Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice (AMTAP)

#0 by Cr!stinel Postban (Power Used) (1 mesaje) at 2013-07-20 09:56:02 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
este una din cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din ţară, dar şi unica instituţie de stat în domeniul învăţământului artistic superior din Republica Moldova. Misiunea AMTAP constă în formarea profesională avansată a specialiştilor calificaţi cu studii superioare pentru domeniile muzicii, artei teatrale, coregrafice, multimedia, artelor plastice şi decorative, designului şi culturologiei, dar şi în pregătirea viitoarelor cadre didactice pentru sfera culturii şi artelor. Procesul didactic din AMTAP, fiind orientat spre educarea unor personalităţi artistice, este foarte individualizat. El presupune nu doar transmiterea informaţiilor de la profesor la student, ci în primul rând formarea şi modelarea unor atitudini, a unor abordări creative, netradiţionale. Noi pregătim specialişti cu valoare de unicat şi din acest motiv profesorii noştri trebuie să găsească „cheia” pentru fiecare student în parte ţinând cont de talentul fiecăruia, de caracterul şi de specificul personalităţii lui, dar şi de programul studiat. Rezultatul final al acestui proces didactic este apreciat de specialiştii de la catedră, dar şi de public, examenele la disciplinile de specialitate fiind de regulă deschise şi realizate în formă de concerte, spectacole, expoziţii cu acces liber al tuturor doritorilor. În afară de examenele de curs şi de licenţă petrecute în forme specifice cu accesul publicului AMTAP organizează permanent numeroase concerte ale claselor, ale catedrelor, spectacole, recitaluri, expoziţii în sălile din instituţie, dar şi în teatre, la filarmonică, în galeriile din oraş. Au devenit deja tradiţionale Mărţişorul studenţesc şi Gala spectacolelor AMTAP care se petrec în fiecare primăvară.

Despre:

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova este succesoarea Conservatorului de Stat din Chişinău fondat în anul 1940 şi a instituţiilor de învăţământ muzical care şi-au desfăşurat activitatea la Chişinău începând cu anul 1919, când la iniţiativa lui G.Enescu a fost înfiinţat conservatorul "Unirea". Pe parcursul istoriei sale instituţia şi-a schimbat de mai multe ori denumirea şi structura. Iniţial la Conservator se făceau studii doar în domeniul muzicii. La sfârşitul anilor 50 se înfiinţează primele grupe de studenţi la specialitatea "Actorie", în anul 1965, deja în cadrul Institutului de Stat al Artelor (format în baza Conservatorului în 1964), se creează catedra "Regie şi arta actorului", iar în anul 1988 - facultatea Arta Teatrală (în prezent Arte Dramatice şi Management Artistic). Facultatea Arte Plastice este fondată în anul 1984. În forma ei actuală Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a fost instituită în baza reorganizării Universităţii de Stat a Artelor (înfiinţat prin comasarea Academiei de Muzică G.Musicescu şi a Institutului de Stat al Artelor în 1999) la 1 septembrie 2002. În prezent Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice acoperă toate domeniile de învăţământ artistic universitar şi postuniversitar. AMTAP a fost acreditată în iulie 2006, iar în iulie 2009 a obţinut certificatul de acreditare ştiinţifică. AMTAP dispune de un corp profesoral-didactic format din personalităţi cunoscute ale muzicii, teatrului, artelor plastice precum I.Josan, M.Munteanu, L.Panfil, Gh.Mustea, Gh.Ciobanu, I.Matei, N.Cozaru, I.Mahovici, A.Durbală, I.Canaşin, I.Stepan, A.Colâbneac, P.Zavtoni, A.Lapicus, V.Druc, S.Covalenco, V.Axionov, I.Cvasniuc, T.Jucov, E.Gaju ş.a. Sistemul educaţional din cadrul Conservatorului – AMTAP ne-a permis să educăm mai mulţi laureaţi ai concursurilor internaţionale, artişti ai poporului, personalităţi notorii ale artei şi culturii naţionale precum, de exemplu, Tamara Ceban, Serghei Lunchevici, Vasile Zagorschi, Evghenii Verbeţchi, Vladimir Rotaru, Zlata Tcaci, Maria Bieşu, Eugen Doga, Veronica Garştea, Sofia Rotaru, Anastasia Lazariuc, Ion Aldea-Teodorovici, Marian Stârcea, Iurie Gâscă, Natalia Gavrilan, Ilian Gârneţ, Diana Axenti, Nelly Ciobanu, Geta Burlacu şi mulţi alţii de care ne mândrim, care au contribuit şi contribuie în continuare la făurirea imaginii pozitive a Republicii Moldova în lume. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova pregăteşte specialişti în următoarele domenii: Muzică, Teatru, Multimedia, Arte Plastice, Design, Culturologie În prezent la Academie îşi fac studiile circa 1200 studenţi şi activează circa 400 cadre didactice.
ÎnchideЗакрыть
Facultățile:
1. ARTĂ INSTRUMENTALĂ, COMPOZIŢIE ŞI MUZICOLOGIE
2. ARTĂ VOCALĂ, DIRIJAT ŞI PEDAGOGIE MUZICALĂ
Adresa: str. Mateevici 87, Chisinau, MD 2014 Republica Moldova
Tel. /373 (22)/  24-02-13  ; 24-37-45 ; 24-53-34 Fax /373 (22)/  24-02-13   
3. TEATRU, FILM ŞI DANS
Adresa: str. Mateevici, 111, Chişinău, MD 2004 Republica Moldova
Tel /373 (22)/ 23-87-74, 23-82-10 Fax /373 (22)/ 23-82-14
4. ARTE PLASTICE
Adresa: str. 31st August, 137, Chisinau, MD 2004 Republica Moldova
Tel. /373 (22)/ 23-42-23 Fax /373 2(2)/ 23-82-14, 24-4

  • La bl.I al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, situat pe str. A. Mateevici, 111, ajungeţi cu microbuzul 104, 129, 124, 127, troleibuzul 4.
  • La bl.II al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, situat pe str. A. Mateevici, 87, ajungeţi cu microbuzul 104, 129, 155, 124, 127, 110, 116"
  • La bl.III al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, situat pe str. 31august, 137, ajungeţi cu microbuzul 101, 103, 104.
Facultăţile muzicale ale AMTAP pregătesc specialişti în toate domeniile artei muzicale: Muzica academică: compoziţie, muzicologie, interpretare instrumentală, canto academic, dirijat coral şi simfonic; Muzica populară: interpretare instrumentală, canto, etnomuzicologie; Muzica uşoară şi jazz: interpretare instrumentală şi canto. Academia oferă studii universitare (ciclurile I – licenţă şi II – masterat) la toate specialităţile, precum şi studii de doctorat la specialităţile Arta teatrală 170001 şi Arta muzicală 170002.
ÎnchideЗакрыть
Mesajul rectorului AMTAP
Dragi viitori studenţi ai AMTAP, Toţi cei ce simt că au talent şi dorinţa de a deveni ARTIST, Vă invităm cu drag să Va alăturaţi marii noastre familii numită AMTAP. Vă asigur că nu există la noi în ţară o altă instituţie în care procesul de studii se bazează pe nişte relaţii colegiale foarte strânse între dascăli şi învăţăcei, în care decanii, şefii de catedre să-i cunoască la faţă şi pe nume pe toţi studenţii, ba chiar şi să ştie cu ce probleme se confruntă fiecare dintre ei. Ca şi părinţii într-o familie profesorii noştri încearcă să le transmită studenţilor tot ce au mai de preţ: cunoştinţele, măiestria, dragostea de patrie, de oameni, de frumos, dăruirea de sine în numele artei, să le dezvăluie tainele profesiei şi măiestriei împărtăşindu-le la fiecare câte o părticică din talentul lor, câte o bucăţică din sufletul lor. Ca şi părinţii ei se bucură de performanţele discipolilor, suferă din cauza nereuşitelor, împart împreună laurii succeselor, dar şi povara eşecurilor, se mândresc de realizările lor, dar şi învaţă de la ei câte ceva încercând să descopere personalitatea şi individualitatea fiecăruia, să le dezvolte harul şi creativitatea. În ciuda unor aparenţe profesia de artist nu este deloc uşoară. Pe calea ce porniţi vă aşteaptă momente de revelaţie în descoperirea fascinantei lumi a frumosului, dar şi clipe grele de îndoială, poate chiar de disperare. Uneori poate chiar veţi fi gata să renunţaţi, să doriţi să alegeţi ceva mai real, mai concret, care să dea rezultate imediate şi palpabile. Însă vă asigur că cei perseverenţi vor depăşi aceste cumpene şi vor gusta satisfacţia succesului, bucuria creaţiei şi aprecierea celor din jur şi vor rămâne, ca şi noi, veşnic îndrăgostiţi de artă şi fideli acestei minunate profesii de ARTIST.

Rector AMTAP,
Victoria Melnic
ÎnchideЗакрыть
*
Muzică (FAVDPM & FAICM):
Facultăţile muzicale ale Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice dispun de cadre didactice de un înalt nivel profesionist care continuă tradiţiile şcolilor interpretative şi componistice de tip european existente aproape de un secol în Moldova şi asigură formarea specialiştilor în toate domeniile artei muzicale. Repere istorice în dezvoltarea învăţământului muzical profesionist din Chişinău: • 1880 Asociaţia amatorilor de muzică "Armonia" cu clase muzicale pentru instruirea tuturor doritorilor • 1899 Filiala chişinăuiană a Societăţii Muzicale Imperiale Ruse şi şcoala muzicală care activa sub tutela acesteia • 1893 Şcoala muzicală condusă de V.Gutor • 1918 Conservatorul "Unirea" • 1925 Conservatorul "Naţional" • 1936 Conservatorul "Municipal" • 1940 Conservatorul de Stat • 1990 Academia de Muzică "G.Musicescu" • 1999 Universitatea de Stat a Artelor • 2002 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Absolvenţii noştri contribuie la dezvoltarea şi îmbogăţirea atît a culturii muzicale naţionale, cît şi a culturii muzicale a altor tări ale lumii activînd cu succes în USA, Spania, Australia, Germania, România, Rusia, Portugalia, Croaţia, Italia, Canada s.a. Printre ei se numără aşa muzicieni cu renume mondial precum O.Maisenberg, A.Palei, M.Muler, A.Ognivtev, M.Biesu, S.Strezeva, S.Covalenco, Y.Voldman, A.Pastuh, M.Zeltzer s.a. Absolvenţii nostri sunt membri ai orchestrelor simfonice şi camerale din Moldova şi de peste hotarele ei, activînd cu succes în asa colective ca: • Teatrul Naţional de Operă şi Balet • Sala cu Orgă • Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale • Orchestra Naţională de Cameră • Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii Naţionale • Capela Corală "Doina" • Vestitul colectiv de dans popular "Joc" şi ansamblul folcloric " Fluieraş" În prezent Decanul Facultăţii Arta Instrumentală, Compoziţie şi Muzicologie (FAICM) este Cristina Paraschiv– confer.inter., Artistă emerită şi Decanul Facultăţii Arta Vocală, Dirijat şi Pedagogie Muzicală (FAVDPM) este Emilia Moraru- conf.univ., dr.
ÎnchideЗакрыть
Teatru (FTFD):
Facultatea Teatru, Film și Dans (FTFD) îşi are începutul în a doua jumătate a anilor 50, când în cadrul Conservatorului de Stat „G.Muzicescu” au fost formate grupe de studenţi la specialitatea „Actor de teatru şi cinema”. În anul 1965 a fost înfiinţată catedra „Regie şi arta actorului” la Institutul de Arte, care s-a format în baza Conservatorului. Această catedră a servit drept nucleu pentru fondarea în anul 1988 a Facultăţii Arta teatrală, iar în 1999 Facultatea a fost completată cu noi specialităţi şi a căpătat denumirea Arte Dramatice şi Management Artistic. În 2012 facultatea a fost redenumită și în prezent se numește Facultatea Teatru, Film și Dans. În prezent FTFD asigură formarea specialiştilor în toate domeniile artei teatrale, artei cinematografice, artei coregrafice şi managementului cultural artistic. Absolvenţii Facultăţii activează în toate teatrele din Republica Moldova, la Compania „Teleradio-Moldova”, în instituţiile de cultură, la studioul „Moldova film” în calitate de actori, regizori, dramaturgi, scenarişti, teatrologi, pedagogi, maeştri de balet, directori şi manageri de teatru, de cămine culturale. Facultatea despune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist. Printre aceştea se numără actori, regizori, coregrafi, dramaturgi, teatrologi. În cadrul FTFD activează 6 catedre: ”Arta actorului”, ”Regie”, ”Multimedia”, ”Dramaturgie, teatrologie şi scenografie”, ”Coregrafie”, ”Management artistic şi culturologie”. Studenţii şi profesorii de la FTFD sunt antrenaţi într-un proces continuu de creaţie care este şi parte componentă a procesului de instruire. Spectacolele studenţeşti sunt prezentate în Sala de concerte a Academiei, la Palatul Naţional şi pe scenele teatrelor profesioniste: M.Eminescu, Luceafărul, E.Ionesco, Ginta Latină, Satiricus „I.L.Caragiale”, Licurici, Guguţă. Studenţii de la catedra Multimedia împreună cu profesorii lor, participă la pregătirea programelor TV şi radio. Pedagogii de la catedra Dramaturgie, teatrologie şi scenografie A.Roşca, S.Târţău, A.Dănilă ș.a. sunt autori de monografii, publicaţii numeroase, participă la Congrese, conferinţe, simpozioane internaţionale . Studenţii cu lucrările lor, participă la diverse Festivaluri naţionale şi internaţionale fiind apreciaţi pentru profesionalism înalt. În afara programului didactic studenţii participă activ la diverse manifestări culturale din cadrul Academiei: Balul bobocilor; Ziua naţională a actorului, Ziua internaţională a teatrului, Ziua internaţională a dansului, Gala Spectacoleleor FADMA, Mărţişor, Workshopuri, concursuri de poezie, întâlniri cu personalităţi importante de creaţie. Absolvenţii noştri contribuie la dezvoltarea şi îmbogăţirea culturii naţionale şi a altor ţări ale lumii, activând cu succes în SUA, Austria, China, Franţa, Italia, Germania, România, Rusia, Iordania, Siria, Ucraina. În prezent Decanul Facultăţii Arte Dramatice şi Management Artistic este Târţău Svetlana, dr., conf.univ.
ÎnchideЗакрыть
Arte Plastice (FAP):
Facultatea Arte Plastice dispune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist care asigură formarea specialiştilor în toate domeniile artelor plastice. Absolvenţii facultăţii contribuie la dezvoltarea şi îmbogăţirea atît a culturii artistice în domeniul artelor plastice naţionale, cît şi a culturii altor state ale lumii, activînd cu succes în Franţa, Rusia, România, Ucraina ş.a. (http://www.iatp.md/usv ; http://www.oberliht.org.md
În prezent Decanul Facultăţii Arta Plastica (FAP) este Svetlana Plațânda - Lector  superior
ÎnchideЗакрыть
Studenții AMTAP de pe TMD:)
annnnnnna, FTFD, Actorie
Cr!stinel, FAICM, Instrumente Aerofone şi de Percuţie
katze, FAICM, Instrumente cu Coarde
Polinka, FAICM, Instrumente cu Coarde
Rain, FAICM, Doctorat, Lector
Rossignol, FAICM, master, Instrumente cu Coarde
TheSadMan, FAICM, canto estradă şi jazz
ushanlia, FAP, specialitatea Design textil-visaje
Virginia, FAVDPM, Dirijat Coral Academic
xProg, FAICM, canto estradă şi jazz
Yoo, FAICM, Instrumente Aerofone şi de Percuţie
ÎnchideЗакрыть

Rector: MELNIC Victoria
mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 87
tel: +(373 22) 22-19-49
www.amtap.md

Editat de către Cr!stinel la 2016-01-03 11:12:28
Mesaj util ?   Da / Nu   10 / 0   10 puncte

1 2 3 4
<< Precedenta      Următoarea >>

#1 by likokeloit (User) (0 mesaje) at 2013-07-20 10:02:22 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salutare tuturor, tot eu am creat tema si tot eu vreau sa incep. Am creat tema pentru ca nu am mai gasit nicaieri despre aceasta academie si vreau sa ma informez.
Am despus anul asta documentele aici la aceasta academie la Specialitatea: Regie film si TV, si vreau sa intreb, este cineva care invata in aceasta academie? Poate cunoscuti. Mai in scurt astept pareri, cum e?
P.S ms anticipat


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#2 by Fata_FericitaDisabled (Power User) (0 mesaje) at 2013-07-20 23:57:01 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
TOti vor sa cinte,sa danseze,sa picteze sa fitie bucile si niciunul nu vrea sa lucreze producind materie adevarata care ar putea aduce venit pentru tara. O tara de lenosi nu alta, adormiti de arta si iluzii mintale. :)


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#3 by fild (Uploader) (0 mesaje) at 2013-07-21 01:18:35 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#2 AlinaUrsu, sa inteleg, tu lucrezi in agricultura?


Mesaj util ?   Da / Nu   6 / 0   6 puncte
#4 by System at 2013-07-21 09:43:28 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#2 AlinaUrsu, fără astfel de persoane societatea nu ar exista.. anume cultura ne defineşte şi din contra cred că trebuie să fie preţuită încă mai mult..


Mesaj util ?   Da / Nu   2 / 0   2 puncte
#5 by System at 2013-07-21 15:12:29 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#2 AlinaUrsu, "... TOti vor sa cinte,sa danseze,sa picteze sa fitie bucile si niciunul nu vrea sa lucreze producind materie adevarata care ar putea aduce venit pentru tara. O tara de lenosi nu alta, adormiti de arta si iluzii mintale. ..." - daca iti pare floare la ureche a face arta si nu trebuie sa depui efort pentru aceasta, atunci esti un om mediocru


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#6 by ninePixels (User) (0 mesaje) at 2013-07-21 15:28:25 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
E cineva care vrea sa intre la pictura sau grafica ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#7 by HellenR (Uploader) (0 mesaje) at 2013-07-21 16:26:25 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#1 likokeloit, care e taxa de studii la Regie si film?


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#8 by TracyRage (User) (0 mesaje) at 2013-07-21 19:58:22 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Nu știu cu la alții, dar la mine omul de cultură moldovenesc contemporan se asociază cu un ghitarast de 17 ani sau un cuciuc.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#9 by Fata_FericitaDisabled (Power User) (0 mesaje) at 2013-07-22 00:31:08 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
:) Arta aduce foamea


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#10 by Alecks (Est modus in rebus !) (1 mesaje) at 2013-07-22 01:07:27 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#9 AlinaUrsu, depinde de ce mijloace de promovare dispui. Unii nici nu prea au talent dar vand ca nebunii peste hotare ))


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#11 by Perchloric (Power User) (0 mesaje) at 2013-07-22 01:14:22 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#2 AlinaUrsu, Alina, vad ca oferi sfaturi valoroase, privind imbunatatirea traiului in tara, de ce te-ar interesa o viata peste hotare? Valorifica potentialul national de aici, din tara, asa cum stii tu ca e mai bine, si nu te mai gandi atat la cetatenia romana :)
Daca vei obosi de munca asidua depusa, sustine turismul in RM )


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#12 by likokeloit (User) (0 mesaje) at 2013-07-22 09:16:14 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Va rog frumos nu va abateti de la tema! Fara FLOOD!
Contractul la Regie film si TV e 15000 lei.


Mesaj util ?   Da / Nu   3 / 0   3 puncte
#13 by Perchloric (Power User) (0 mesaje) at 2013-07-22 11:00:05 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#12 likokeloit, Astea-s detalii importante, baga-le in #0, altfel, o sa fii nevoit sa raspunzi de zeci de ori cat costa contractul.


Mesaj util ?   Da / Nu   4 / 0   4 puncte
#14 by serials (Power User) (0 mesaje) at 2013-07-23 21:08:48 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
oho... si eu am vrut si vreau la regie


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#15 by serials (Power User) (0 mesaje) at 2013-07-23 23:35:37 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#12 likokeloit, "... Contractul la Regie film si TV e 15000 lei.
..." - de unde asa informatie


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#16 by likokeloit (User) (0 mesaje) at 2013-07-24 00:51:53 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top

serials wrote:

#12 likokeloit, "... Contractul la Regie film si TV e 15000 lei.
..." - de unde asa informatie


Pai am fost si am dat actele la Academia de Arte la aceasta facultate ))


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#17 by serials (Power User) (0 mesaje) at 2013-07-24 09:33:29 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#16 likokeloit, ai trecut vreun concurs cu intrebari?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#18 by danikcahul (User) (1 mesaje) at 2013-07-24 09:33:55 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Baieti, spuneti va rog, cum e procedura de depunere a actelor, poti sa-ti alegi 3 facultati cu un dosar sau doar una?)Merci anticipat!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#19 by serials (Power User) (0 mesaje) at 2013-07-24 12:53:55 (286 săptămâni în urmă) - [Link]Top
puteti scri toate facultatile legate de regie, scenaristica


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#20 by likokeloit (User) (0 mesaje) at 2013-07-24 23:25:36 (285 săptămâni în urmă) - [Link]Top

serials wrote:

puteti scri toate facultatile legate de regie, scenaristica


Nu pot sa ti le spun, mai bie dute la ei.

#18 danikcahul, Poti depune la 3 universitati si la fiecare universitate inca 3 facultai, la fiecare Universitate e de ajuns un dosar .


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#21 by xProg (User) (0 mesaje) at 2013-07-29 23:13:48 (285 săptămâni în urmă) - [Link]Top
al 2-a tur o sa fie ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#22 by oliaaaaaaaaaa (Uploader) (0 mesaje) at 2013-07-30 22:01:06 (285 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#9 AlinaUrsu, daca ai sti cita munca e sa inveti sa cinti la instument, trebuie din copilarie sa studiezi cite 6 ore pe zi, tu nu poti ca alti copii sa iesi afra, sau sa te joci, sau sa-ti pertreci timpul cum iti place..... si abia peste 12 ani intelegi ca poti sa redai la instrument sentimentul ales, nu ai spune ca muzica si arta nu necesita munca, ea necesita cu mult mai multa munca decit vreo inginerie sau agricultura, mult mai multe nopti nedormite din cauza stresului dupa sau inainte de concert....
PS sufletul tot necesita hrana, nu numai trupul


Mesaj util ?   Da / Nu   4 / 0   4 puncte
#23 by ninePixels (User) (0 mesaje) at 2013-08-05 11:27:42 (284 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Are cineva pozele cu lista celor admisi la Facultatea Arte Plastice ( grafica, buget ) ?


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#24 by Arthur111 (User) (0 mesaje) at 2013-08-06 16:39:54 (284 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#23 ninePixels, http://amtap.md/imagini/file/ordin%20inmatriculari%20ciclul%201%202013.pdf :) poftim!

#21 xProg, turul 2...o sa fie :) Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
anunţă concurs repetat la următoarele specialităţi:
Ciclul I (Licenţă)
Compoziţie 1 loc contract
Interpretare instrumentală 2 locuri contract
Dirijat coral 2 locuri buget 1 loc contract
Pedagogie muzicală (zi) 3 locuri contract
Culturologie (zi) 4 locuri buget 5 locuri contract
Management artistic (zi) 7 locuri contract
Dramaturgie şi scenaristică 2 locuri contract
Pedagogia dansului 2 locuri buget (băieţi) 5 locuri contract
Coregrafie 5 locuri buget (băieţi) 4 locuri contract
Actorie 7 locuri buget (4băieţi, 3 fete) 5 locuri contract
Regie estradă 8 locuri buget 2 locuri contract
Grafica 1 loc contract
Pictură 3 locuri contract
Arte decorative (ceramică, tapiserie) 5 contract
Design interior 2 locuri contract
Design vestimentar 7 locuri contract

Ciclul II (Masterat)
Patrimoniu cultural 4 locuri contract
Regie emisiuni TV, divertisment 4 locuri buget
Pedagogia dansului 2 locuri buget

#1 likokeloit, tu ai intrat la academie sau nu? :)


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#25 by artmonster Warned (Power User) (0 mesaje) at 2013-08-08 16:27:36 (283 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Acest mesaj nu respecta eticheta de comunicare și a fost ascuns. Click dacă oricum dorești să-l vezi.

1 2 3 4
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice (AMTAP)


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.