Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM)

#0 by kri3g (Knight of TMD) (0 mesaje) at 2010-07-26 08:33:42 (451 săptămâni în urmă) - [Link]TopUniversitatea de Studii Europene din Moldova (USEM)

Info - USEM
Universitatea de Studii Europene din Moldova, institutie de invatamint superior, este o parte integranta a sistemului de invatamint din Republica Moldova si activeaza in baza Constitutiei Republicii Moldova, a Legii invatamintului, a altor acte legislative, precum si in conformitate cu acordurile si conventiile internationale semnate de Republica Moldova.
    USEM este succesoarea „Academiei de Drept din Moldova”, care si-a inceput activitatea la 7 octombrie 1992. Scopul principal al Universitatii de Studii Europene din Moldova este pregatirea, perfectionarea si recalificarea, la nivel superior, a specialistilor si cadrelor stiintifice in diverse domenii, promovarea cercetarilor stiintifice, asigurarea aspiratiilor de aprofundare si extindere a studiilor de catre cetateni. USEM-ul promoveaza cele mai noi tehnologii educationale si informationale in procesul didactico-stiintific, esenta acestuia fiind orientata spre formarea calitativa a specialistului de miine, in stricta conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna.
    USEM activeaza in baza licentei Seria A MMII, Nr. 022120, eliberata de Camera de Licentiere la 9 august 2006.
    Universitatea de Studii Europene din Moldova dispune de licenta pentru studiile universitare si ciclul II – studii de masterat cu specializarile: drept economic, drept penal, drept international, drept constitutional si administrativ.
    USEM este o institutie acreditata in conformitate cu legislatia in domeniu si dispune de Certificatul de acreditare seria AU, nr.000102 din 8 aprilie 2004.
    Sub aspect structural, Universitatea de Studii Europene din Moldova include patru facultati:

  * Facultatea de Drept;

    * Facultatea de Economie si Informatica;

    * Facultatea de Jurnalism si Comunicare Publica;

    * Facultatea de Limbi Moderne.


  Pe lîngă USEM funcţionează:
    Biroul asociat de avocaţi „Jurisprudenţa”
În cadrul acestei subdiviziuni, studenţii acumulează informaţii şi cunoştinţe specifice extrem de utile pentru cariera lor de viitori avocaţi sau jurişti-practicieni chiar de la profesorii lor care practică şi avocatura.
    Departamentul relaţii internaţionale
    Contribuie la dezvoltarea învăţămîntului prin adoptarea unei strategii aparte: elaborarea şi introducerea cursurilor noi; atragerea potenţialului ştiinţific de peste hotare; asigurarea mobilităţii studenţilor etc.
    Pe parcursul activităţii sale, USEM a reuşit să încheie mai multe acorduri de colaborare cu instituţii de învăţămînt din ţară şi de peste hotare. În conformitate cu propriile programe şi strategii de dezvoltare multiculturală şi multidisciplinară, s-a stabilit o punte de legătură şi cooperare interuniversitară cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Naţională şi Kapodistriană din Atena, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Fundaţia Universitară „Haralamb Vasiliu” din Iaşi, Universitatea Liberă de Studii Internaţionale „Karol Wojtyla”, Italia şi multe alte instituții superioare de învățămînt din Europa.
    Senatul studenţesc
    Are scopul de a asigura cooperarea fructuoasă între studenţi şi rectorat, prin participarea nemijlocită a studenţilor la procesul de administrare al Universităţii. De asemenea, studenţii contribuie la organizarea diverselor activităţi ştiinţifice şi manifestări educativ-culturale, păstrează şi dezvoltă interacţiunea cu studenţii din cadrul altor instituţii similare de învăţămînt.
    Baza tehnico-materială a Universităţii de Studii Europene din Moldova este asigurată prin spaţii pentru studii (mai mult de 4000 m²), o bibliotecă modernă, laborator de criminalistică, laborator radio-tv, sală de computere.
    Admiterea în anul întîi de studii la toate specializările (atît la secţia de zi cît şi la secţia cu frecvenţă redusă) se desfăşoară în perioada stabilită de autorităţile Republicii Moldova responsabile de educaţie.
    Studiile se efectuează cu taxă în bază de contract, în limbile română şi rusă. De scutirea de plata taxei beneficiază studenţii care au susţinut examenele de promovare cu nota medie între 9 şi 10.
ÎnchideЗакрыть

Facultăţi
Universitatea de Studii Europene din Moldova dispune de licenţă pentru studiile universitare şi ciclul II – studii de masterat cu specializările: drept economic, drept penal, drept internaţional,drept constituţional şi administrativ.

    USEM este o instituţie acreditată în conformitate cu legislaţia în domeniu și dispune de Certificatul de acreditare seria AU, r.000102 din 8 aprilie 2004.

            Sub aspect structural, Universitatea de Studii Europene din Moldova include patru facultăţi:
1  Facultatea de Drept
2 Facultatea de Economie şi Informatică
3 Facultatea de Jurnalism şi Comunicare Publică
4 Facultatea de Limbi Moderne

Facultatea de Drept
Facultatea de Drept a USEM, fondată în anul 1992, pregăteşte specialişti de înaltă calificare, care pot activa în calitate de: avocaţi, notari, consilieri juridici, funcţionari publici, cadre didactice, ofiţeri de urmărire penală (Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei), angajaţi ai SIS-ului, procurori, judecători, cercetători ştiinţifici etc.
    Studiile se finalizează cu obţinerea diplomei de licenţă, fapt ce le permite absolvenţilor accesul la cursurile post-universitare (masterat) în cadrul Universităţilor din ţară, inclusiv USEM, precum şi în centrele universitare de prestigiu din străinatate.
   

    În cadrul Facultăţii de Drept activează patru catedre:
      - Catedra ,,Ştiinţe penale”;
    - Catedra ,,Drept privat”;
    - Catedra ,,Drept internaţional şi activitate diplomatică”;
    - Catedra ,,Teoria dreptului şi disciplini statale”.

Facultatea promovează conceptul unei colaborări deschise cu Universităţile din ţară şi centrele universitare din alte state în domeniul didactic şi ştiinţific, reflectate prin participarea profesorilor şi studenţilor la diverse activităţi ştiintifice internaţionale, stagii de formare profesională la Universităţi de prestigiu din Europa şi SUA.
    De asemenea, cadrele didactice de la Facultatea de Drept a USEM îşi fac studiile de masterat şi doctorat în Universităţile din Romвnia, Rusia, Olanda, Belgia, Franţa şi Germania. La Chişinău sunt invitaţi profesori şi specialişti cu renume din SUA, Germania, Franţa, Rusia, Romвnia pentru a ţine cursuri teoretice şi practice la ciclul I – licenţă şi ciclul II – masterat.
    Facultatea dispune de un corp profesoral de elită cu vastă experienţă didactică, ştiinţifică şi practică.
    Din componenţa acestuia, care constituie mîndria facultăţii, în particular, şi a universităţii în general, fac parte:

Valeria Şterbeţ – judecător la Curtea Constituţională;
Nicolae Ursu – ex-prim vice Procuror General al R. Moldova; Valentin Ţîmbaliuc – ex-Procuror al judeţului Chişinău;
Tudor Lazăr –ex-judecător la Curtea de Apel Chişinău;
Anatolie Donciu –ex-şef al Departamentului urmărire penală al CCCEC;
Anatol Doga – preşedinte al Curţii de Apel Chişinău;
Iurie Sedleţchi – doctor în drept, profesor universitar, rector al USEM;
Valeriu Cuşnir – doctor habilitat în drept, profesor universitar;
Tudor Popovici – doctor în drept, conferenţiar universitar, judecător la Curtea Supremă de Justiţie;
Alexandru Burian – doctor habilitat în drept, profesor universitar;
Gheorghe Hioară – doctor în drept, conferenţiar universitar ş.a.   
    Cadrele didactice ale Facultăţii de Drept contribuie substanţial la dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale studenţilor, creîndu-le condiţii oportune pentru a desfăşura cît mai multe activităţi specific juridice.
    Scopul acestora îl constituie realizarea mediului juridic în care acţionezi, precum şi sintetizarea trăsăturilor necesare în vederea dezvoltării procesului de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei naţionale şi internaţionale, dar şi a practicii judiciare.
ÎnchideЗакрыть
Facultatea de Economie şi Informatică
Apariţia Facultăţii de Economie şi Informatică reprezintă o etapă a strategiei de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt care îşi propune ca obiectiv principal pregătirea specialiştilor de înaltă calificare la intersecţia a trei dintre cele mai importante domenii de activitate pe care se bazează o societate: Drept; Economie;Comunicare.
    Preocupările de bază ale colaboratorilor facultăţii constau în realizarea unei pregătiri temeinice a viitorilor specialişti, acestea oncretizîndu-se, înainte de toate, în planuri de invaţamînt oderne, echilibrate, ce realizează o sinteză între structura şi standardele actuale ale învaţamîntului economic universitar şi cerinţele vieţii economice reale, generate de tranziţia la noul tip de economie. Prin discipline obligatorii, facultative şi opţionale, planurile orientează eforturile studenţilor şi ale corpului profesoral în trei direcţii esenţiale: însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniile de formare profesională; formarea deprinderilor de utilizare a calculatoarelor în prelucrarea informaţiilor statistice şi financiar-contabile; însuşirea la un stadiu avansat a limbilor străine de circulaţie universală.
    În conformitate cu planurile de învăţămînt aprobate de Senatul USEM şi coordonate cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, în cadrul Facultăţii de Economie şi Informatică se organizează admiterea pentru ciclul I, studii superioare de licenţă, la următoarele specialităţi:
   
    Contabilitate
    Absolvenţii vor poseda cunostinţe profunde în domeniul contabilităţii, ce le vor permite să activeze în cadrul întreprinderilor de stat sau private din diferite ramuri ale economiei naţionale (industrie, comerţ, sistem bancar, agricultură etc.) precum şi în diverse organizaţii internaţionale.
    De asemenea, pot activa în calitate de contabili, contabili superiori, contabili-şefi, inspectori fiscali, revizori.
    Mulţi dintre absolvenţi sunt solicitaţi în organele de control de stat şi în firmele care practică activitatea de audit.
    Finanţe şi bănci
Specialiştii sunt pregătiţi în domeniul financiar–bancar, finanţe publice, finanţele şi gestiunea financiară a întreprinderii, instituţii financiare internaţionale, management bancar, monedă şi credit. Aceştia urmează să-şi desfăşoare activitatea în diverse domenii ale economiei, precum activitatea bancară, de asigurări şi reasigurări, burse de valori, control financiar, expertiză financiar–bancară. De asemenea, absolvenţii urmează să fie viitorii specialişti din administrarea publică centrală şi locală, în instituţiile financiare şi cele ale infrastructurii pieţei de capital şi nu în ultimul rînd, vor putea deveni cercetători ştiinţifici în instituţiile cu profil economico-financiar.

    Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
Absolvenţii sunt pregătiţi să activeze în secţiile şi departamentele de REI ale întreprinderilor (de stat, mixte, cu capital privat autohton şi străin), băncilor, companiilor financiare, ministerelor, organizaţiilor nonguvernamentale, precum şi în instituţii (organizaţii) economice şi financiare internaţionale.
    La toate aceste trei specialităţi, absolvenţilor li se acordă titlul de Licenţiat în economie.

    Cibernetică şi informatică economică
    Specialistul este instruit pentru calitatea economist–analist în problemele de dirijare, luare de decizii în sfera economico–socială prin utilizarea nemijlocită a noilor tehnologii informaţionale, precum şi pentru calitatea de specialist–manager în business-ul informatic, informatizarea unităţilor economice, activitatea unităţilor economice în domeniul informaticii.
    Se acordă titlul - Licenţiat în informatică.
    Învăţămîntul la specialităţile menţionate se efectuiază numai în bază de contract, fiind stabilită o taxă pentru studii. Procesul de instruire se organizează sub forma de învăţămînt de zi şi cu frecvenţă redusă, excepţie fiind specialitatea Cibernetică şi informatică economică, unde există doar învăţămîntul la zi. 
    Procesul educaţional se realizează în limbile română şi rusă.
    Durata studiilor pentru ciclul I (studii superioare de licenţă):
    La învaţămîntul de zi:
    - pentru deţinătorii atestatului de studii medii de cultură generală: 1+3 = 4ani;
    - pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat, de studii superioare de scurtă durată (tip colegiu) şi studii superioare universitare: 3 ani.
    La învăţămîntul cu frecvenţă redusă:
    - pentru toate specialităţile, durata studiilor la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă este mai mare cu un an decît la învăţămîntul la zi.   
    Ciclul II- masterat
    Durata studiilor pentru ciclul II (studii superioare masterat), la forma de învăţămînt de zi, este de 2 ani.
    Specialitatea: Economie şi administrarea afacerilor
    Masterat de cercetare – pentru deţinătorii diplomelor de licenţă în domeniul respectiv.
    Masterat profesional – pentru deţinătorii diplomelor de licenţă din alte domenii.
ÎnchideЗакрыть
Facultatea de Jurnalism şi Comunicare Publică
Facultatea de Jurnalism şi Comunicare Publică este cea mai nouă subdiviziune a USEM, fondată în anul 2005.
    Formarea specialiştilor în cadrul FJCP are loc la următoarele specializări:
    1. Jurnalism (jurnalism de agenţie, presă scrisă, televiziune, jurnalism on–line, jurnalism cultural, politic, internaţional etc.);
    2. Ştiinţe ale Comunicării (Comunicare Publică/Public Relations), Comunicare Promoţională (Reclamă şi Publicitate), Comunicare Persuasivă (lobism, propagandă, persuasiune), Imagemaker (creator de imagini, consilier de imagini, consultant al şefilor de stat, al liderilor politici, economici, culturali, purtător de cuvînt, ataşat de presă etc.).
    Facultatea de Jurnalism şi Comunicare Publică funcţionează în următoarele forme de învăţămînt:
    - învăţămînt de zi: durata de studii–3 ani;
    - învăţămînt cu frecvenţă redusă–4 ani.
    Studenţii care fac dovadă calităţilor necesare jurnalisticii, cum ar fi integritatea, spiritul critic şi pasiunea pentru acurateţe şi mai ales pentru scris – accentuăm aici – ştiri, reportaje, interviuri – vor fi îndrumaţi spre această specializare. Cei care doresc să activeze ulterior ca mediatori între diferite instituţii şi public, adesea prin intermediul mass-media, aleg Ştiinţele Comunicării.
Specialistul în comunicare, absolvent al FJCP, poate fi angajat în cămpul muncii în cadrul unei instituţii, de unul singur, sau în cadrul unei echipe, constituită din psihologi, sociologi, politologi, economişti, culturologi etc., în cadrul unei redacţii radio, TV, ziar, reviste, agenţie de presă, agenţie de publicitate şi reclamă, Birou de relaţii cu Publicul (Public Relations), parlament, minister, partid politic (purtător de cuvînt, analist politic, economic, cultural), ambasade (ataşat de presă) etc.
    Absolvenţii FJCP (specialiști în jurnalism) se pot angaja în cadrul instituţiilor media (redacţii radio/tv, ziare, agenţii de presă, birouri de presă sau de relaţii cu publicul, ambasade etc.
    Dacă toată lumea cunoaşte sau îşi închipuie în ce ar consta aria de activitate a jurnalistului, despre cea de relaţionist se ştie mult mai puţin, deoarece specializarea Relaţii Publice, ca profesie, este relativ nouă în comparaţie cu mass-media.
Relaţiile Publice moderne s-au născut într-un context de criză, încercînd să îmbunătăţească imaginea pătată a magnaţilor din industrie.
    La Facultatea de Jurnalism şi Comunicare Publică a USEM, cadrele didactice fac tot ce le stă în puteri ca să le cultive studenţilor calităţi deosebite. Şi trebuie să spunem cu certitudine că reuşesc. Studenţilor li se fac oferte de serviciu încă din facultate.
    De exemplu, majoritatea absolvenţilor anului 2008, au fost angajaţi în luna iunie: Aliona Savca – la postul de radio “Antena-C”; Alina Dabija – la postul de radio “Kiss FM”; Anna Moghilda – Agenţia de Relaţii Publice ”Parc Communication”; Liuba Perciun – PR manager “Zdob şi Zdub”; Eugen Botnaru – la postul TV “CTC” şi Radio “Noroc”; Elena Rotaru – la postul TV “CTC”. Au fost încadrați în cîmpul muncii și alți absolvenți care au manifestat o atitudine serioasă pe parcursul studiilor efectuate la USEM.
ÎnchideЗакрыть
Facultatea de Limbi Moderne
Absolvenţii Facultăţii de Limbi Moderne a USEM obţin Diploma de Licenţiat în studii umanistice.
    Facultatea asigură instruirea studenţilor la următoarele specializări:
    - limba şi literatura engleză-limba franceză
    - limba şi literatura engleză-limba spaniolă
    - limba engleză-limba B
    - limba franceză-limba B.

    Studiile la Facultatea Limbi Moderne se efectuează sub forma de învăţămînt de zi, în limbile română şi rusă.

   

În cadrul facultăţii activează două catedre:
    - Catedra Traducere, Interpretare şi Terminologie
    - Catedra Limbi Romanice şi Germanice
    Catedra Limbi Romanice şi Germanice pregăteşte cadre la specialităţile: Limba şi literatura engleză – L.B (franceză, spaniolă).
    Catedra Traducere, Interpretare şi Terminologie asigură studii de traducere-interpretare cu specializarea la două limbi de bază (engleză şi franceză). La
limba B pot fi studiate limbile engleză, franceză, spaniolă, italiană.
    Facultatea de Limbi Moderne pregăteşte specialişti de înaltă calificare în baza curriculum–urilor elaborate după rigorile procesului de la Bologna. Facultatea este dotată cu mijloace tehnice moderne: o sală multimedia, un cabinet lingofon, o bibliotecă ce dispune de surse cu literatură informativă şi didactică de specialitate, un centru francofon şi un centru de hispanistică care oferă studenţilor o şansă în plus de a se integra în mişcarea ştiinţifică şi profesională internaţională.
Limbi moderne    Absolvenţii Facultăţii de Limbi Moderne a USEM obţin Diploma de Licenţiat în studii umanistice.
    Facultatea asigură instruirea studenţilor la următoarele specializări:
    - limba şi literatura engleză-limba franceză
    - limba şi literatura engleză-limba spaniolă
    - limba engleză-limba B
    - limba franceză-limba B.
    Studiile la Facultatea Limbi Moderne se efectuează sub forma de învăţămînt de zi, în limbile română şi rusă.

   

În cadrul facultăţii activează două catedre:
    - Catedra Traducere, Interpretare şi Terminologie
    - Catedra Limbi Romanice şi Germanice
    Catedra Limbi Romanice şi Germanice pregăteşte cadre la specialităţile: Limba şi literatura engleză – L.B (franceză, spaniolă).
    Catedra Traducere, Interpretare şi Terminologie asigură studii de traducere-interpretare cu specializarea la două limbi de bază (engleză şi franceză). La
limba B pot fi studiate limbile engleză, franceză, spaniolă, italiană.
    Facultatea de Limbi Moderne pregăteşte specialişti de înaltă calificare în baza curriculum–urilor elaborate după rigorile procesului de la Bologna. Facultatea este dotată cu mijloace tehnice moderne: o sală multimedia, un cabinet lingofon, o bibliotecă ce dispune de surse cu literatură informativă şi didactică de specialitate, un centru francofon şi un centru de hispanistică care oferă studenţilor o şansă în plus de a se integra în mişcarea ştiinţifică şi profesională internaţională.
Limbi moderne    Ciclul I – Facultatea oferă formarea în domeniul general de studii: ştiinţe umanistice, domeniul de formare profesională - Limbi Moderne şi Clasice, specialitatea: Limbi Moderne. Studenţii vor avea alegerea la limba de bază: limba engleză sau limba franceză. Ciclul I va permite studenţilor alegerea unei limbi moderne drept limbă secundă (limba engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană).
    Durata studiilor
    La Ciclul I este de 3 ani (BAC+3; ŞMCG+4).
    Studenţii Facultăţii au posibilitatea să-şi desfăşoare practica de specialitate la diverse corporaţii naţionale şi instituţii internaţionale cu sediul la Chişinău, în cadrul liceelor naţionale, la Camera de Comerţ şi Industrie, Centrul Naţional de resurse pentru Tineret, Confederaţia Naţională a Patronatului, IPNA Compania ”TeleRadio-Moldova”, în cadrul ministerelor, Curtea Constituţională, Institutul Muncii, birouri de traducere şi notariale.
    La absolvirea facultăţii, studenţii pot beneficia de angajarea în cîmpul muncii în cadrul uneia dintre instituţiile nominalizate.
    Catedrele Facultăţii colaborează fructuos cu instituţiile de învăţămînt superior din alte ţări: România, Franţa, Spania, Italia, Ucraina, Lituania, Bulgaria,
Egipt, ş.a.
    La Facultatea de Limbi Moderne a USEM sînt implementate în practica didactică şi ştiinţifică cele mai noi metode de cercetare şi predare, mobilitatea academică a studenţilor realizîndu-se prin participarea la diverse proiecte, burse de studii şi cercetare.

ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть

USEM - un simbol al învăţămîntului democratic
Principiile de bază ale procesului educaţional la Universitatea de Studii Europene din Moldova sunt racordate la documentele legislative naţionale, europene şi internaţionale.
    Cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă a USEM constituie o dimensiune importantă a strategiei de facilitare a integrării armonioase în Spaţiul European a Invăţămîntului Superior şi contribuie la dezvoltarea durabilă a societăţii.
    Referitor la sistemul didactico-stiintific al complexelor raporturi universitare, accentul este plasat pe calitatea studiilor, asigurat prin implementarea concepţiilor moderne de pregătire a specialiştilor calificaţi.
    Universitatea de Studii Europene din Moldova este o instituţie privată de învăţământ superior a cărei misiune constă în promovarea şi susţinerea continuă, la nivel naţional şi internaţional al procesului de dezvoltare a unor componente culturale specifice.
    În contextul actual, aceste componente sunt:
    - o cultură a acţiunii bazate pe cunoaştere sistematică şi inovatoare (cultură a competenţei ştiinţifice şi tehnologice, competenţei organizaţionale şi a competenţei cetăţeneşti);
    - o cultură a dezvoltării personale şi morale;
    - o cultură a atitudinii proactive şi a participării;
    - o cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect ale identităţii şi reciprocității.
ÎnchideЗакрыть

Contact

Cum să ajungem la USEM:


Trol.: 1; 5; 8; 18; 23

Maxi-Taxi: 111; 123; 154; 171
ÎnchideЗакрыть
Adresa
Adresa: Chişinău

str. Gh. Iablocikin 2/1,

tel.: 509-122; fax: 509-181


ÎnchideЗакрыть


ÎnchideЗакрыть
Absolvenţi
...
ÎnchideЗакрыть
Studenţi

ÎnchideЗакрыть

Editat de către kri3g la 2010-07-26 08:51:35
Mesaj util ?   Da / Nu   3 / 0   3 puncte

1 2 3 4
<< Precedenta      Următoarea >>

#1 by kri3g (Knight of TMD) (0 mesaje) at 2010-07-27 15:16:08 (451 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Ce nimeni nu invata la aceasta Universitate?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#2 by nik (Power User) (0 mesaje) at 2010-07-27 15:54:17 (451 săptămâni în urmă) - [Link]Top
eu invat in blocul asta numai ca la USM ))


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#3 by kri3g (Knight of TMD) (0 mesaje) at 2010-07-27 17:54:59 (451 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#2 nik, Drept?
USM are facultatea de Drept in aceasta Universitate!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#4 by iMun (Power User) (0 mesaje) at 2010-09-12 20:49:12 (444 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#2 nik, это 6-ой блок от USM.

Ну я учусь в нем.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#5 by Rezina (Power User) (0 mesaje) at 2011-05-07 23:36:07 (410 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Dar Cit e taxa la contract??


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#6 by AnDy_ByTe (Power User) (0 mesaje) at 2011-05-08 23:30:10 (410 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#3 krieg, "... Drept?
USM are facultatea de Drept in aceasta Universitate! ..." - Sau poate e invers? USEM are facultate de drept in aceasta Universitate:)

#5 Rezina, "... Dar Cit e taxa la contract?? ..." - 9000 lei la invatamint cu frecventa la zi si 4500 lei - invatamint cu frecventa redusa. (USM)

#5 Rezina, "... Rezina ..." - Asta cam ce ar prezenta la tine?)))


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#7 by Valentincika (Power User) (0 mesaje) at 2011-05-14 14:23:01 (409 săptămâni în urmă) - [Link]Top
eu am auzit ca este si facultatea de psihologe si asistenta sociala.. asa este_


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#8 by v0v4ik (User) (0 mesaje) at 2011-07-03 10:40:06 (402 săptămâni în urmă) - [Link]Top
spuneti-mi va rog cit e contractul la USEM la finante si banci?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#9 by lambofer (Power User) (0 mesaje) at 2011-07-03 18:29:12 (402 săptămâni în urmă) - [Link]Top
cum sunt conditiile si face de dat documentele la aceasta universitate sau sunt mai bunde? P.S facultatea de drept


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#10 by shevchenko7 (deputatu) (0 mesaje) at 2011-07-18 17:35:43 (400 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Astazi am dat si eu documentele aici, sper sa fiu admis :D ca nu am o medie pre mare..... :(


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#11 by v0v4ik (User) (0 mesaje) at 2011-07-21 17:21:26 (400 săptămâni în urmă) - [Link]Top
eu tot am dat documentele aici :D, #10 by shevchenko7 tu la ce ai dat?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#12 by DoorZ (User) (0 mesaje) at 2011-07-24 16:39:30 (399 săptămâni în urmă) - [Link]Top
eu ma gandesc sa dau aici la contabilitate....cine si ce stie despre aceasta universitate? ma intereseaza informatie anume despre facultatea de economie...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#13 by shevchenko7 (deputatu) (0 mesaje) at 2011-07-24 16:59:43 (399 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#11 v0v4ik, eu la drept.. tu?


#12 DoorZ, nustiu daca e adevarat dar am auzit ca universitatea e mai tare iin drept, dar in economie asa si asa... plus ca contabilitatea e cam aceiasi la toate universitatile.... cunosc 2 persoane care au terminat contabilitatea la agrara si la asem si nu as spune ca unul e mai destep decat altu....


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#14 by TYDQR_93 (Power User) (0 mesaje) at 2011-08-03 21:32:48 (398 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#13 shevchenko7, cu ce media de intrare ?


eu la anul ma gindesc sa dau aici la facultatea de drept , catedra stiinte penale


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#15 by shevchenko7 (deputatu) (0 mesaje) at 2011-08-03 23:28:28 (398 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#14 TYDQR_93, nu prea buna medie :D


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#16 by TYDQR_93 (Power User) (0 mesaje) at 2011-08-03 23:59:24 (398 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#15 shevchenko7, la admitere trebuie de dat ceva teste ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#17 by shevchenko7 (deputatu) (0 mesaje) at 2011-08-04 10:00:11 (398 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#16 TYDQR_93, nu. inainte era cu teste, acum daca ai dat BACUL gata....


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#18 by TYDQR_93 (Power User) (0 mesaje) at 2011-08-09 12:30:45 (397 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#17 shevchenko7, inveti acolo...aproximativ nu stii citi studeti sunt ???


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#19 by shevchenko7 (deputatu) (0 mesaje) at 2011-08-09 22:59:41 (397 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#18 TYDQR_93, nam idee...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#20 by irunea (Uploader) (0 mesaje) at 2011-08-30 00:14:07 (394 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Cine stie cand va fi intalnirea cu studentii din anul 1?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#21 by Puffy (Power User) (0 mesaje) at 2011-09-14 20:46:41 (392 săptămâni în urmă) - [Link]Top
hey hey !! salutare la toti !

vin cu un anunt important !

AIESEC Chisinau recruteaza noi membri, daca crezi ca studentia este doar facultate vin sa te dezamagesc ea este mult mai mult !

mai mult info le puteti gasi pe site si pe facebook pe fanpage

Puteti aplica direct pe site www.aiesec.md


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#22 by S_L_E_W (User) (0 mesaje) at 2012-05-23 14:20:54 (356 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ce specialitati sint la facultatea de drept?

ce documente trebuie prezentate?[size=20][/size]:D


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#23 by irunea (Uploader) (0 mesaje) at 2012-06-02 13:44:21 (354 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#22 S_L_E_W, http://usem.md/ro.html


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#24 by muncher (Power User) (0 mesaje) at 2012-07-09 02:23:18 (349 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salutari tuturor am nevoie de un modelador 3D(Maya, Blender, 3DMAX etc). Intru-un principiu pentru colaborare fara beneficii, pe un viitor poare XD
Deci am nevoie pentru machetarea la niste nivele pentru Unity, si caut pe forumuri din astea, ca-s studenti ca si mine si poate is entuzismati si au si timp liber ca si eu :)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#25 by chimuru (User) (0 mesaje) at 2012-07-12 20:33:13 (349 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Ce parere aveti despre USEM.MD si despre facultatea de jurnalism si stiinte ale comunicarii?! cu 7.75 la bac si 9.54 pe parcursul anilor de studiu am sanse sa intru? buget sau contracT?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM)


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.