 10:35:18 (502 săptămâni în urmă) - [Link]Top

Bravaz wrote:

#150 emargo, Cite specialitati?2 facultati, deci 2 specialitati. Tre sa te gandesti care si la ce universitate. Acolo vei scrie intr-o coloana 3 institutii, din ce oras vrei, pt o facultate. In a doua coloana vei specifica optinunea secundara pt alta facultate, iarasi la 3 universitati.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#153 by stef8n (Power User) (0 mesaje) at 2009-06-11 00:06:23 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#152 emargo, mersi pentru explicatie ca nam inteles nici eu din prima...

eu sunt cu gindul la UPB dar nu prea aud de Bucureti p'aici...
cum e cu Bucurestiu ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#154 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-06-11 00:20:16 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#153 stef8n, Frumos, mare, aglomerat, plin de romi, in unele locuri murdar, nivelul de invatamant bun, locul doi in Romania dupa Cluj.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#155 by eklipse (Power User) (0 mesaje) at 2009-06-11 14:44:54 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#153 by stef8n ti-a spus radion cu 1-2 pagini in urma) :good:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#156 by deleted[502087]Disabled (User) (0 mesaje) at 2009-06-11 16:53:18 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#153 stef8n, Mult interesant nu vei găsi în Bucureşti, cu excepţia centrului vechi. În rest, Bucureştiul seamănă cu un sat mare (casele nu sunt cu mai mult de 5 nivele, pe alocuri mai apar case cu 12 etaje). Locuri de vizitat pe la periferii: Herastrau, mai prin centru, pe lângă Eroilor şi Leu: Gradina Botanica. Tot mai la sud de Piaţa Unirii: Tineretului şi tot prin centru Cişmigiu. Muzeul de Arte şi restul muzeelor le-am inclus în Centrul Vechi. Tot ce poţi vedea aici e mizerie pe străzi (cu excepţia zilelor dinaintea alegerilor), bucureşteni mândri că sunt din capitală (care, de facto, se trag de undeva de la ţară). Fiecare bucureştean te priveşte ca pe un potenţial concurent la un loc de muncă. Sentimente de genul că veniţi la patria mamă, nu veţi simţi, nu vă faceţi griji. Poate cuiva o să îi placă aici... de la început, însă după ceva timp te plictiseşti. Începi să fii nervos de la aglomeraţia pe care o întâmpini în fiecare dimineaţă. Dacă aveţi posibilitatea să plecaţi în Bulgaria, Franţa, Germania, Olanda, S.U.A., U.K. nici nu vă mai gândiţi la România. România ar trebui să fie ultima variantă.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#157 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-06-11 17:00:50 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#156 AgendaDSP, "... Bulgaria, Franţa, Germania, Olanda, S.U.A., U.K. nici nu vă mai gândiţi la România. România ar trebui să fie ultima variantă. ..." - clar lucru, ai comparat si tu :-D


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#158 by stef8n (Power User) (0 mesaje) at 2009-06-11 21:11:26 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
In asa caz dupa ideia care mia dato emargo :console: lista de facultati la care depun dosare e urmatoare: :acute:

prima specialitate - Inginerie Industriala
Facultatea Ingineria si Managementu Sistemelor Tehnologice UPB Bucuresti
Facultatea Constructii de Masini UTCN Cluj
Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth" ULBS Sibiu
:acute:
la a doua inca nu mam gindit......

succes pe mine la BAC ....


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#159 by Bravaz (Club Music Addicted) (0 mesaje) at 2009-06-11 21:34:40 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#158 stef8n, Da doamne :wink: succes la toti realistii cu matematica miine :)

si la uman deasemenea :wink:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#160 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-06-11 22:34:57 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#159 Bravaz, "... succes la toti realistii cu matematica miine ..." - mersi... o s'avem nevoie... :fie:

Si din partea mea, succes tuturor!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#161 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-06-12 16:01:06 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ceay, poate ii trimiti lui st8fan anexa ceea, ca sa fie mai clar cu facultatile. Iata ma indoiesc ca ai voie sa specifici acolo la fiecare facultate cate specialitati vrei, nu stiu, ma mai interesez...

am scapat si de bac-ul la mate, punctul 4 e tare dubios...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#162 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-06-12 21:10:33 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#161 emargo, "... punctul 4 e tare dubios... ..." - :look: acela cu laptele de pasăre? De ce? Cât ţi-a ieşit?
La ce daţi bacul la alegere?

#161 emargo, "... poate ii trimiti lui st8fan anexa ceea ..." -

ceay, cu vreo 2 pagini în urmă wrote:

Dacă-mi laşi adresa in PM pot să-ţi dau forward la mailu care l-am primit de la UBB... cu metodologia admiterii pt moldoveni

oferta e valabilă pentru toţi.

Şi mai postez încă o dată linku ăsta: http://www.consulateromania.net/docs/anexa1.doc - cererea de înscriere pentru studii în România.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#163 by Bravaz (Club Music Addicted) (0 mesaje) at 2009-06-12 21:22:44 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#161 emargo, 4 dubios de ce ? cit tzi-a dat ? 28/190 ? sry de offtop ...


#162 ceay, multzumesc de anexa cit am cautat nu am dat de ea


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#164 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-06-12 21:25:57 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top

ceay wrote:

....


mi-a dat 14/95, tie? Iata aici sunt rezultatele:  http://mdnews.info/2009/06/raspunsurile-la-bacalaureat-la-matematica-2009/comment-page-1/#comment-1784
Eu la chimie am ales...Ah, mai am oleaca de retrait:(


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#165 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-06-12 21:43:29 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#163 Bravaz, "... 28/190 ..." - aha numai că trebuia de redus la 14/95. În comparaţie cu ce găseşti la combinatorică în cărţile de bac a fost foarte simplu.

#164 emargo, uraaaaaaaaa eu numai la 12 am scris cu interval închis da dacă ţin minte corect restu răspunsurilor mele coincid!

Chimie! Şi eu :D Baftă!

3 le-am dat gata, a rămas unu şi după asta de aşteptat... cu aşa o bucurie mi-am ascuns undeva mai departe manualele de la astea 3 obiecte...

ps: sorry de offtop


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#166 by stef8n (Power User) (0 mesaje) at 2009-06-12 22:40:48 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
mai e cineva cu fizica peaici???

bafta toata lumea....

da dupa mine cea fost mai greu a trecut

past :declare: :declare: :declare:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#167 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-06-15 22:18:33 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
salutare! Ce ziceti, practic am scapat noi de liceu, da?:)
Cum credeti, situatia politica actuala de la noi nu va constitui un impediment pt a merge la studii in Ro?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#168 by Bravaz (Club Music Addicted) (0 mesaje) at 2009-06-15 22:30:47 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#167 emargo, atzi scapat ,,, eu si liceul meu miercuri dam bacul repetat deoarece a fost anulat din cauza sistemului idiot pe care-l avem in tara ...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#169 by ceay (Power User) (0 mesaje) at 2009-06-15 23:02:30 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#168 Bravaz, "... eu si liceul meu miercuri dam bacul repetat deoarece a fost anulat din cauza sistemului idiot pe care-l avem in tara ... ..." - :hmm: vreau să strangulez pe cineva.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#170 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-06-15 23:12:45 (501 săptămâni în urmă) - [Link]Top
imi pare rau, insa abia mai aveti ragaz sa mai repetati. Las', timpul pana miercuri va trece la fel de repede ca si pana azi... Deja vom vb aici mai des...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#171 by CIV (Power User) (0 mesaje) at 2009-06-17 15:45:51 (500 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Gataaaaaaaaaa.....am scapat de bac :D


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#172 by Supporter (Culé) (0 mesaje) at 2009-06-17 18:02:26 (500 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#171 CIV, Felicitari ;-)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#173 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-06-17 19:48:16 (500 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ati vazut noutatile?
http://www.edu.ro/index.php/articles/12176
si
http://www.edu.ro/index.php/articles/12181


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#174 by Bravaz (Club Music Addicted) (0 mesaje) at 2009-06-17 22:22:20 (500 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#173 emargo, desigur :wink: am vazut , iak tre de pragatit pachetul de documente...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#175 by emargo (User) (0 mesaje) at 2009-06-17 22:33:32 (500 săptămâni în urmă) - [Link]Top
si oare cam pe ce data suntem asteptati la ambasada? :|


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.