Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice (AMTAP)

#0 by Cr!stinel (Power Used) (1 mesaje) at 2013-07-20 09:56:02 (295 săptămâni în urmă) - [Link]Top

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
este una din cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din ţară, dar şi unica instituţie de stat în domeniul învăţământului artistic superior din Republica Moldova. Misiunea AMTAP constă în formarea profesională avansată a specialiştilor calificaţi cu studii superioare pentru domeniile muzicii, artei teatrale, coregrafice, multimedia, artelor plastice şi decorative, designului şi culturologiei, dar şi în pregătirea viitoarelor cadre didactice pentru sfera culturii şi artelor. Procesul didactic din AMTAP, fiind orientat spre educarea unor personalităţi artistice, este foarte individualizat. El presupune nu doar transmiterea informaţiilor de la profesor la student, ci în primul rând formarea şi modelarea unor atitudini, a unor abordări creative, netradiţionale. Noi pregătim specialişti cu valoare de unicat şi din acest motiv profesorii noştri trebuie să găsească „cheia” pentru fiecare student în parte ţinând cont de talentul fiecăruia, de caracterul şi de specificul personalităţii lui, dar şi de programul studiat. Rezultatul final al acestui proces didactic este apreciat de specialiştii de la catedră, dar şi de public, examenele la disciplinile de specialitate fiind de regulă deschise şi realizate în formă de concerte, spectacole, expoziţii cu acces liber al tuturor doritorilor. În afară de examenele de curs şi de licenţă petrecute în forme specifice cu accesul publicului AMTAP organizează permanent numeroase concerte ale claselor, ale catedrelor, spectacole, recitaluri, expoziţii în sălile din instituţie, dar şi în teatre, la filarmonică, în galeriile din oraş. Au devenit deja tradiţionale Mărţişorul studenţesc şi Gala spectacolelor AMTAP care se petrec în fiecare primăvară.

Despre:

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova este succesoarea Conservatorului de Stat din Chişinău fondat în anul 1940 şi a instituţiilor de învăţământ muzical care şi-au desfăşurat activitatea la Chişinău începând cu anul 1919, când la iniţiativa lui G.Enescu a fost înfiinţat conservatorul "Unirea". Pe parcursul istoriei sale instituţia şi-a schimbat de mai multe ori denumirea şi structura. Iniţial la Conservator se făceau studii doar în domeniul muzicii. La sfârşitul anilor 50 se înfiinţează primele grupe de studenţi la specialitatea "Actorie", în anul 1965, deja în cadrul Institutului de Stat al Artelor (format în baza Conservatorului în 1964), se creează catedra "Regie şi arta actorului", iar în anul 1988 - facultatea Arta Teatrală (în prezent Arte Dramatice şi Management Artistic). Facultatea Arte Plastice este fondată în anul 1984. În forma ei actuală Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a fost instituită în baza reorganizării Universităţii de Stat a Artelor (înfiinţat prin comasarea Academiei de Muzică G.Musicescu şi a Institutului de Stat al Artelor în 1999) la 1 septembrie 2002. În prezent Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice acoperă toate domeniile de învăţământ artistic universitar şi postuniversitar. AMTAP a fost acreditată în iulie 2006, iar în iulie 2009 a obţinut certificatul de acreditare ştiinţifică. AMTAP dispune de un corp profesoral-didactic format din personalităţi cunoscute ale muzicii, teatrului, artelor plastice precum I.Josan, M.Munteanu, L.Panfil, Gh.Mustea, Gh.Ciobanu, I.Matei, N.Cozaru, I.Mahovici, A.Durbală, I.Canaşin, I.Stepan, A.Colâbneac, P.Zavtoni, A.Lapicus, V.Druc, S.Covalenco, V.Axionov, I.Cvasniuc, T.Jucov, E.Gaju ş.a. Sistemul educaţional din cadrul Conservatorului – AMTAP ne-a permis să educăm mai mulţi laureaţi ai concursurilor internaţionale, artişti ai poporului, personalităţi notorii ale artei şi culturii naţionale precum, de exemplu, Tamara Ceban, Serghei Lunchevici, Vasile Zagorschi, Evghenii Verbeţchi, Vladimir Rotaru, Zlata Tcaci, Maria Bieşu, Eugen Doga, Veronica Garştea, Sofia Rotaru, Anastasia Lazariuc, Ion Aldea-Teodorovici, Marian Stârcea, Iurie Gâscă, Natalia Gavrilan, Ilian Gârneţ, Diana Axenti, Nelly Ciobanu, Geta Burlacu şi mulţi alţii de care ne mândrim, care au contribuit şi contribuie în continuare la făurirea imaginii pozitive a Republicii Moldova în lume. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova pregăteşte specialişti în următoarele domenii: Muzică, Teatru, Multimedia, Arte Plastice, Design, Culturologie În prezent la Academie îşi fac studiile circa 1200 studenţi şi activează circa 400 cadre didactice.
ÎnchideЗакрыть
Facultățile:
1. ARTĂ INSTRUMENTALĂ, COMPOZIŢIE ŞI MUZICOLOGIE
2. ARTĂ VOCALĂ, DIRIJAT ŞI PEDAGOGIE MUZICALĂ
Adresa: str. Mateevici 87, Chisinau, MD 2014 Republica Moldova
Tel. /373 (22)/  24-02-13  ; 24-37-45 ; 24-53-34 Fax /373 (22)/  24-02-13   
3. TEATRU, FILM ŞI DANS
Adresa: str. Mateevici, 111, Chişinău, MD 2004 Republica Moldova
Tel /373 (22)/ 23-87-74, 23-82-10 Fax /373 (22)/ 23-82-14
4. ARTE PLASTICE
Adresa: str. 31st August, 137, Chisinau, MD 2004 Republica Moldova
Tel. /373 (22)/ 23-42-23 Fax /373 2(2)/ 23-82-14, 24-4

  • La bl.I al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, situat pe str. A. Mateevici, 111, ajungeţi cu microbuzul 104, 129, 124, 127, troleibuzul 4.
  • La bl.II al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, situat pe str. A. Mateevici, 87, ajungeţi cu microbuzul 104, 129, 155, 124, 127, 110, 116"
  • La bl.III al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, situat pe str. 31august, 137, ajungeţi cu microbuzul 101, 103, 104.
Facultăţile muzicale ale AMTAP pregătesc specialişti în toate domeniile artei muzicale: Muzica academică: compoziţie, muzicologie, interpretare instrumentală, canto academic, dirijat coral şi simfonic; Muzica populară: interpretare instrumentală, canto, etnomuzicologie; Muzica uşoară şi jazz: interpretare instrumentală şi canto. Academia oferă studii universitare (ciclurile I – licenţă şi II – masterat) la toate specialităţile, precum şi studii de doctorat la specialităţile Arta teatrală 170001 şi Arta muzicală 170002.
ÎnchideЗакрыть
Mesajul rectorului AMTAP
Dragi viitori studenţi ai AMTAP, Toţi cei ce simt că au talent şi dorinţa de a deveni ARTIST, Vă invităm cu drag să Va alăturaţi marii noastre familii numită AMTAP. Vă asigur că nu există la noi în ţară o altă instituţie în care procesul de studii se bazează pe nişte relaţii colegiale foarte strânse între dascăli şi învăţăcei, în care decanii, şefii de catedre să-i cunoască la faţă şi pe nume pe toţi studenţii, ba chiar şi să ştie cu ce probleme se confruntă fiecare dintre ei. Ca şi părinţii într-o familie profesorii noştri încearcă să le transmită studenţilor tot ce au mai de preţ: cunoştinţele, măiestria, dragostea de patrie, de oameni, de frumos, dăruirea de sine în numele artei, să le dezvăluie tainele profesiei şi măiestriei împărtăşindu-le la fiecare câte o părticică din talentul lor, câte o bucăţică din sufletul lor. Ca şi părinţii ei se bucură de performanţele discipolilor, suferă din cauza nereuşitelor, împart împreună laurii succeselor, dar şi povara eşecurilor, se mândresc de realizările lor, dar şi învaţă de la ei câte ceva încercând să descopere personalitatea şi individualitatea fiecăruia, să le dezvolte harul şi creativitatea. În ciuda unor aparenţe profesia de artist nu este deloc uşoară. Pe calea ce porniţi vă aşteaptă momente de revelaţie în descoperirea fascinantei lumi a frumosului, dar şi clipe grele de îndoială, poate chiar de disperare. Uneori poate chiar veţi fi gata să renunţaţi, să doriţi să alegeţi ceva mai real, mai concret, care să dea rezultate imediate şi palpabile. Însă vă asigur că cei perseverenţi vor depăşi aceste cumpene şi vor gusta satisfacţia succesului, bucuria creaţiei şi aprecierea celor din jur şi vor rămâne, ca şi noi, veşnic îndrăgostiţi de artă şi fideli acestei minunate profesii de ARTIST.

Rector AMTAP,
Victoria Melnic
ÎnchideЗакрыть
*
Muzică (FAVDPM & FAICM):
Facultăţile muzicale ale Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice dispun de cadre didactice de un înalt nivel profesionist care continuă tradiţiile şcolilor interpretative şi componistice de tip european existente aproape de un secol în Moldova şi asigură formarea specialiştilor în toate domeniile artei muzicale. Repere istorice în dezvoltarea învăţământului muzical profesionist din Chişinău: • 1880 Asociaţia amatorilor de muzică "Armonia" cu clase muzicale pentru instruirea tuturor doritorilor • 1899 Filiala chişinăuiană a Societăţii Muzicale Imperiale Ruse şi şcoala muzicală care activa sub tutela acesteia • 1893 Şcoala muzicală condusă de V.Gutor • 1918 Conservatorul "Unirea" • 1925 Conservatorul "Naţional" • 1936 Conservatorul "Municipal" • 1940 Conservatorul de Stat • 1990 Academia de Muzică "G.Musicescu" • 1999 Universitatea de Stat a Artelor • 2002 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Absolvenţii noştri contribuie la dezvoltarea şi îmbogăţirea atît a culturii muzicale naţionale, cît şi a culturii muzicale a altor tări ale lumii activînd cu succes în USA, Spania, Australia, Germania, România, Rusia, Portugalia, Croaţia, Italia, Canada s.a. Printre ei se numără aşa muzicieni cu renume mondial precum O.Maisenberg, A.Palei, M.Muler, A.Ognivtev, M.Biesu, S.Strezeva, S.Covalenco, Y.Voldman, A.Pastuh, M.Zeltzer s.a. Absolvenţii nostri sunt membri ai orchestrelor simfonice şi camerale din Moldova şi de peste hotarele ei, activînd cu succes în asa colective ca: • Teatrul Naţional de Operă şi Balet • Sala cu Orgă • Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale • Orchestra Naţională de Cameră • Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii Naţionale • Capela Corală "Doina" • Vestitul colectiv de dans popular "Joc" şi ansamblul folcloric " Fluieraş" În prezent Decanul Facultăţii Arta Instrumentală, Compoziţie şi Muzicologie (FAICM) este Cristina Paraschiv– confer.inter., Artistă emerită şi Decanul Facultăţii Arta Vocală, Dirijat şi Pedagogie Muzicală (FAVDPM) este Emilia Moraru- conf.univ., dr.
ÎnchideЗакрыть
Teatru (FTFD):
Facultatea Teatru, Film și Dans (FTFD) îşi are începutul în a doua jumătate a anilor 50, când în cadrul Conservatorului de Stat „G.Muzicescu” au fost formate grupe de studenţi la specialitatea „Actor de teatru şi cinema”. În anul 1965 a fost înfiinţată catedra „Regie şi arta actorului” la Institutul de Arte, care s-a format în baza Conservatorului. Această catedră a servit drept nucleu pentru fondarea în anul 1988 a Facultăţii Arta teatrală, iar în 1999 Facultatea a fost completată cu noi specialităţi şi a căpătat denumirea Arte Dramatice şi Management Artistic. În 2012 facultatea a fost redenumită și în prezent se numește Facultatea Teatru, Film și Dans. În prezent FTFD asigură formarea specialiştilor în toate domeniile artei teatrale, artei cinematografice, artei coregrafice şi managementului cultural artistic. Absolvenţii Facultăţii activează în toate teatrele din Republica Moldova, la Compania „Teleradio-Moldova”, în instituţiile de cultură, la studioul „Moldova film” în calitate de actori, regizori, dramaturgi, scenarişti, teatrologi, pedagogi, maeştri de balet, directori şi manageri de teatru, de cămine culturale. Facultatea despune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist. Printre aceştea se numără actori, regizori, coregrafi, dramaturgi, teatrologi. În cadrul FTFD activează 6 catedre: ”Arta actorului”, ”Regie”, ”Multimedia”, ”Dramaturgie, teatrologie şi scenografie”, ”Coregrafie”, ”Management artistic şi culturologie”. Studenţii şi profesorii de la FTFD sunt antrenaţi într-un proces continuu de creaţie care este şi parte componentă a procesului de instruire. Spectacolele studenţeşti sunt prezentate în Sala de concerte a Academiei, la Palatul Naţional şi pe scenele teatrelor profesioniste: M.Eminescu, Luceafărul, E.Ionesco, Ginta Latină, Satiricus „I.L.Caragiale”, Licurici, Guguţă. Studenţii de la catedra Multimedia împreună cu profesorii lor, participă la pregătirea programelor TV şi radio. Pedagogii de la catedra Dramaturgie, teatrologie şi scenografie A.Roşca, S.Târţău, A.Dănilă ș.a. sunt autori de monografii, publicaţii numeroase, participă la Congrese, conferinţe, simpozioane internaţionale . Studenţii cu lucrările lor, participă la diverse Festivaluri naţionale şi internaţionale fiind apreciaţi pentru profesionalism înalt. În afara programului didactic studenţii participă activ la diverse manifestări culturale din cadrul Academiei: Balul bobocilor; Ziua naţională a actorului, Ziua internaţională a teatrului, Ziua internaţională a dansului, Gala Spectacoleleor FADMA, Mărţişor, Workshopuri, concursuri de poezie, întâlniri cu personalităţi importante de creaţie. Absolvenţii noştri contribuie la dezvoltarea şi îmbogăţirea culturii naţionale şi a altor ţări ale lumii, activând cu succes în SUA, Austria, China, Franţa, Italia, Germania, România, Rusia, Iordania, Siria, Ucraina. În prezent Decanul Facultăţii Arte Dramatice şi Management Artistic este Târţău Svetlana, dr., conf.univ.
ÎnchideЗакрыть
Arte Plastice (FAP):
Facultatea Arte Plastice dispune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist care asigură formarea specialiştilor în toate domeniile artelor plastice. Absolvenţii facultăţii contribuie la dezvoltarea şi îmbogăţirea atît a culturii artistice în domeniul artelor plastice naţionale, cît şi a culturii altor state ale lumii, activînd cu succes în Franţa, Rusia, România, Ucraina ş.a. (http://www.iatp.md/usv ; http://www.oberliht.org.md
În prezent Decanul Facultăţii Arta Plastica (FAP) este Svetlana Plațânda - Lector  superior
ÎnchideЗакрыть
Studenții AMTAP de pe TMD:)
annnnnnna, FTFD, Actorie
Cr!stinel, FAICM, Instrumente Aerofone şi de Percuţie
katze, FAICM, Instrumente cu Coarde
Polinka, FAICM, Instrumente cu Coarde
Rain, FAICM, Doctorat, Lector
Rossignol, FAICM, master, Instrumente cu Coarde
TheSadMan, FAICM, canto estradă şi jazz
ushanlia, FAP, specialitatea Design textil-visaje
Virginia, FAVDPM, Dirijat Coral Academic
xProg, FAICM, canto estradă şi jazz
Yoo, FAICM, Instrumente Aerofone şi de Percuţie
ÎnchideЗакрыть

Rector: MELNIC Victoria
mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 87
tel: +(373 22) 22-19-49
www.amtap.md

Editat de către Cr!stinel la 2016-01-03 11:12:28
Mesaj util ?   Da / Nu   10 / 0   10 puncte

1 2 3 4
<< Precedenta      Următoarea >>

#76 by viorelu94Cel mai bun bucătar (Power User) (0 mesaje) at 2016-03-19 09:42:46 (156 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#75 elerusic, e o arta si aia... eu stiu inafara chisinaului.. satul ratus... r. Criuleni.. daca doresti anume din chisinau.. cred ca ma pot interesa)


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#77 by elerusic (User) (0 mesaje) at 2016-03-21 02:12:40 (156 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#76 viorelu94, as fi recunoscatoare daca ar fi in Ch, vreau ca hobby, si nu am asa mult timp pe linga univer ca sa merg undeva mai departe.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice (AMTAP)


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.