Forum Index > Muzică > Genuri > Jazz Club

#0 by Cr!stinel (Power Used) (1 mesaje) at 2006-09-23 09:12:40 (647 săptămâni în urmă) - [Link]Top

Jazzul este un stil de muzică apărut la începutul secolului al XX-lea în statele sudice ale Statelor Unite, având proveniența în melodiile populației de culoare, urmașă a sclavilor de origine africană. În muzica de jazz se recunosc în special influențe și tonalități de blues și ragtime, la care se adaugă și elemente ale muzicii europene. Mai târziu au fost preluate în jazz și ritmuri ale muzicii latino-americane. Deși de dată relativ recentă, originea și semnificația inițială a cuvântului "jazz" (la început pronunțat în engleză la fel ca și jass) este controversată. O ipoteză ar fi înrudirea fonetică cu expresia "chasse-beau", o figură de dans din statul american Louisiana, cândva colonie franceză. Alții cred că ar deriva din cuvântul Jézabel, numele unei prostituate din New Orleans, în ortografie americană simplificată "Jazz-Bel". În jargonul populației locale cuvintele jasm sau gism înseamnă rapiditate și energie, au însă și o semnificație erotică. În 1917 formația Original Dixieland Jazz Band a avut mult succes la sala "New York Columbus Circle", și cuvântul "jazz" a intrat în vocabularul curent, deși apăruse deja cu referire la muzică în 1913 într-un ziar din San Francisco, fără să fi avut un ecou deosebit.

Elementele caracteristice ale jazzului:
O definiție care să cuprindă toate elementele caracteristice ale jazzului, de la începuturile lui până în zilele noastre, valabilă pentru toate stilurile și pentru toți muzicienii, nu este posibilă. În istoria sa de peste o sută de ani jazzul a suferit numeroase transformări și s-a divizat în diverse stiluri, cu semnificații diferite, astfel încât este greu de spus ce este "tipic" pentru jazz. Se pot menționa totuși câteva elemente des întâlnite:

Tonalitatea în muzica de jazz, spre deosebire de muzica tradițională europeană, pune accentul în primul rând pe expresivitate, și mai puțin pe frumusețea sunetului. Sunetele instrumentelor sunt aspre, nefiltrate și eruptive, vocea omenească este plângătoare sau țipătoare și acuzatoare, exprimând brutal adevărul neprelucrat estetic, într-o frazare caracteristică. Se vorbește de "hot intonation" (intonație fierbinte). Tonalitatea este însă diferită la diverși interpreți: voluminoasă și erotică la saxofonistul Coleman Hawkins, elegantă la clarinetistul Benny Goodman, tristă până la disperare la trompetistul Miles Davis, triumfală la Louis Armstrong, plină de strălucire la Dizzy Gillespie.

Improvizația - este poate elementul cel mai tipic în muzica de jazz. La început jazzul se cânta fără note, interpreții improvizau pe diferite teme sau armonii, individual sau alternativ în mici formații (combos), fiecare având propriul său stil de improvizație, ușor de recunoscut. Muzica este dezvoltată și interpretată de diferite personalități, compoziția și execuția se contopesc. Improvizația este în mod normal însoțită de repetarea schemei unui acord.

Ritmul - însoțește totdeauna execuția muzicii de jazz, jazzul este o muzică "sincopată". Ritmul conferă muzicii un swing tipic, ocupă uneori primul plan, părăsindu-se tonalitatea melodiei și frazarea. La început ritmul era dat de trombon, apoi acest rol a fost preluat de instrumentele de percuție. Orchestrele sunt împărțite între o "melody section" (trompetă, clarinet, saxofon) și o "rhythm section" (bass, baterie, chitară, pian). Dar și instrumentele din "sectorul melodic" emit sunete sincopate. Între ritm și melodie se creează o stare de tensiune, alteori însă ele se contopesc într-un flux continuu, de nedespărțit, ca de exemplu în stilul "Free jazz".

Blues - aparținând folclorului afroamerican, este caracterizat de o formulă armonică constantă și de un ritm în patru timpi, este o componentă esențială a muzicii de jazz, care îi conferă o anumită dispoziție, atât în formele lente, cât și în cele mai rapide.
ÎnchideЗакрыть
Istoric:
Origini
Jazzul își are originea în amestecul diverselor tradiții muzicale ale sclavilor negri proveniți din Africa. Din tradiția africană derivă stiluri de interpretare care lasă căntărețului un spațiu larg de execuție și libertate de improvizare, cu o schemă "Întrebare și răspuns" (Call-and-Response) pe un fond ritmic complex, ce duce la sincoparea melodiilor executate de diverse instrumente. Alte surse ale jazzului sunt constituite de cântecele rurale ale culegătorilor de bumbac, în stil blues, cântecele de leagăn și cele religioase (negro spirituals, apoi gospel songs). La acestea s-au adăugat și elemente ale muzicii europene (marșuri, imnuri, muzică populară), mai ales unele armonii și acorduri, ca principii de organizare a unor anumite forme muzicale.

Evoluția stilurilor în muzica de jazz
Istoria jazzului se confundă cu evoluția stilurilor în decursul anilor, care formează un lanț logic continuu, în care fiecare stil constituie o verigă obligatorie, ce nu poate fi înlăturată fără a compromite întreaga înțelegere a jazzului. Se spune în mod curent că jazzul a luat ființă în New Orleans în jurul anului 1900, deși o muzică asemănătoare era executată în acel timp și în Kansas City, St. Louis sau Memphis. Însă înaintea stilului "New Orleans" exista deja "Ragtime"-ul.

Ragtime
Această formă de muzică, Ragtime, a apărut în Sedalia, statul Missouri. Fiind în primul rând o muzică compusă pentru pian, îi lipsește elementul principal al jazzului, și anume improvizația, în schimb este puternic ritmată. Acest tip de muzică era foarte iubit de muncitorii constructori ai căilor ferate și era executată în "saloons" la piane hodorogite de muzicanți profesioniști sau diletanți. A căpătat un impuls din partea unor compozitori și pianiști talentați, cum a fost Scott Joplin. Elemente din ragtime, în special ritmul, au fost preluate mai târziu de reprezentanți ai jazzului

Stilul "New Orleans"
Orașul New Orleans, situat în delta fluviului Mississippi, era la începutul secolului al XX-lea un amestec de diverse populații și rase, spanioli, francezi, englezi, negri urmași ai sclavilor de pe plantațiile de bumbac, creoli. Orașul a devenit centrul în care s-a cristalizat un stil muzical practicat în toate localitățile din bazinul fluviului, constând dintr-un amestec de Worksongs, Spirituals și Blues. Ca instrumente melodice se foloseau trompeta, clarinetul și trombonul, cărora li se opuneau instrumentele ritmice, bassul, bateria, banjo, eventual pianul. Existau grupuri de creoli, mai cultivați, și de afro-americani, mai apropiați de formele primitive ale muzicii. Aici a apărut pentru prima dată forma hot de interpretare, în care instrumentul mai mult vorbește decât sună.BUDDY BOLDEN 1877-1931 ESTE CONSIDERAT PRIMUL MUZICIAN CARE CREEAZA ASA ZISUL JAZZ

Stilul "Dixieland"
Către anul 1910 au apărut și formații de muzicieni albi, cum a fost orchestra lui "Papa" Jack Laine sau "Original Dixieland Jazz Band", care executau o muzică mai lină, mai puțin expresivă, în schimb tehnic mai versată. Aceast fel de interpretare al muzicienilor albi a fost numit stil "Dixieland", spre deosebire de stilul "New Orleans" al muzicienilor de culoare, cu toate că în realitate granițele între cele două stiluri nu sunt nici pe departe așa de stricte, mai ales că după un timp s-au format și orchestre mixte, "New Orleans Rhythm Kings" și "Creole Jazz Band", sub conducerea cornetistului King Oliver. Acestui grup aparținea ca trompetist secund Louis Armstrong, care avea să joace un rol determinant în dezvoltarea jazzului.

Stilul "Chicago"
În timpul primului război mondial, centrul muzicii de jazz a devenit orașul Chicago de pe lacul Michigan, unde veniseră mulți muzicanți din New Orleans, alungați de condițiile nefavorabile ale unui port militar, printre aceștia King Oliver, Louis Satchmo Armstrong cu formațiile Hot Five și Hot Seven, Johnny Dodds cu New Orleans Wanderers. Ceea ce se înțelege astăzi ca "Stil New Orleans" nu este jazzul arhaic de la început, când nu existau înregistrări pe discuri, ci muzica executată în Chicago în jurul anului 1920 de către muzicanții proveniți din New Orleans. Aici se dezvoltă în mod deosebit stilul Blues, reprezentat de renumita cântăreață Bessie Smith. În "Stilul Chicago" predomină rolul solistului improvizator și saxofonul devine tot mai mult folosit. Cornetistul Bix Beiderbecke a întruchipat în mod deosebit stilul dezvoltat în Chicago. În formațiile lui Louis Armstrong componenții improvizau în același timp, dintre aceștia se detașa însă sunetul trompetei lui Satchmo, capabil să creeze variații infinite pornind de la aceeași temă. Armstrong a exercitat o influență considerabilă și asupra cântăreților de jazz, nu atât prin felul cum interpreta textele melodiilor, cât prin forma denumită Scat, o succesiune de vocale și silabe care imitau sunetul unui instrument. Alți muzicanți importanți din această perioadă sunt Jack Teagarden (trombon), Eddie Condon (banjo), Gene Krupa (baterie). Mulți s-au mutat mai târziu la New York, care în anii succesivi avea să devină centrul muzicii de jazz.

Stilul "Swing"
Cuvântul "swing" este folosit în două sensuri. Pe de o parte indică un element ritmic, din care se obține o tensiune caracteristică jazzului, pe de altă parte desemnează stilul de jazz al anilor treizeci, cu apariția marilor orchestre (Big Bands), în frunte cu cea a clarinetistului Benny Goodman, "The King of Jazz". Benny Goodman a inclus în orchestra sa și muzicanți de culoare, ca pianistul Teddy Wilson, vibrafonistul Lionel Hampton, chitaristul Charlie Christian, împotriva principiilor segregației rasiale. Altă mare orchestră era aceea a lui Fletcher Henderson, care reunea acordurile orchestrei cu strălucirea improvizațiilor individuale.
Pianistul Duke Ellington a pus bazele orchestrei sale în această perioadă, pe care a condus-o până în anul morții sale, în 1974. Duke Ellington compunea bucățile din repertoriul propriu, cu o durată de la câteva minute (Sollitude, Sophisticated Lady), până la aproape o oră (Black, Brown and Beige). În Kansas City a apărut orchestra pianistului Count Basie, caracterizată printr-o interacțiune ritmică a diferitelor secțiuni, alternând cu improvizările libere ale soliștilor, ca saxofonistul tenor Lester Young.Anii treizeci au reprezentat în același timp epoca marilor soliști, saxofoniștii Coleman Hawkins și Johnny Horges, bateristul Gene Krupa, trompetistul Rex Stewart, pianistul Teddy Wilson și mulți alții. Cântărețe de jazz vestite din această epocă au fost Ivie Anderson, Billie Holiday și Ella Fitzgerald.

Revoluția "Bebop"
În anii patruzeci, numeroși muzicieni din orchestrele de jazz au început să se elibereze de cadrul conservator al orchestrei și de stilul swing și, reuniți în grupuri mici, lăsau frâu liber virtuozității pe ritmuri foarte susținute. Așa s-a născut stilul "Bebop", care marchează o evoluție importantă axată pe abilitatea tehnică a interpreților și pe complexitatea ritmică și armonică, datorat în primul rând pianistului Thelonius Monk, saxofonistului Charlie Bird Parker și trompetistului Dizzy Gillespie. Acest stil a însemnat o schimbare radicală în jazz: din muzică dancing a devenit o artă intelectuală de prim rang, fără concesii făcute marelui public. Alte personalități ale stilului Bebop au fost trompetistul Fats Navarro și cântăreața Sarah Vaughan.

Stilurile "Cool Jazz" și "Hard Bop"
Unul din experimentele făcute cu muzica de jazz de inspirație clasică, făcute către sfârșitul anilor patruzeci, îl constituie înregistrările făcute de o grupă de instrumentiști în frunte cu trompetistul Miles Davis, care făcuse parte din grupul din jurul lui Charlie Parker. Se caută o revenire la o muzică mai liniștită și mai accesibilă, totuși destul de complexă. Este ceea ce s-a numit "Cool Jazz", caracterizat prin arcuri melodice relaxate, cu mai puțin vibrato și rol redus al percuției. Acest stil se extinde și pe coasta de vest (West Coast Jazz) a Americii. Datorită saxofonistului Stan Getz, pătrunde influența muzicii sudamericane în stilul Cool. Un alt interpret de seamă în acest stil este saxofonistul bariton Gerry Mulligan. O parte a muzicienilor de pe coasta de est, în special în New York, reuniți în jurul trompetistului Clifford Brown și a saxofonistului Sonny Rollins, continuă totuși stilul lui Charlie Parker, într-o formă mai aprinsă și agitată, denumită "Hard Bop".

"Modal Jazz" și "Free Jazz"
În 1955, Miles Davis împreună cu saxofonistul John Coltrane și alți instrumentiști formează un quintet, ale cărui performanțe sunt caracterizate printr-un stil colorat, bogat în expresie și sensibilitate, cu tempo variat și diversitate a ideilor melodice. Împreună înregistrează albumul Kind of Blue, o etapă importantă în evoluția jazzului. La acest grup se asociază și pianistul Bill Evans. Împreună compun o serie de bucăți într-o tonalitate unică, cu aceleași acorduri și modalități armonice (de unde denumirea de Modal Jazz), care dau soliștilor un deosebit grad de libertate în improvizație. Cam în același timp, o dată cu dezvoltarea stilului de "Free Jazz", se rupe complet cu tradiția jazzului clasic. Deși legile armoniei, ale melodiei și ritmului își pierd semnificația inițială și fiecare mod al legăturilor sonore este permis, rezultă o muzică surprinzător de logică și consecventă. Unul din reprezentanții cei mai importanți ai acestui stil este Ornette Coleman, ale cărui improvizații, adesea atonale, fără nicio schemă de acord, șochează la început pe mulți critici, în timp ce alții recunosc în dorința de experimentare, seriozitatea și deosebitul simț al formei. Printre pionerii acestui stil se numără și bassistul Charles Mingus, pianistul Cecil Taylor și saxofonistul Archie Shepp, la care se atașează și John Coltrane, a cărui muzică are trăsături religioase, de o frumusețe unică și o intensă forță de expresie până la orgie.

Ultimele decenii ale secolului al XX-lea
Apariția rock-and-roll-lui, cu mare priză la tineret, nu a lăsat indiferenți nici pe reprezentanții jazzului. Același Miles Davis, deschis la orice inovație, inaugurează o formă hibridă intitulată "jazz-rock fusion" cu albumul său Bitches Brew, în care se folosesc și instrumente electronice. Dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai stilului "fusion" sunt de menționat Herbie Hancock și Chick Corea. Apar și se impun pianiști extraordinari cum ar fi Keith Jarrett, Paul Bley, Andrew Hill sau Brad Mehldau. Diversitatea stilistică nu a scăzut, noi curente se dezvoltă, recunoscându-se și o tendință de reîntoarcere la tradițiile jazzului clasic sub forma "Neoclasicismului", cu saxofonistul David Murray și trompetistul Lester Bowie sau "Clasicismului" în jurul trompetistului Wynton Marsalis. Dimpotrivă, ceea ce s-a numit "Groove Jazz", "Acid Jazz" sau "Nu-Jazz" a îmbinat funk-ul, soul-ul sau muzicile etnice (indeosebi bossa nova, dar si hip-hop-ul) cu tehnicile si efectele electronice cele mai recente (sampling, loops, beats, remix). Reprezentativi pentru aceasta direcție, care a readus jazz-ul pe ringul de dans si în cluburi sunt: Brand New Heavies, Gilles Peterson, Ronny Jordan, Jazzanova sau Jamiriquai. Alte denumiri ale unor formule noi in jazz sunt: "World Jazz", "Acid Swing", "No Wave", "Free Funk", "Punk Jazz" sau "Jazz Rap".
ÎnchideЗакрыть
Jazzul în afara Statelor Unite:
Țările scandinave

Jazzul în Suedia
Începând cu deceniul patru al secolului trecut, jazzul suedez a început să ia forme proprii, nemaifiind ca până atunci o simplă copie a idolilor americani. Până spre sfârșitul anilor 1940, cei doi care au dezvoltat jazzul suedez într-o direcție proprie au fost trompetistul și compozitorul Gösta Törner și basistul și compozitorul Thore Jederby. Alți doi jazzmeni care au venit în atenția publicului în timpul și după cel de al doilea război mondial au fost clarinetistul Åke Hasselgård și șeful de orchestră (inițial basist) Simon Brehm. Anii 1950 vor fi anii de debut și consacrare a unor instrumentiști care vor influența generațiile următoare: Reinhold Svensson (pian), Arne Domnerus (saxofon alto), Carl-Henrik Norin (saxofon tenor), Putte Wickman (clarinet), Bengt Hallberg (pian), Lars Gullin (pian) și Åke Persson (trombon). Pianistul și saxofonistul Gösta Theselius a fost cel care a furnizat aproape singur o perioadă de timp material pentru piața de jazz din Suedia. Anii 1960 au fost ani de concurență cu muzica pop și rock, care deveniseră tot mai răspândite. Generațiile mai în vârstă, care nu prea agreau aceste două curente, încep să susțină și ele jazzul. Se introduc burse (de ex. primesc astfel de burse Bengt-Arne Wallin, Arne Domnerus, Jan Johansson) și salarii de artist (de ex. Lasse Gullin și Börje Fredriksson). Mijlocul anilor 1960 vor fi ani de consacrare a unor noi talente: Fredrik Norén (tobe), Lars Bruman (bas), Rolf Eklund (trompetă), Bengt Ernryd (trompetă), Kurt Lindgren (bas). În anul 1966 are loc Stockholm Jazz Festival 66, unde Bengt Ernryd a debutat cu un nou sextet cu muzică de jazz modernist. În 1967 se înființează Federația muzicienilor suedezi de jazz, a cărei scop principal este să reprezinte interesele artiștilor de jazz și să organizeze concerte la nivel local. Tot în același an se înființează orchestra de jazz a Radiodifuziunii, a cărei nucleu consta din Arne Domnerus, Bengt Hallberg, Georg Riedel, Rune Gustafsson și Egil Johansen. Câțiva ani mai târziu, la Stockholm se deschide o discotecă, Fasching, care are jazz ca temă 5 zile pe săptămână. Un alt club de jazz din Stockholm este Kurbitz. Ca reviste de jazz din Suedia pot fi numite Jazz Nytt și Orkester Journalen- aceasta din urmă înființată în 1933, astfel fiind cea mai veche revistă de jazz din lume care mai există și astăzi. Între 1960-1999 Leif "Smoke Rings" Anderson a prezentat programul de radio Smoke Rings, program bine primit, axat mai ales pe muzică de jazz melodios.

Alți muzicieni de jazz scandinavi
● Jan Garbarek
● Esbjorn Svenson
● Bobo Stenson
● Arild Andersen
● Palle Danielsen
● Terje Rypdal

Brazilia
● Stilul "Bossa Nova"

Franța
● Django Reinhardt, chitară
● Stéphane Grapelli, vioară
● Louis Sclavis
● + ( ( Henry Texier )), Bas

Germania

● Peter Brötzmann
● Theo Jörgensmann
● Peter Kowald
● Alexander von Schlippenbach
● Joachim Kühn
● Eberhard Weber
● Albert Mangelsdorff

Jazzul în România postbelică
După ce în comunism mult timp jazzul era considerat o manifestare decadentă a imperialismului american, începând cu "dezghețul" cultural din 1964, s-au deschis cluburi de jazz, la radio și televiziune se transmit emisiuni cu muzică de jazz, Benny Goodman, Louis Armstrong, Woody Herman au concertat la București. Au urmat Festivalurile Naționale de Jazz de la Ploiești (1969 - 1971), Festivalurile Internaționale de la Sibiu (din 1974 până în zilele noastre), Festivalurile Internaționale de Jazz "Richard Oschanitzky" de la Iași, Festivalurile Internaționale de Jazz de la Gărâna, ș.a. Revista "Secolul XX" a cuprins, în martie 1965, o sumară istorie a jazzului alcătuită de Cornel Chiriac, animator al emisiunii radio de muzică "rock" "Metronom", continuată de el, după emigrarea în Germania (1969), la Radio Europa Liberă. Mare iubitor al acestui gen, membru fondator al Federației europene de jazz, Chiriac va copia discuri întregi pe benzi și le va aranja în arhiva radiodifuziunii. „Toată bandoteca radio este scrisă și pusă de mâna lui Cornel Chiriac”, avea să spună mai târziu Aurel Gherghel. Dintre interpreții de muzică de jazz din acel timp sunt de menționat Richard Oschanitzky, Jancy Korossy sau Eugen Ciceu, care concertau adesea sub denumirea de "muzică de estradă". În perioada anilor '70 - '80, muzica jazz s-a întrepătruns cu rock-ul în compozițiile unor formații precum Experimental Q, Post Scriptum sau Basorelief. Începând cu anul 1990, jazzul cunoaște un cerc larg de simpatizanți și interpreți, grupați, de exemplu, în "Art Jazz Club". [[Se afirmă nume noi: Lucian Ban, Cristian Soleanu, Arthur Balogh. Cel dintâi (Lucian Ban), în anii '90, "scoate" două CD-uri în România, după care se stabilește la New York, devenind în scurtă vreme cel mai interesant și de perspectivă jazzman român (CD-uri, concerte, proiecte, turnee, colaborare cu ICR). Între 7 mai-13 mai 2007 a avut loc în România un concurs internațional de jazz ("International Jazz Competition").

Dintre compozitorii și interpreții români de jazz contemporani sunt de menționat:
● Richard Oschanitzky - compozitor, pian.
● Decebal Badila - ghitara bass, contrabas, pian, compozitor
● Johnny Răducanu - compozitor, contrabas, pian.
● Aura Urziceanu - compozitoare, voce.
● Anca Parghel - compozitoare, voce.
● Harry Tavitian - compozitor, pian.
● Dan Mândrilă - compozitor, saxofon.
● Marius Popp - compozitor, pian.
● Mircea Tiberian - compozitor, pian.
● Radu Goldiș - compozitor, chitarist.
● Eugen Gondi - compozitor, baterie.
● Dan Ionescu - compozitor, chitară.
● Alexandru Imre- dirijor, clarinetist, saxofonist.
● Nicolae Farcaș- trombon
● Gabriel Mezei- chitară, clarinet
● Liviu Butoi - compozitor, saxofon.
● Garbis Dedeian - compozitor, saxofon.
● Capriel Dedeian - compozitor, chitară.
● Vlaicu Golcea - jazz double bass player,composer,arranger and sound designer
● Sorin Romanescu - compozitor, chitară.
● Béla Kamocsa - compozitor, voce, chitară, chitară bas,
● Pedro Negrescu – compozitor, contrabas
● Paul Weiner - compozitor, pian
● Corneliu Stroe- baterie, percuție
● Alexandru Brașovean- compozitor, bassAndrei Colompar- compozitor, pian, orgă
ÎnchideЗакрыть
Influența jazzului în muzica clasică:
● Béla Bartók, cu compoziția Contrasts, scrisă pentru Benny Goodman
● Darius Milhaud
● Dmitri Șostacovici
● George Gershwin, cu Rapsody in Blue
● Igor Stravinsky cu Ebony Concerto compus pentru "Woody Herman's Jazz-Band".
● Richard Oschanitzky, cu Dublul concert pentru pian, saxofon tenor, orchestră simfonică și bigband (1971)
ÎnchideЗакрыть
Legendele Jazzului:
Instrumentiști:
● Art Tatum (1909–1956)
● Benny Goodman (1909–1986)
● Charles "Buddy" Bolden (1877–1931)
● Charles Mingus (1922–1979)
● Charlie Parker (1920–1955)
● Chet Baker (1929–1988)
● Clark Terry (1920–2015)
● Conrad Janis (born 1928)
● Count Basie (1904–1984)
● Dave Brubeck (1920–2012)
● Dizzy Gillespie (1917–1993)
● Duke Ellington (1899–1974)
● Earl Hines (1903–1983)
● Fats Waller (1904–1943)
● Gerry Mulligan (1927–1996)
● Joe Venuti (1903–1978)
● John Coltrane (1926–1967)
● Louis Armstrong (1901–1971)
● Miles Davis (1926–1991)
● Ornette Coleman (1930–2015)
● Oscar Peterson (1925–2007)
● Scott Joplin (1868–1917)
● Stanley Turrentine (1934–2000)
● Stéphane Grappelli (1908–1997)
● Sun Ra (1914–1993)
● Thelonious Monk (1917–1982)
● Ward Kimball (1914–2002)
● Wes Montgomery (1923–1965)
● Wynton Marsalis (born 1961)
ÎnchideЗакрыть
Vocaliști:
● Billie Holiday (1915–1959)
● Dinah Washington (1924–1963)
● Ella Fitzgerald (1917–1996)
● June Christy (1925–1990)
● Louis Armstrong (1901–1971)
● Nina Simone (1933–2003)
● Sarah Vaughan (1924–1990)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Mari orchestre de jazz (Big Bands):
● Art Blakey Big Band (The Jazz Messengers)
● Artie Shaw
● Benny Goodman
● Buddy Rich Big Band.
● Charles Mingus
● Charlie Barnet
● Chick Corea
● Count Basie
● Dizzy Gillespie's Eckstine Big Band
● Duke Ellington
● Earl Hines
● Fletcher Henderson
● Gil Evans
● Glenn Miller
● Jimmie Lunceford
● Woody Herman
ÎnchideЗакрыть
Muzicieni pe perioade:

Early jazz musicians
● Bix Beiderbecke (1903–1931)
● Buddy Bolden (1877–1930)
● Bunk Johnson (1879/1889–1949)
● Earl Hines (1903–1983)
● Edward "Kid" Ory (1886–1973)
● Jelly Roll Morton (1890–1941)
● Jimmie Noone (1895–1944)
● Joe "King" Oliver (1885–1938)
● Louis Armstrong (1901–1971)
● Nick LaRocca (1889–1961) and the members of the Original Dixieland Jass Band
● Red Nichols (1905–1965)
● Sidney Bechet (1897–1959)

Swing era
● Artie Shaw (1910–2004)
● Ben Webster (1909–1973)
● Benny Carter (1907–2003)
● Benny Goodman (1909–1986)
● Cab Calloway (1907–1994)
● Charlie Christian (1918–1942)
● Clark Terry (1920–2015)
● Coleman Hawkins (1904–1969)
● Count Basie (1904–1984)
● Dick Johnson (1925–2010)
● Duke Ellington (1899–1974)
● Earl Hines (1903–1983)
● Fats Waller (1904–1943)
● Fletcher Henderson (1897–1952)
● George Paxton (1914–1989)
● Glenn Miller (1904–1944)
● Jay McShann (1916–2006)
● Jimmy Dorsey (1904–1957)
● Johnny Hodges (1907–1970)
● Lester Young (1909–1959)
● Mickey Fields (1932–1995)
● Paul Whiteman (1890–1967)
● Tommy Dorsey (1905–1956)

Modern innovators
● Bill Evans (1929–1980)
● Bud Powell (1924–1966)
● Cal Tjader (1925–1982)
● Charles Mingus (1922–1979)
● Charlie Parker (1920–1955)
● Chet Baker (1929–1988)
● Chick Corea (born 1941)
● Chico Hamilton (1921–2013)
● Clare Fischer (1928–2012)
● Clark Terry (1920–2015)
● Dave Brubeck (1920–2012)
● Dexter Gordon (1923–1990)
● Dhafer Youssef (born 1967)
● Dizzy Gillespie (1917–1993)
● Fela Kuti (1938–1997)
● Frank Marocco (1931–2012)
● Gary Burton (born 1943)
● George Russell (1923–2009)
● George Shearing (1919–2011)
● Gerry Mulligan (1927–1996)
● Gil Evans (1912–1988)
● Gregory Porter (born 1971)
● Herbie Hancock (born 1940)
● Ira Sullivan (born 1931)
● Jackie McLean (1931–2006)
● Joe Harriott (1928–1973)
● Joe Morello (1928–2011)
● John Coltrane (1926–1967)
● Louis Prima (1910–1978)
● Marcus Miller (born 1959)
● Mark Kramer (born 1945)
● Max Roach (1924–2007)
● Maynard Ferguson (1928–2006)
● Miles Davis (1926–1991)
● Milt Jackson (1923–1999)
● Ornette Coleman (1930–2015)
● Oscar Peterson (1925–2007)
● Paul Desmond (1924–1977)
● Peter Sprague (born 1955)
● Shelly Manne (1920–1984)
● Sonny Rollins (born 1930)
● Sonny Stitt (1924–1982)
● Stan Kenton (1911–1979)
● Stéphane Grappelli (1908–1997)
● Sun Ra (1914–1993)
● Thad Jones (1923–1986)
● Thelonious Monk (1917–1982)
● Tigran Hamasyan (born 1987)
● Toshiko Akiyoshi (born 1929)
● Wayne Shorter (born 1933)

+ List of jazz fusion musicians
ÎnchideЗакрыть
Bebop Soloists:

Quote:

Revoluția "Bebop"
În anii patruzeci, numeroși muzicieni din orchestrele de jazz au început să se elibereze de cadrul conservator al orchestrei și de stilul swing și, reuniți în grupuri mici, lăsau frâu liber virtuozității pe ritmuri foarte susținute. Așa s-a născut stilul "Bebop", care marchează o evoluție importantă axată pe abilitatea tehnică a interpreților și pe complexitatea ritmică și armonică, datorat în primul rând pianistului Thelonius Monk, saxofonistului Charlie Bird Parker și trompetistului Dizzy Gillespie. Acest stil a însemnat o schimbare radicală în jazz: din muzică dancing a devenit o artă intelectuală de prim rang, fără concesii făcute marelui public. Alte personalități ale stilului Bebop au fost trompetistul Fats Navarro și cântăreața Sarah Vaughan.


● Al Haig, piano
● Art Blakey, drums
● Art Pepper, alto sax
● Barney Kessel, guitar
● Barry Harris, piano
● Betty Carter, voice
● Bill Evans, piano
● Billy Eckstine, singer & bandleader
● Blue Mitchell, trumpet
● Bud Powell, piano
● Buddy DeFranco, clarinet
● Cannonball Adderley, alto sax
● Carl Fontana, trombone
● Charles McPherson, alto sax
● Charles Mingus, bass and piano
● Charlie Christian, guitar
● Charlie Parker, alto sax
● Charlie Rouse, tenor sax
● Chet Baker, trumpet
● Clifford Brown, trumpet
● Curtis Fuller, trombone
● Dexter Gordon, tenor sax
● Dizzy Gillespie, trumpet
● Dodo Marmarosa, piano
● Don Byas, tenor sax
● Duke Jordan, piano
● Ed Zandy, trumpet
● Ella Fitzgerald, voice
● Eric Ineke, drums
● Fats Navarro, trumpet
● Frank Marocco, accordion
● Frank Morgan (musician), alto sax
● Frank Rosolino, trombone
● George Wallington, piano
● Herb Ellis, guitar
● Horace Silver, piano
● Howard McGhee, trumpet
● J. J. Johnson, trombone
● Jimmy Cobb, drums
● Jimmy Raney, guitar
● Joe Pass, guitar
● John Coltrane, tenor sax
● John Lewis, piano
● Kenny Burrell, guitar
● Kenny Clarke, drums
● Kenny Dorham, trumpet
● Lee Konitz, alto sax
● Lennie Tristano, piano
● Lou Levy, piano
● Lucky Thompson, tenor sax
● Max Roach, drums
● Miles Davis, trumpet
● Milt Hinton, bass
● Milt Jackson, vibes
● Oscar Pettiford, bass
● Pat Martino, guitar
● Paul Chambers, bass
● Percy Heath, bass
● Philly Joe Jones, drums
● Ray Brown, bass
● Red Rodney, trumpet
● Ronnie Singer, guitar
● Roy Haynes, drums
● Sadik Hakim, piano
● Sarah Vaughan, voice
● Sonny Rollins, tenor sax
● Sonny Stitt, tenor and alto sax
● Stan Levey, drums
● Tadd Dameron, piano
● Thelonious Monk, piano
● Tommy Potter, bass
● Walter Davis, Jr., piano
● Wardell Gray, saxophone
● Wes Montgomery, guitar
ÎnchideЗакрыть
Bossa nova soloists:

Quote:

Bossa-nova este un stil muzical brazilian, popularizat de poetul Vinicius de Moraes, compozitorul Antônio Carlos Jobim și cântărețul João Gilberto. Bossa-nova (în portugheză însemnând „tendință nouă”) a atras mulți adepți, inițial tineri muzicieni și studenți. Deși mișcarea bossa-nova inițială a durat doar șase ani (1958-63), a contribuit cu numeroase melodii la repertoriul standard de jazz.Bossa-nova a fost totodată un stil de dans, inventat de coreograful american Lenni Dale, care a fost la modă la începutul anilor 1960.

● Ale Vanzella
● Antonio Carlos Jobim
● Astrud Gilberto
● Baden Powell de Aquino
● Badi Assad
● Bebel Gilberto
● Bola Sete
● Bossacucanova
● Caetano Veloso
● Carlos Lyra
● Charlie Byrd
● Chico Buarque
● Clare Fischer
● Edu Lobo
● Eliane Elias
● Elis Regina
● Elza Soares
● Gal Costa
● Gilberto Gil (early years)
● Hermeto Pascoal
● João Bosco
● João Donato
● João Gilberto
● Lais
● Laurindo Almeida
● Leny Andrade
● Lisa Ono
● Luiz Bonfá
● Marcos Valle
● Maysa Matarazzo
● Nara Leão
● Newton Mendonça
● Oscar Castro-Neves
● Paula Morelenbaum
● Paulinho Nogueira
● Quarteto em Cy
● Roberto Menescal
● Rosa Passos
● Sitti Navarro
● Stan Getz
● Sylvia Telles
● Sérgio Mendes
● Thievery Corporation
● Toquinho (Antônio Pecci Filho)
● Vince Guaraldi
● Vinicius de Moraes
● Wanda Sá
● Zimbo Trio

Asemănătoare: Samba, Cha-cha-cha, Mambo, Tango music
ÎnchideЗакрыть
Clarinetiști:
  • Don Byron
  • Anat Cohen
  • Paquito D'Rivera
  • Ademir Junior
  • Chris Potter (*):angel:
● Acker Bilk (1929–2014)
● Alan Barnes (born 1959)
● Alastair Lawrie
● Albert Burbank
● Alcide Nunez (1884–1934)
● Alex Dean
● Alfred Harth
● Allan Vache
● Alvin Batiste (1932–2007)
● Anat Cohen (born 1975)
● Andy Biskin
● Anthony Braxton
● Antti Sarpila
● Arne Domnerus
● Art Pepper
● Artie Shaw (1910–2004)
● Barney Bigard (1906–1980)
● Benny Carter
● Benny Goodman (1909–1986)
● Big Eye Louis Nelson Deslile
● Bill Smith
● Bill Smith (born 1926)
● Bob DeAngelis
● Bob Helm
● Bob Wilber
● Brian Ogilvie
● Bud Freeman
● Buddy DeFranco (born 1923)
● Buddy Featherstonhaugh
● Buster Bailey (1902–1967)
● Chico Freeman
● Chris Biscoe
● Chris Speed
● Colleen Allen
● Craig Ball
● Dan Block
● Dan St. Marseille (born 1962)
● Daniel Carter
● Dave Tarras (1897–1989)
● David Caldwell
● David Krakauer
● David Murray
● Derek Bermel
● Dink Johnson (1892–1954)
● Don Byron (born 1958)
● Don Murray (1904–1929)
● Don Simmons
● Eddie Barefield
● Eddie Daniels (born 1941)
● Edmond Hall (1901–1967)
● Emile Barnes
● Eric Dolphy (1928–1964)
● Ernie Caceres
● Evan Christopher
● Evan Christopher (born 1969)
● Evan Ziporyn
● Frank Teschemacher (1906–1932)
● Fraser MacPherson
● Fred Duligal
● Gabriele Mirabassi
● Gary Bartz
● George Adams
● George Lewis (1900–1969)
● Georgie Auld
● Gerd Dudek
● German Goldenshtayn (Klezmer)
● Giora Feidman
● Gussie Mueller
● Hal McKusick (1924-2012)
● Hamiet Bluiett
● Han Bennink
● Hank D'Amico
● Hans Olof (Putte) Wickman
● Happy Caldwell
● Harold Rubin (born 1932)
● Harry Carney
● Harry Shields (1899–1971)
● Hart Wheeler
● Heinie Beau
● Ian Arnott
● Irving Fazola (1912–1949)
● Ivo Papazov
● James Carter
● Jean-Christian Michel
● Jerry Toth
● Jim Buchmann
● Jim Galloway
● Jim Purdie
● Jim Weber
● Jimmie Noone (1895–1944)
● Jimmy Dorsey (1904–1957)
● Jimmy Giuffre
● Jimmy Hamilton (1917–1994)
● Joe Darensbourg
● Joe Maneri
● Joe Marsala
● Joe Muranyi (1928–2012)
● John Barnes
● John Carter
● John Casimir (clarinetist)
● John Dankworth
● John LaPorta
● John MacMurchy
● John Sannen
● Johnny Dodds (1892–1940)
● Kai Fagaschinski
● Kelly Jefferson
● Ken Peplowski (born 1959)
● Ken Vandermark
● Kenny Davern
● Kenny Davern (1935–2006)
● Klaus Doldinger
● Kyuhyun (born 1988)
● Larry Shields (1893–1953)
● Leon Roppolo (1902–1943)
● Lester Young (1909–1959)
● Lloyd Arntzen
● Louis Cottrell, Jr.
● Louis Sclavis
● Marcus Miller (born 1959)
● Margot Leverett
● Matt Lavelle (bass clarinet)
● Mezz Mezzrow
● Michael Marcus (born 1952)
● Michael White
● Michel Portal (born 1935)
● Milenko Stefanović (born 1930)
● Moe Koffman
● Monty Sunshine (born 1928)
● Muhal Richard Abrams
● Mustafa Kandirali (born 1930)
● Nailor Azevedo (also known as Proveta)
● Nathan Davis (saxophonist) - bass clarinet, multi-instrumentalist
● Ned Rothenberg
● Oliver Weindling (born 1955)
● Omer Simeon (1902–1959)
● P.J. Perry
● Paquito D'Rivera
● Pat Labarbera
● Patrick Tevlin
● Paul Dean (clarinetist)
● Paul Dunmall
● Paulo Moura
● Peanuts Hucko
● Peanuts Hucko (1918–2003)
● Pee Wee Russell (1906–1969)
● Perry Robinson
● Perry White
● Pete Fountain (born 1930)
● Peter Broetzmann
● Peter Smith
● Phil Nimmons
● Prince Lasha
● Pud Brown
● Putte Wickman (1924–2006)
● Randolph Colville
● Richard Stoltzman
● Rod Cless
● Ross Wooldridge
● Roy Styffe
● Russell Procope (1908–1981)
● S. Frederick Starr (born 1940)
● Sandy Brown
● Sean O'Boyle (composer) (born 1963)
● Shankar Tucker
● Shloimke (Sam) Beckerman (1883–1974)
● Sid Phillips (1907–1973)
● Sidney Bechet (1897–1959)
● Sidney Beckerman (1919–2007)
● Stan McDonald
● Steve Lederer
● Steve Samborsky
● Tale Ognenovski
● Tara Davidson
● Ted Lewis (1891–1971)
● Theo Jörgensmann (born 1948)
● Theo Travis (born 1964)
● Tobias Delius
● Tom Sancton
● Tommy Douglas (clarinetist)
● Tony Coe
● Tony Scott (1921–2007)
● Tony Scott (1944–2012)
● Victor Goines
● Victor Goines (born 1961)
● Wally Fawkes
● Walt Levinsky (1929–1999)
● Wilber Sweatman (1882–1961)
● Woody Allen (born 1935)
● Woody Herman (1913–1987)
ÎnchideЗакрыть
Saxofoniști:
==A==
√ Eric Alexander (jazz saxophonist)|Eric Alexander (born 1968) (tenor) 12-Июн-15
√ Gene Ammons (1925–1974) (tenor) 17-Дек-14
√ George Adams (musician)|George Adams (1940–1992) (tenor) 9-Мар-13
√ Gerald Albright (born 1957) (alto) 11-Янв-13
√ Gilad Atzmon (born 1963) (alto, soprano, tenor, baritone) 28-Янв-13
√ Harry Allen (musician)|Harry Allen (born 1966) (tenor) 9-Фев-15
√ Julian "Cannonball" Adderley (1928–1975) (alto) 9-Мар-15
√ Julian Arguelles (born 1966) (soprano, alto, tenor, baritone) 20-Авг-14
√ Mindi Abair (born 1969) (alto, soprano) 27-Май-14
√ Pepper Adams (1930–1986) (baritone) 23-Апр-13
√ Peter Apfelbaum (born 1960) (tenor & other instruments) 13-Май-13
● Ahmad Alaadeen (1934–2010) (soprano, tenor)
● Albert Ayler (1936–1970) (alto, tenor, soprano)
● Fred Anderson (musician)|Fred Anderson (1929–2010) (tenor)
● Frøy Aagre (born 1977) (tenor, soprano)
● George Auld (1919–1990) (tenor)
● Greg Abate (born 1947) (alto)
● Harold Ashby (1925–2003) (tenor)
● Pete Allen (musician)|Pete Allen (born 1954) (alto, soprano)
● Wessell Anderson (born 1964) (sopranino, alto)

==B==
√ Alan Barnes (musician)|Alan Barnes (born 1959) (alto, baritone) 28-Апр-15
√ Anthony Braxton (born 1944) 9-Апр-14
√ Arthur Blythe (born 1940) (alto, soprano) 30-Июн-11
√ Barney Bigard (1906–1980) (tenor) 10-Янв-15
√ Bob Berg (1951–2002) (tenor, soprano) 3-Апр-12
√ Buster Bailey (1902–1967) 21-Фев-12
√ Charles Brackeen (born 1940) (tenor, soprano) 2-Апр-11
√ Charlie Barnet (1913–1991) (tenor, alto, soprano) 19-Дек-13
√ Chu Berry (1910–1941) (tenor) 26-Сен-12
√ David Binney (born 1961) (alto) 5-Ноя-14
√ Don Braden (born 1964) (tenor) 8-Ноя-12
√ Don Byas (1912–1972) (tenor) 29-Мар-15
√ Earl Bostic (1913–1965) (alto) 29-Апр-14
√ Gary Bartz (born 1940) (alto, soprano) 11-Июл-15
√ Gato Barbieri (born 1934) (tenor) 1-Мар-15
√ Gordon Brisker (1937–2004) (tenor) 29-Апр-12
√ Graham Bond (1937–1974) (alto) 20-Мар-11
√ Iain Ballamy (born 1964) (tenor, alto, soprano) 23-Апр-10
√ Jane Bunnett (born 1955) (soprano) 8-Дек-11
√ Jane Ira Bloom (born 1955) (soprano) 9-Апр-11
√ Jerry Bergonzi (born 1947) (tenor, soprano) 2-Июн-15
√ Mario Bauza (1911–1993) (alto) 3-Окт-10
√ Marion Brown (born 1935) (alto) 17-Сен-11
√ Michael Brecker (1949–2007) (tenor, soprano, EWI, flute) 11-Дек-13
√ Nick Brignola (1936–2002) (baritone, soprano, tenor, alto) 17-Май-15
√ Pete Brown (1906–1963) (alto, tenor) 4-Фев-14
√ Peter Brotzmann (born 1941) (alto, tenor, bass) 18-Янв-15
√ Ralph Bowen (born 1961) (tenor, alto, soprano) 26-Ноя-12
√ Rusty Bryant (1929–1991) (alto, tenor) 6-Июл-12
√ Sam Butera (1927–2009) (tenor & other) 8-Янв-14
√ Sidney Bechet (1897–1959) (soprano, tenor, bass) 22-Дек-13
√ Tex Beneke (1914–2000) (tenor) 20-Ноя-13
√ Tim Berne (born 1954) (alto, baritone) 10-Окт-13
√ Tore Brunborg (born 1960) (tenor) 17-Сен-14
√ Walter Beasley (born 1961) (alto, soprano) 9-Мар-11
√ Willem Breuker (born 1944) (saxophones) 30-Ноя-12
√ YolanDa Brown (born 1982) (tenor, soprano, alto) 24-Ноя-12
● Alfonzo Blackwell (alto, soprano, tenor)
● Ari Brown (born 1944) (tenor, alto, soprano)
● Bob Belden (born 1958) (tenor, soprano)
● Boyce Brown (1910–1959) (alto)
● Carolyn Breuer (born 1969) (alto, soprano)
● Chris Biscoe (born 1947) (alto, soprano, tenor, baritone)
● Chris Burnett (born 1955) (soprano, alto)
● Dale Barlow (born 1959) (tenor, soprano)
● Daniel Bennett (saxophonist)|Daniel Bennett (born 1979) (alto)
● Eddie Barefield (1909–1991)
● Erik Balke (born 1953) (alto, soprano)
● Gabe Baltazar (alto)
● Hamiet Bluiett (born 1940) (baritone)
● Heinie Beau (1911–1987)
● Ivy Benson (1913–1993)
● John Barnes (musician)|John Barnes (born 1932) (tenor)
● John Butcher (musician)|John Butcher (born 1954) (tenor, soprano, baritone)
● Kjell Bartholdsen (1938–2009) (tenor)
● Kristian Bergheim (1926–2010) (tenor)
● Noah Becker (born 1970) (alto)
● Pat La Barbera (born 1944) (tenor, soprano, alto, clarinet, flute)
● Polo Barnes (1901–1981) (alto)
● Tina Brooks (1932–1974) (tenor)
● Totti Bergh (1935–2012) (tenor)

==C==
√ Al Cohn (1925–1988) (tenor) 3-Июн-15
√ Anat Cohen (born 1975)) (tenor, soprano, and other woodwinds) 21-Апр-15
√ Arnett Cobb (1918–1989) (tenor) 5-Июл-13
√ Benny Carter (1907–2003) (alto) 28-Мар-15
√ Bob Cooper (musician)|Bob Cooper (1925–1993) (tenor) 27-Июн-15
√ Buddy Collette (1921–2010) (alto, tenor, flute, clarinet) 27-Июн-15
√ Chris Cheek (born 1968) (tenor) 27-Мар-15
√ Francois Carrier (born 1961) (alto) 20-Янв-15
√ George Coleman (born 1935) (tenor) 15-Авг-15
√ Hank Crawford (born 1934) (alto, baritone) 7-Май-14
√ James Carter (musician)|James Carter (born 1969) 23-Ноя-11
√ Jeff Clayton (born 1954) (alto) 14-Июл-14
√ John Coltrane (1926–1967) (tenor, soprano, alto) 1-Июн-15
√ King Curtis (1934–1971) (tenor, soprano) 25-Июн-15
√ Lindsay Cooper (born 1951) (soprano, alto) 23-Дек-08
√ Lol Coxhill (born 1932) (soprano) 8-Фев-15
√ Ornette Coleman (1930–2015) (alto, tenor) 3-Апр-11
√ Pete Christlieb (born 1945) (tenor) 2-Окт-13
√ Ravi Coltrane (born 1965) (tenor, soprano) 23-Июн-12
√ Ray Crawford (1924–1996) (tenor) 7-Дек-14
√ Richie Cole (musician)|Richie Cole (born 1948) (alto, tenor, baritone) 10-Июн-13
√ Serge Chaloff (1923–1957) (baritone) 19-Окт-11
√ Sonny Criss (1927–1977) (alto, soprano) 19-Сен-12
√ Steve Cole (born 1971) (tenor) 6-Апр-11
√ Steve Coleman (born 1956) (alto, soprano) 29-Июл-14
√ Tony Coe (born 1934) (tenor, soprano) 28-Апр-15
● Fabrizio Cassol (born 1964) (alto, aulochroom)
● Harry Carney (1910–1974) (baritone)
● Jeff Coffin (born 1965) (soprano, alto, tenor, baritone, & other woodwinds)
● Junior Cook (1934–1992) (tenor) 28-Фев-14
● Luciano Caruso (born 1944) (soprano)
● Randolph Colville (born 1942)
● Scoops Carry (1915–1970) (alto)

==D==
√ Arne Domnerus (1924–2008) (alto) 9-Мар-15
√ Bob Downes (born 1937) (alto, soprano) 19-Окт-13
√ Candy Dulfer (born 1969) (alto) 4-Апр-15
√ Eddie Daniels (born 1941) (tenor) 31-Май-15
√ Eddie Lockjaw Davis (1921–1986) (tenor) 1-Июн-15
√ Eli Degibri (born 1978) (tenor, soprano) 3-Сен-10
√ Elton Dean (born 1945) (alto, saxello) 8-Янв-14
√ Eric Darius 20-Янв-15
√ Eric Dolphy (1928–1964) (alto, flute, bass clarinet) 28-Июл-13
√ Gerd Dudek (born 1938) (tenor, soprano) 3-Дек-09
√ Hans Dulfer (born 1940) (tenor) 4-Апр-15
√ Jimmy Dorsey (1904–1957) (alto) 17-Апр-15
√ John Dankworth (1927–2010) (alto) 22-Апр-11
√ Johnny Dodds (1892–1940) (alto) 13-Авг-12
√ Kenny Davern (1935–2006) 28-Фев-14
√ Klaus Doldinger (born 1936) (tenor, soprano) 30-Окт-12
√ Lou Donaldson (born 1926) (alto) 19-Фев-13
√ Nathan Davis (saxophonist)|Nathan Davis (born 1937) (tenor, soprano) 18-Окт-10
√ Paquito D'Rivera (born 1948) (alto) 21-Апр-15
√ Paul Desmond (1924–1977) (alto) 17-Янв-13
√ Paul Dunmall (born 1953) (tenor, soprano, baritone, saxello) 21-Янв-15
● Joe Darensbourg (1906–1985)
● Julian Dash (1916–1974) (tenor)
● Lem Davis (1914–1970) (alto)
● Olav Dale (born 1958) (tenor, soprano)
● Perwira Didit (1952) (Alto, Tenor, Flute)
● Sam Donahue (1918–1974) (tenor)

==E==
√ Bill Easley (tenor, alto) 23-Янв-12
√ Bill Evans (saxophonist)|Bill Evans (born 1958) (tenor, soprano) 25-Дек-14
√ Booker Ervin (1930–1970) (tenor) 15-Авг-15
√ Ellery Eskelin (born 1959) (tenor) 18-Ноя-13
√ Helén Eriksen (born 1971) (tenor) 9-Фев-13
√ Richard Elliot (born 1960) (tenor) 16-Июл-14
√ Teddy Edwards (1924–2003) (tenor) 1-Мар-13
● Allen Eager (1927–2003) (tenor, alto)
● Embong Raharjo (born 1950) (alto, soprano, baby sax, tenor)
● Herschel Evans (1909–1939) (tenor, alto)
● Sandy Evans (tenor, soprano)

==F==
√ Al Foster (born 1944) (tenor) 11-Июл-15
√ Bud Freeman (1906–1991) (tenor) 20-Фев-14
√ Chico Freeman (born 1949) (tenor, soprano) 25-Фев-13
√ Frank Foster (musician)|Frank Foster (1928–2011) (tenor, soprano) 4-Сен-14
√ Gary Foster (musician)|Gary Foster (born 1936) (tenor, alto, soprano, sopranino) 11-Июл-15
√ Jimmy Forrest (1920–1980) (tenor) 27-Ноя-11
√ Joe Farrell (1937–1986) (tenor, soprano) 14-Июн-15
√ Ricky Ford (born 1954) (tenor) 12-Июн-13
√ Sonny Fortune (born 1939) (alto, soprano) 23-Апр-13
√ Wilton Felder (born 1940) 10-Авг-10
● Bob Franceschini (born 1961) (tenor)
● Buddy Featherstonhaugh (1909–1976) (tenor, baritone)
● Charlie Fowlkes (1916–1980) (baritone)
● Håvard Fossum (born 1971) (tenor)
● Mickey Fields
● Mikkel Flagstad (1930–2005) (tenor)
● Svein Magnus Furu (born 1983) (tenor)
● Von Freeman (born 1922) (tenor)
● Wally Fawkes (born 1924) (soprano)

==G==
√ Benny Golson (born 1929) (tenor) 2-Авг-15
√ Benny Goodman (1909–1986) (alto) 2-Окт-13
√ Bunky Green (born 1935) (alto) 11-Дек-13
√ Charles Gayle (born 1939) (tenor) 15-Янв-10
√ Dexter Gordon (1923–1990) (tenor) 20-Апр-14
√ Euge Groove (born 1962) 5-Окт-14
√ Frode Gjerstad (born 1948) (alto) 21-Мар-15
√ Gigi Gryce (1927–1983) (alto) 17-Апр-14
√ Harry Gold (musician)|Harry Gold (1907–2005) (bass, tenor, alto) 13-Дек-12
√ Herb Geller (born 1928) (alto, soprano) 18-Июл-15
√ Jan Garbarek (born 1947) (tenor, soprano) 29-Июн-15
√ Jim Galloway (born 1936) 17-Янв-14
√ Jimmy Giuffre (1921–2008) (tenor, baritone, soprano) 27-Июн-15
√ Joe Garland (1903–1977) (tenor, baritone, bass) 18-Июл-15
√ Johnny Griffin (1928–2008) (tenor) 14-Фев-13
√ Kenny G (Kenny Gorelick, born 1956) (soprano, alto, tenor) 29-Янв-15
√ Kenny Garrett (born 1960) (alto, soprano) 9-Окт-13
√ Lars Gullin (1928–1976) (baritone) 28-Июн-14
√ Lou Gare (born 1939) (tenor)
√ Paul Gonsalves (1920–1974) (tenor) 13-Авг-14
√ Stan Getz (1927–1991) (tenor) 2-Май-15
√ Steve Grossman (saxophonist)|Steve Grossman (born 1951) (alto, soprano, tenor) 19-Июл-14
√ Tim Garland (born 1966) (tenor, soprano) 18-Июл-15
√ Victor Goines (born 1961) (tenor, soprano) 13-Авг-13
√ Wardell Gray (1921–1955) (tenor) 2-Апр-13
● Al Gallodoro (1913–2008) (alto)
● Bill Graham (musician)|Bill Graham (born 1918) (alto)
● Brent Gallaher (born 1969) (tenor, soprano, alto)
● Guttorm Guttormsen (born 1950) (alto)
● Henning Gravrok (born 1948),(tenor, soprano)
● John Gilmore (musician)|John Gilmore (1931–1995) (tenor)
● Peter Guidi (born 1949) (alto, soprano)
● Sal Giorgianni (born 1964) (alto, tenor, soprano)
● Scheila Gonzalez (born 1971) (tenor)
● Tommy Gwaltney (1925–2003) (alto, tenor)

==H==
√ Alfred Harth (born 1949) (tenor, soprano, alto, baritone) 7-Мар-15
√ Antonio Hart (born 1968) (alto, soprano) 15-Май-13
√ Bendik Hofseth (born 1962) (tenor) 20-Фев-11
√ Billy Harper (born 1943) (tenor, alto) 8-Дек-14
√ Charlie Holmes (1910–1985) (alto) 23-Июн-08
√ Coleman Hawkins (1901–1969) (tenor) 15-Авг-15
√ Donald Harrison (born 1960) (alto) 23-Янв-15
√ Eddie Harris (1934–1996) (tenor) 22-Янв-14
√ Ernie Henry (1926–1957) (alto) 8-Апр-11
√ Everette Harp (born 1961) 30-Июл-10
√ George Howard (jazz)|George Howard (1956–1998) (soprano, tenor)  8-Фев-15
√ Joe Henderson (1937–2001) (tenor) 15-Апр-13
√ John Handy (born 1933) (alto) 16-Ноя-10
√ Johnny Hodges (1907–1970) (alto, soprano) 12-Янв-15
√ Julius Hemphill (1938–1995) (alto, soprano, tenor) 7-Дек-14
√ Paul Horn (jazz musician)|Paul Horn (born 1930)  28-Июл-13
√ Scott Hamilton (musician)|Scott Hamilton (born 1954) (tenor) 28-Апр-15
√ Tubby Hayes (1935–1973) (tenor) 5-Янв-13
√ Vincent Herring (born 1964) (alto) 7-Мар-15
√ Warren Hill (musician)|Warren Hill (born 1966) (soprano, alto) 3-Янв-11
√ Woody Herman (1913–1987) (alto) 29-Сен-13
● Børge-Are Halvorsen (born 1978) (baritone, tenor, alto, soprano)
● Captain John Handy (alto)
● Derek Humble (1932–1971) (alto)
● Eirik Hegdal (born 1973) (baritone, tenor, alto, soprano)
● Fred Ho (1957–2014) (baritone)
● Jan Kåre Hystad (born 1955) (tenor, alto, soprano)
● Jimmy Heath (born 1926) (tenor)
● Joe Harriott (1928–1973) (alto)
● Lars Horntveth (born 1980) (tenor)
● Morten Halle (born 1957) (tenor, alto)
● Nigel Hitchcock (born 1971)
● Ole Jacob Hystad (born 1960) (tenor)
● Ron Holloway (born 1953) (tenor)
● Steve Houben (born 1950) (tenor, alto)

==I==
● John Pål Inderberg (born 1950)

==J==
√ Bill Johnson (reed player)|Bill Johnson (1912–1960) (alto) 7-Дек-13
√ Boney James (tenor, alto, soprano) 14-Апр-13
√ Budd Johnson (1910–1984) (tenor) 13-Авг-12
√ Carter Jefferson (1946–1993) 13-Авг-15
√ Edward "Kidd" Jordan (alto, tenor, soprano, baritone) 8-Дек-14
√ Illinois Jacquet (1922–2004) (tenor) 21-Ноя-12
√ Jessy J (born 1982) 31-Май-15
√ John Jenkins (jazz musician)|John Jenkins (1931–1993) (alto) 2-Июн-12
√ Joseph Jarman (born 1937) (alto) 7-Дек-14
√ Louis Jordan (1908–1975) (alto) 26-Июн-13
● Bjørn Johansen (musician)|Bjørn Johansen (1940–2002) (baritone, tenor, alto)
● Erlend Jentoft (born 1977) (tenor)
● Hilton Jefferson (1903–1968) (alto)
● Jackiem Joyner (born 1980)
● Jaroslav Jakubovič (born 1948) (baritone, also flute and clarinet)
● Nils Jansen (born 1959) (bass, sopranino, tenor)
● Torbjørn Sletta Jacobsen (born 1973) (tenor)

==K==
√ Dave Koz (alto, soprano, tenor, baritone) 1-Авг-15
√ Eric Kloss (born 1949) (alto) 11-Янв-15
√ Fela Kuti  (1939–1997),(tenor, alto) 6-Окт-14
√ Håkon Kornstad (born 1977) (tenor, bass) 14-Фев-13
√ Jeff Kashiwa, (soprano, alto, tenor) 19-Сен-10
√ John Klemmer (born 1946) (baritone, alto, tenor) 4-Апр-12
√ Kaori Kobayashi (born 1981) (alto) 25-Янв-15
√ Lee Konitz (born 1927) (alto, soprano) 10-Июн-15
√ PE'Z|Kadota "Jaw" Kouske (tenor, soprano) 22-Мар-10
√ Peter King (saxophonist)|Peter King (born 1940) (alto, soprano) 22-Июн-11
√ Rahsaan Roland Kirk (1936–1977), soprano ("manzello"), alto ("stritch"), tenor 18-Июл-11
√ Richie Kamuca (1930–1977) (tenor) 3-Июн-15
√ Rosa King (and singer) 2-Мар-15
● Bjørn Kruse (born 1946) (alto, soprano)
● Gary Keller (all saxes, jazz flute, clarinet)
● Kåre Kolve (born 1964) (tenor, soprano)
● Robin Kenyatta (born 1942) (alto)
● Sigurd Køhn (1959–2004) (alto)
● Tom Keenlyside (all saxes, jazz flute)

==L==
√ Amy Lee (sax)|Amy Lee (soprano, alto) 25-Авг-14
√ Azar Lawrence (born 1952) (tenor, soprano) 4-Авг-14
√ Brian Landrus (born 1978) (baritone, bass) 21-Июн-14
√ Charles Lloyd (jazz musician)|Charles Lloyd (born 1938) (tenor, alto) 28-Июл-13
√ David Liebman (born 1946) (soprano, tenor) 15-Авг-14
√ Geir Lysne (born 1965) (soprano, tenor) 24-Июн-15
√ Harold Land (1928–2001) (tenor) 11-Ноя-13
√ Jimmy Lyons (1931–1986) (alto) 4-Ноя-10
√ Joe Lovano (born 1952) (tenor, alto) 10-Июн-15
√ Michael Lington (born 1969) 9-Май-14
√ Steve Lacy (1934–2004) (soprano) 8-Дек-14
√ Yusef Lateef (born 1920) (tenor) 4-Июн-12
● Arun Luthra (soprano, tenor, alto)
● Erica Lindsay (born 1955) (soprano, tenor)
● Fred Lipsius (born 1945) (alto)
● Harald Lassen (born 1987) (tenor, soprano)
● Håvard Lund (born 1970) (soprano)
● Mornington Lockett (born 1961) (tenor)
● Pat LaBarbera (born 1944) (soprano, tenor)
● Preston Love (1921–2004) (alto)
● Prince Lasha(1929–2008) (alto)
● Ronnie Laws (born 1950) (alto, tenor)
● Zachary Lipton (born 1985) (soprano, tenor)

==M==
* "Blue" [[Lou Marini (born 1945) (soprano, alto, tenor)
√ Bennie Maupin (1940) (tenor, soprano) 10-Фев-10
√ Bob Mintzer (born 1953) (tenor) 11-Дек-13
√ Branford Marsalis (born 1960) (tenor, soprano) 1-Июл-09
√ Charles McPherson (musician)|Charles McPherson (born 1939) (alto) 17-Мар-12
√ Charlie Mariano (1923–2009) (alto) 12-Янв-14
√ David Murray (jazz musician)|David Murray (born 1955) (tenor) 24-Апр-14
√ Didier Malherbe  21-Окт-12
√ Eric Marienthal (born 1957) 16-Авг-12
√ Frank Morgan (musician)|Frank Morgan (1933–2007) (alto) 29-Июн-14
√ Gerry Mulligan (1927–1996) (baritone) 9-Апр-15
√ Hal McKusick (born 1924) (alto, clarinet 8-Ноя-14
√ Hank Mobley (1930–1986) (tenor) 9-Апр-14
√ J.R. Monterose (1927–1993) (tenor) 30-Июл-13
√ Jackie McLean (1931–2006) (alto) 9-Июл-15
√ James Moody (saxophonist)|James Moody (1925–2010) (tenor, alto) 6-Фев-14
√ Kjetil Møster (born 1976) (tenor, baritone) 25-Янв-15
√ Lanny Morgan (born 1934) (alto) 8-Дек-14
√ Marion Meadows (soprano) 3-Апр-13
√ Roscoe Mitchell (born 1940) (saxes) 8-Сен-14
√ Rudresh Mahanthappa (born 1971) (alto) 9-Фев-15
√ Steve Marcus|Steve "The Count" Marcus (1939–2005) (tenor, soprano) 1-Фев-15
√ Warne Marsh (1927–1987) (tenor) 23-Май-15
● Andy McGhee (born 1927)
● Antonio Marangolo (born 1949) (tenor, soprano, baritone)
● Boots Mussulli|Henry 'Boots' Mussulli (1915–1967) (alto)
● Dick Morrissey (1940–2000) (tenor, soprano)
● Joe Maini (1930–1964) (alto)
● Jørgen Mathisen (born 1984) (tenor)
● Kalaparusha Maurice McIntyre (born 1936)
● Mike Murley (tenor, soprano)
● Ole Mathisen (born 1965) (tenor)
● Vido Musso (1913–1982) (tenor)

==N==
√ Bjarne Nerem (1923–1991) (tenor, alto) 9-Мар-15
√ David "Fathead" Newman (1933–2009) (tenor) 1-Дек-14
√ Lennie Niehaus (born 1929) (alto) 11-Фев-12
√ Marius Neset (born 1985) (tenor, soprano) 3-Фев-15
√ Najee, (soprano, alto, tenor): 4-Апр-11
√ Oliver Nelson (1932–1975) (alto, tenor) 4-Мар-15
√ Sal Nistico (1938–1991) (tenor) 23-Апр-12
√ Ted Nash (saxophonist, born 1960)|Ted Nash (born 1960) (alto) 29-Ноя-13
√ Zbigniew Namysłowski (born 1939) (alto) 19-Апр-11
● Atle Nymo (born 1977) (tenor)
● Bodil Niska (born 1954) (tenor)
● Frode Nymo (born 1975) (alto)
● Luis Nubiola (born 1974) (alto)
● Roger Neumann (1940-) (tenor, baritone, flute)

==O==
√ Dick Oatts (soprano, alto, tenor) 9-Июл-13
√ Greg Osby (born 1960) (alto, soprano) 30-Июн-11
√ Mike Osborne (1941–2007) (alto) 1-Янв-15
● Njål Ølnes (born 1965) (tenor)

==P==
√ Art Pepper (1925–1982) (alto, tenor) 15-Фев-14
√ Art Porter, Jr. (alto) 7-Дек-14
√ Bill Perkins (saxophonist)|Bill Perkins (1924–2003) (tenor, baritone) 3-Июн-15
√ Cecil Payne (1922–2007) (baritone & other instruments) 9-Июл-15
√ Charlie Parker (1920–1955) (alto, tenor) 28-Фев-15
√ Chris Potter (jazz saxophonist)|Chris Potter (born 1970) (tenor, alto, soprano) 20-Янв-15
√ Courtney Pine (born 1964) (tenor, alto, soprano) 14-Ноя-10
√ Evan Parker (born 1944) (soprano, tenor, alto)  3-Янв-15
√ Flip Phillips (1915–2001) (tenor) 25-Окт-14
√ Houston Person  (born 1934) (tenor) 20-Янв-15
√ Maceo Parker (born 1943) (alto) 28-Янв-11
√ Michel Portal (born 1935) (tenor)  20-Авг-14
√ Noah Preminger (born 1986) (tenor) 28-Май-13
√ Pony Poindexter (1926–1988) 15-Авг-15
√ Rich Perry (born 1955) (tenor) 29-Авг-14
● Arvid Gram Paulsen (1922–1963) (tenor, alto)
● Bobby Plater (1914–1982) (alto)
● Derek Pascoe (born 1957) (tenor)
● Dudu Pukwana (1938–1990) (alto, soprano)
● Eric Person (born 1963) (alto, soprano, tenor, sopranino)
● George Paxton (1930s and 1940s bandleader) (tenor)
● Hanna Paulsberg (born 1987) (tenor)
● Jerome Don Pasquall (1902–1971) (alto)
● Leo Parker (1925–1962) (baritone, alto)
● Michael J. Parlett (born 1963) (tenor)
● Odeon Pope (born 1938) (tenor)
● Russell Procope (1908–1981) (alto)
● Walter Parazaider (born 1945) (alto)

==Q==
√ Ike Quebec (1918–1963) (tenor) 1-Май-13 

==R==
√ Adrian Rollini (1904–1956) (bass, baritone) 17-Апр-15
√ André Roligheten (born 1985) (tenor) 4-Авг-15
√ Bernt Rosengren (born 1937) (tenor, alto) 31-Янв-15
√ Boots Randolph (1927–2007) (tenor) 23-Ноя-10
√ Dewey Redman (1931–2006) (tenor, alto) 25-Янв-15
√ Don Redman (1900–1964) (alto) 7-Дек-14
√ Joshua Redman (born 1969)  (alto, soprano, tenor) 27-Май-15
√ Ronnie Ross (1933–1991) (baritone) 20-Апр-11
√ Sam Rivers (1923–2011) (soprano, tenor) 4-Ноя-12
√ Scott Robinson (jazz musician)|Scott Robinson (born 1959) (all saxes) 26-Июл-15
√ Sonny Red (1932–1981) (alto)  17-Сен-13
√ Sonny Rollins (born 1930) (tenor, soprano) 7-Дек-14
√ Spike Robinson (1930–2001) (tenor)  23-Июл-13
● Bill Ramsay (born 1929)
● Bob Rockwell (born 1945) (tenor, soprano)
● Boyd Raeburn (1913–1966) (bass)
● Fritz Renold (born 1960) (alto)
● Jeff Rupert (born 1964) (tenor, alto)
● Jerome Richardson (1920–2000) (alto)
● Jim Riggs (born 1941)
● Knut Riisnæs (born 1945) (tenor)
● Marshal Royal (1912–1995) (alto)
● Nelson Rangell (born 1960), all saxes
● Odd Riisnæs (born 1953) (tenor, soprano)
● Rama IX of Thailand (born 1927) (alto)
● Vi Redd (born 1928) (alto)

==S==
√ Alan Skidmore (born 1942) (tenor) 3-Дек-09
√ Andy Sheppard (born 1957) (tenor, soprano) 6-Июн-15
√ Archie Shepp (born 1937) (tenor, soprano, alto) 17-Ноя-14
√ Ben Smith (musician)|Ben Smith (born 1905) (alto, tenor) 18-Мар-15 
√ Bill Smith (Canadian musician)|Bill Smith (born 1938) (soprano, clarinet) 3-Дек-14
√ Bud Shank (1926–2009) (alto, baritone, tenor, flute) 27-Июн-15
√ David Sanborn (born 1945) (alto, soprano) 9-Апр-15
√ David Sanchez (musician)|David Sanchez (born 1969) (tenor, soprano) 8-Дек-13
√ David Schnitter (born 1948) (tenor)  1-Сен-13
√ Frank Strozier (born 1937) (alto) 20-Май-13
√ James Spaulding (born 1937) (alto) 17-Ноя-14
√ Jim Snidero (born 1958) (alto) 2-Фев-12
√ John Stubblefield (1945–2005) (tenor) 12-Авг-12
√ John Surman (born 1944) (baritone, soprano) 31-Май-15
√ Karl Seglem (born 1961) (tenor)  11-Дек-09
√ Mario Schiano (1933–2008) (soprano, alto) 18-Янв-15
√ Mike Smith (jazz saxophonist)|Mike Smith (born 1957) (alto, soprano, flutes, clarinet) 26-Июн-14
√ Paul Shapiro (musician)|Paul Shapiro (tenor, alto) 14-Сен-14
√ Pharoah Sanders (born 1940) (tenor) 15-Дек-12
√ Ronnie Scott (1927–1997) (tenor) 4-Июн-15
√ Sahib Shihab 6-Июл-14  6-Июл-14
√ Sonny Simmons (born 1933) (alto) 3-Дек-14
√ Sonny Stitt (1924–1982) (alto, tenor, baritone) 2-Июн-15
√ Tab Smith (1909–1971) (alto) 16-Июн-13
√ Tom Scott (musician)|Tom Scott (born 1948) 18-Июн-14
√ Tommy Smith (saxophonist)|Tommy Smith (born 1967) (tenor) 3-Июн-15
√ Trygve Seim (born 1971) (tenor, soprano) 3-Мар-12
√ Wayne Shorter (born 1933) (tenor, soprano)  19-Ноя-13
√ Zoot Sims (1925–1985) (tenor, soprano, alto, baritone) 15-Авг-15
● Anton Schwartz (born 1967) (tenor)
● Buster Smith (1904–1991) (alto)
● Carol Sudhalter (born 1943) (tenor, baritone)
● Ed Summerlin (1928–2006) (tenor)
● Edgar Sampson (1907–1973) (alto)
● Gary Smulyan (born 1956) (baritone)
● Hal Stein (1928–2008) (alto)
● Kristin Sevaldsen (born 1966) (tenor)
● Steve Slagle (born 1951) (alto, soprano)
● Vernon Story (1922–2007) (tenor)

==T==
√ Buddy Tate (musician)|Buddy Tate (1913–2001) (tenor) 10-Сен-13
√ Gary Thomas (musician)|Gary Thomas (born 1961) (tenor, flute) 27-Окт-11
√ Joe Temperley (born 1929) (baritone) 12-Янв-15
√ John Tchicai (born 1936) (alto) 15-Ноя-14
√ Lucky Thompson (1924–2005) (tenor, soprano) 1-Окт-14
√ Mark Turner (musician)|Mark Turner (tenor) 1-Фев-15
√ Paul Taylor (musician)|Paul Taylor (born 1960) 1-Июн-15
√ Stanley Turrentine (1934–2000) (tenor) 13-Июл-15
√ Theo Travis (born 1964) (tenor, soprano) 14-Июл-15
● Art Themen (born 1939) (tenor, soprano)
● Cliff Townshend (1917–1986)
● Frank Trumbauer (1901–1956) (C-melody, alto)
● Richard Tabnik (born 1952) (alto)

==V to W==
√ Barney Wilen (1937–1996) (soprano, alto, tenor) 7-Фев-15
√ Ben Webster (1909–1973) (tenor) 7-Дек-14
√ Bobby Watson (born 1953) (alto) 12-Фев-13
√ Bobby Wellins (born 1936) (tenor) 6-Май-12
√ David S. Ware (1949–2012) (tenor, saxello, stritch) 23-Май-13
√ Eddie Vinson|Eddie "Cleanhead" Vinson (1917–1988) (alto) 15-Дек-13
√ Frank Wess (born 1922) (tenor) 27-Сен-13
√ Grover Washington, Jr. (1943–1999) (soprano, alto, tenor, baritone) 17-Янв-15
√ Jan Ptaszyn Wróblewski (born 1936) 14-Апр-11 (tenor)
√ Kirk Whalum (born 1958) 23-Янв-15
√ Leo Wright (1933–1991) (alto) 18-Май-13
√ Mars Williams (born 1955) (sopranino, soprano, alto, tenor) 23-Дек-13
√ Phil Woods (born 1931) (alto, soprano) 11-Фев-15
√ Sadao Watanabe (musician)|Sadao Watanabe (born 1933) (alto, soprano) 19-Авг-13
√ Steve Wilson (jazz musician)|Steve Wilson (born 1961) (alto, soprano) 22-Май-12
√ Trevor Watts (born 1939) (alto, soprano) 3-Янв-15
● Andrew White (saxophonist)|Andrew White (born 1942)
● Don Weller (musician)|Don Weller (born 1941) (tenor)
● Earle Warren (1914–1994) (alto)
● Ed Wiley, Jr. (1930–2010) (alto, tenor)
● Ernie Watts (born 1945) (alto, tenor) 30-Июл-14
● Juli Wood (tenor)
● Mathilde Grooss Viddal (born 1969) (soprano, tenor)
● Pamela Williams, (soprano, alto)
● Petter Wettre (born 1967) (tenor)
● Steve Williamson (born 1964) (tenor, alto, soprano)

==Y to Z==
● Pete Yellin (born 1941) (alto)
√ Lester Young (1909–1959) (tenor) 25-Окт-14
√ Miguel Zenón (alto) 11-Фев-15
√ John Zorn (born 1953) (alto) 15-Апр-15
√ Daniel Zamir (born 1981) (alto)  29-Янв-10
ÎnchideЗакрыть
Fan List:
● AlexRoma
● andrkim
● ansel
● BlackCoder
● bogdancioc
● ChiKko
● CreativeTeet
● csprv
● DominicHunter
● drakulaboy
● DubluV
● eXtaS
● gregoriye
● hrank78
● K_9
● kancelovski
● LoGistic
● Mr_SmoKe
● MrEugen
● nemezita
● NiceStep
● NikKku
● OnlySky
● Paul_Grey
● SeriousManxD
● singuratica
● Smyler
● taniusha_95
● TeaLover
● V!ckNet
● VanOSoFT
● VickNet
● Vitalii89
● Xia
● xProg
ÎnchideЗакрыть
Code
VĂ ROG MULT videourile de pe Youtube să le puneți în spoiler. Mersi. Exemplu:
[spoiler=Denumirea][yt]https://www.youtube.com/watch?v=_qDygpOQ66Y[/yt][/spoiler]

Download TMD Jazz

Editat de către Cr!stinel la 2017-06-01 16:14:47
Mesaj util ?   Da / Nu   33 / 0   33 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
<< Precedenta      Următoarea >>

#26 by NECROSYSDisabled (Power User) (0 mesaje) at 2007-01-14 20:49:48 (631 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#3 Stinger, Dave Bruback Quartet -am ascultat chiar azi...frumos...ca si tot jazz-ul din acei ani


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#27 by Guitarfreak (User) (0 mesaje) at 2007-02-23 11:08:19 (625 săptămâni în urmă) - [Link]Top
В клубе на 100 процентов )) Распологаю огромной коллекцией джазового видео и музыки. Пэт Мэтени, Бела Флек, сами Флекстоуны, Вутен, Хендерсон, ди Меола, Мак Лафлин - любимчики ))


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#28 by Negruzzi (Tim) (0 mesaje) at 2007-03-07 16:17:37 (624 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#6 vasilisa - Почему же? Очень даже интересно поговорить о джазе. И было очень познавательно почитать что ты думаешь о джазе.

#27 Guitarfreak - выкладывай.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#29 by THIOM Donor Fotbalist (dibil nna) (0 mesaje) at 2007-06-09 14:40:57 (610 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#28 Negruzzi, "... выкладывай ..." - +1


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#30 by Guitarfreak (User) (0 mesaje) at 2007-06-09 14:43:13 (610 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#28 Negruzzi, Вот я и выкладываю.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#31 by Zuker (Poliglot) (0 mesaje) at 2007-06-09 15:13:47 (610 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#0 THIOM, Cea mai originală muzică. Ş=


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#32 by dinuleatop (User) (0 mesaje) at 2007-06-24 00:03:17 (608 săptămâni în urmă) - [Link]Top
люблю класический джаз.гершвин"порги и бес" (есть)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#33 by NAI (User) (0 mesaje) at 2007-07-27 14:08:53 (603 săptămâni în urmă) - [Link]Top
"Praxis" кто-то слышал или слушал? Закачал бы с удовольствием.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#34 by danmihai (Power User) (0 mesaje) at 2007-08-18 14:13:34 (600 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#32 dinuleatop,
"Porgy and Bess" este opera clasica, insa jazzmanii au transformat opera in mai multe standarte pe care si improvizau.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#35 by turchin (Power User) (1 mesaje) at 2008-04-15 19:09:33 (566 săptămâni în urmă) - [Link]Top
I Love Jazz.Who Else Do?What Artists Do You Know?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#36 by ziGGy1313 (Power User) (0 mesaje) at 2008-04-15 23:58:15 (566 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#35 turchin, i love jazz too!
there are just too mny artist to write them all :)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#37 by HellFire (Power User) (0 mesaje) at 2008-04-16 16:45:35 (566 săptămâni în urmă) - [Link]Top
acid acid acid acid

ayeh, the 'free' one. John Zorn |-|4x0rz


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#38 by NAI (User) (0 mesaje) at 2008-11-01 11:35:20 (537 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#37 HellFire, Кстати, Zorn работал и в Praxis.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#39 by aCe (DruM[&]BaSs) (0 mesaje) at 2008-11-03 11:21:40 (537 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#25 Soap, дурак, ты уже не джазз слушаешь...это то что называет Василиса на пару постов выше твоего Лайт Джаззом...


#7 WeB, он прав..музика классика "НУ Е ЛА МОДЭ", че ты дергаешься? с другой стороны я понимаю твою реакцию к человеку которому важно что бы оно было ЛА МОДЭ...


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#40 by BigBILL (Ketch'up) (0 mesaje) at 2008-11-03 18:17:33 (537 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Da, îmi place jazzu', jazz-ul clasic (adică cel ..vechi) şi smooth jazz-ul.
Scrieţi vă rog, dacă ştiţi, care sunt cei mai impunători artişti şi formaţii de jazz. Puteţi să scriţi şi-o listă de 50 sau 100 artişti dacă sunt aşa de mulţi. O listă ar fi bună şi în postul #0 :-)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#41 by aCe (DruM[&]BaSs) (0 mesaje) at 2008-11-12 18:53:18 (536 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#30 Guitarfreak, ..не знаешь нече интерестного из latin jazz, samba+jazz , bossa nova? оссобенно если со steel drum'ом (pan), если в курсе че это..а то мало чего нахожу из этого(((


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42 by NAI (User) (0 mesaje) at 2008-11-13 05:22:35 (536 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#41 aCe, Ivan Lince,"Buena Vista Social Club" - наиболее известные представители latin jazz.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#43 by aCe (DruM[&]BaSs) (0 mesaje) at 2008-11-13 08:09:50 (536 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42 NAI, ща посморим, прост я ценитель инструментала)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#44 by seabear (User) (0 mesaje) at 2008-11-13 21:26:06 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ойтычка какой эклектичный.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#45 by aCe (DruM[&]BaSs) (0 mesaje) at 2008-11-13 22:38:44 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
п*сдатый монолог п*сдатого критика че ли?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#46 by seabear (User) (0 mesaje) at 2008-11-15 09:11:29 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
а ? че ты сказал ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#47 by Cr!stinel (Power Used) (1 mesaje) at 2014-08-23 16:39:22 (234 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Benny Goodman - Clarinade
ÎnchideЗакрыть
:cute:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#48 by NiceStepParticipant la concursul Poetry ContestParticipant la concursul Fotografi AmatoriDesigner (Uploader) (0 mesaje) at 2014-08-23 16:47:42 (234 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Ador muzica Jazz:giveheart2:


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#49 by Cr!stinel (Power Used) (1 mesaje) at 2014-08-23 16:49:23 (234 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#48 NiceStep, amuș strângem un fanclub:friends:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#50 by Cr!stinel (Power Used) (1 mesaje) at 2014-08-23 21:02:56 (234 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Benny Goodman~ Dream a little dream of me
ÎnchideЗакрыть
cel mai fain cântec auzit vreo dată
:cute:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Muzică > Genuri > Jazz Club


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.