Forum Index > Muzică > Ce este muzica Lossless (în format FLAC, WV, APE)?

#0 by zlodey (Knight of TMD) (1 mesaje) at 2008-09-06 16:56:48 (661 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Cuprins:
Ar putea să te intereseze şi alte articole:

Scurt istoric.
  Cum putem în general stocat sunetul? Cu toţii ştim că metoda analogică (banda magnetică, discuri de vinyl) de stocare a sunetului este foarte bună, dar are şi multe neajunsuri, şi anume: banda magnetică îşi pierde proprietăţile magnetice în timp, discurile de vinil îmbătrînesc şi încep a scîrţîi şi a "ţăc"ăni. De aceea în 1974 la iniţiativa lui L. Ottens, un director al grupului industriei audio din cadrul Philips Technology Corporation din Eindhoven, Olanda (Netherlands), s-a format un grup de 7 persoane pentru a dezvolta un disc audio optic, cu diametrul de 20 cm şi cu calitatea sunetului mult superioară ceului de pe plăcile mari şi fragile de vinyl. În 1977 s-a înfiinţat un laborator al cărui misiune era de a crea un mic disc digital optic şi un mic player. S-a decis să se numească „compact disc”, după produsul lor de atunci „Compact Cassette”. Diametrul acestui Compact Disc era 11,5 cm, egal cu lungimea diagonalei acelei casete campacte.


  În acelaşi timp, o altă companie din acelaşi domeniu, Sony, demonstrează pentru prima dată în septembrie 1976 un disc audio optic digital cu 150 minute de înregistrări, cu rata de eşantionare de 44,056 Hz, rezoluţie liniară de 16 biţi şi un sistem de corecţie a erorilor, specificaţii care au stat la baza standardului CD-DA din 1980.
  Mai tîrziu în 1980, Sony şi Philips în colaborare îşi pun ca scop de a dezvolta un nou disc audio digital. Şi în 1980 ia fiinţă standardul Red-Book (Cartea Roşie) în care sunt scrise toate specificaţiile noului produs Compact Disc Digital Audio (CD-DA), dar abia în 1987 a fost adoptat ca un standard internaţional, cu diverse amendamente în 1996.

  Noţiunea de CD-DA presupune existenţa unui semnal audio digital, iar acesta din urmă cum şi de unde apare? Pentru reprezentarea unui semnal audio în formă digitală, acesta trebuie eşantionat. Eșantionarea reprezintă transformarea unui semnal continuu (analogic) într-un semnal discret. Un exemplu comun este conversia unei unde sonore (un semnal în timp continuu) într-o secvență de eșantioane (un semnal în timp discret).

  Fig. 1.
  Reprezentare a eşantionării unui semnal. Semnalul continuu este reprezentat prin culoarea roşie pe când eşantioanele discrete sunt reprezentate în albastru.

  Calitatea sunetului digital depinde de profunzimea biţilor (Bit depth) (cuantizare) care se măsoară în biţi, şi de rata de eşantionare (Sampling rate) care se măsoară în Hz.

  Rata de eşantionare (Sample Rate, Hz)
  O rată de eşantionare mai înaltă presupune mai multe puncte (albastre) într-o unitate de timp, deci unda virtuală va semăna tot mai mult cu unda analogică.


  Avem o undă sonoră sinusoidă din Figura 2. Să-i atribuim ei un ciclu pe secundă, adică 1 Hz, adică ea se va repeta o singură dată pe secundă. Figura 3 reprezintă rata de eşantionare: în acest caz concret avem 6 eşantioane pe secundă, sau 6 Hz. Fiecare linie roşie reprezintă un instantaneu (snapshot) al undei sinusoide în acel moment în timp. Cînd combinăm snapshot-urile, primim imaginea din Figura 4. Din cîte observăm, Figura 4 nu seamănă deloc cu sinusoida din Figura 2.
  Ca să primim o reprezentare mai reală a sinusoidei, este nevoie să mărim rata de eşantionare. O simplă mărire de la 6 Hz la 10 Hz ne dă un rezultat mult mai bun:


  Chiar dacă rata de eşantionare e foarte joasă, waveform-a rezultată seamănă mai bine cu sinusoida originală. Evident, cu cît mai multe eşantioane pe secundă vom avea, cu atît mai reală va fi waveform-a finală.

O animaţie care explică rata de eşantionare


ÎnchideЗакрыть

  În lumea înregistrării audio, cele mai frecvente rate de eşantionare sînt 44,1 kHz şi 48 kHz (adică 44100 Hz şi 48000 Hz). Dar se folosesc şi rate precum 96 kHz sau 192 kHz, ele fiind utilizate în studiouri serioase. Cu cît e mai înaltă rata de eşantionare, cu atît e mai mare lăţimea de bandă sau răspunsul de frecvenţe (frequency response).

  Profunzimea biţilor, Cuantizare (Bit Depth, Quantization, bit)
  Cealaltă componentă a semnalului audio este profunzimea biţilor, sau bit depth, şi se măsoară în biţi. Aşa cum eşantionarea defineşte răspunsul de frecvenţe al semnalului audio oferind în acest mod detaliu, profunzimea biţilor defineşte diapazonul dinamic (dynamic range) al semnalului audio, deoarece descrie amplitudinea undei pentru fiecare eşantion. Cu alte cuvinte, asta este cuantizare. Iar cuantizarea este o rotunjire la cea mai apropiată valoare. Să presupunem că am în buzunar 21 lei şi 57 bănuţi. Dacă mă întreabă cineva cîţi bani am, aş putea să rotunjesc suma pînă la cel mai apropiat leu şi să spun că am 21 lei (acei 57 bănuţi i-am rotunjit), sau aş putea rotunji suma pînă la zeci de lei, şi să spun că am 20 lei în buzunar (de data asta am rotunjit tocmai 1,57 lei). Cuantizarea depinde în mod direct de profunzimea biţilor, şi anume: cu cît mai mulţi biţi am, cu atît mai puţin voi rotunji, şi cu atît suma spusă de mine va fi mai aproape de suma reală din buzunar.
  Un sunet de 8 biţi oferă 256 diferite nivele pentru fiecare eşantion. Sunetul de 16 biţi oferă 65536 diverse nivele, iar eşantionul de 24 biţi oferă 16,7 milioane de diferite nivele. Să privim un pic mai simplu la această noţiune:


  Figura 7 este eşantionată la o rată dublă (20 Hz) decît Figura 4, şi totuşi waveform-a seamănă mai mult cu un perete din cărămidă decît cu o adevărată undă sinusoidă. Asta se întîmplă deoarece profunzimea joasă a biţilor (4 biţi) oferă foarte puţin în termeni de rezoluţie dinamică. Cuantizarea de 16 biţi din Figura 8 în schimb ne dă o rezoluţie cu mult îmbunătăţită, şi waveform-a seamănă pe cît se poate de bine cu unda sinusoidă iniţială.

O animaţie care explică Cuantizarea (Profunzimea biţilor)

ÎnchideЗакрыть


  Compresia informaţiei
  Cu toţii ştim că informaţia digitală este supusă de foarte multe ori compresiei, şi cauze pentru această compresie sînt o sumedenie: spaţiu enorm ocupat de informaţia NEcompresată, necesitate de putere de procesare prea mare pentru informaţia NEcompresată, lăţimea de bandă prea mică, etc...
  Sunetul digital în general se prezintă sub formă de fişiere de tip .wav, care este o informaţie NEcompresată, crudă. Fişierele .wav sunt recunoscute de orice soft care lucrează cu sunetul, sînt compatibile cu toate versiunile şi tipurile de SO şi parcă totul este perfect, cu excepţia unui singur minus: mărimea prea mare a acestor fişiere. O minută de înregistrare în format .wav la 16 biţi şi 44,1 kHz ocupă 10,08 MB. Un cîntec de vreo 3,5 minute ar fi 35 MB, o oră ar fi 600 MB. Pentru mulţi din noi asemenea valori ar fi exagerat de mari.

  Anume din această cauză s-au inventat diferite metode şi algoritmi de compresie a informaţiei.
  Toţi aceşti algoritmi de compresie pot fi divizaţi în 2 grupe:
  -  Compresie Lossy (compresie cu pierdere a informaţiei)
  -  Compresie Lossless (compresie fără pierdere a informaţiei)

  Compresia Lossless
  Aşa deci, "Lossless" în traducere din limba engleză înseamnă "fără pierderi". Informaţia supusă compresiei lossless, după despachetare va fi identică pînă la ultimul bit cu sursa iniţială. Unul din cele mai răspîndite compresoare lossless în lumea cibernetică este arhivatorul WinRAR. Aşa-i că nici nu v-aţi gîndit la asta ? :look:  Ce face WinRAR ? – El împachetează orice informaţie i se cere lui într-o cutie virtuală mult mai mică decît informaţia iniţială, şi în timpul acestui proces el NU aruncă niciun bit de informaţie la gunoi !!! Să zicem că am arhivat un document .doc cu o poezie de-a lui Eminescu. Documentu în format .doc cîntărea 300 KB, dar arhiva .rar cu acest document cîntăreşte doar 50 KB. Despachetăm înapoi arhiva (o dezarhivăm), şi primim iar .doc-ul cu poezia lui Eminescu, şi cînd deschidem .doc-ul în cauză, vedem că din poezie NU a dispărut nicio singură literă, şi el cîntăreşte din nou 300 KB. De ce?
  Deoarece nici un bit de informaţie nu s-a pierdut în timpul compresiei (arhivării). Biţii pur şi simplu au fost compactizaţi.

  Exact acelaşi principiu de compresie se aplică şi pentru fişierele audio.
  Exemple de cei mai populari algoritmi de codare lossless:
    FLAC (Free Lossless Audio Codeck)
    WV (WavPack)
    APE (Monkey's audio)
  Aceşti algoritmi diferă unul de altul doar prin gradul de compresie, timpul necesar codării/decodării, gradul de utilizare a resurselor computerului, disponibilitatea gratuită sau cu plată. În rest nu diferă cu nimic !!! Un singur .wav codat şi decodat cu toate pe rînd, va da un rezultat perfect identic cu sursa iniţială.


  Compresia Lossy
  Atunci ce este compresia lossyMP3-ul vine în rol de cel mai popular reprezentant din această categorie. MP3 este un format de stocare a informaţiei sonore dar, spre deosebire de Lossless, procesul de compresie a sunetului decurge cu pierderi irecuperabile de informaţie.
  Adică informaţia despachetată (decompresată) înapoi din .mp3 va fi diferită de informaţia iniţială ce se conţinea în fişierul .wav. WAV-ul iniţial şi WAV-ul rezultat din decompresia mp3-ului vor fi diferite, fiindcă procesul de compresie a decurs cu pierderi de biţi de informaţie.
  Din punct de vedere sonic, din spectrul cîntecului se înlătură frecvenţele înalte şi joase. Cantitatea informaţiei pierdute depinde de gradul de compresie: cu cît e mai mare gradul de compresie, cu atît mai multă informaţie va fi pierdută pentru totdeauna. De menţionat că informaţia pierdută în timpul compresiei nu poate fi recuperată ulterior !!!
  Cel mai important dezavantaj al formatelor lossy: fiecare procedură de compresie înlătură informaţie preţioasă, care nu poate fi ulterior recuperată. Dacă de exemplu un .wav l-am compresat în .mp3 de 320 Kbps de 5 ori, atunci trebuie să ştim că al cincilea mp3 este de 5 ori mai necalitativ ca primul mp3 care a fost compresat direct din wav.
  Din cele expuse mai sus rezultă că ni se impune o restricţie: orice cîntec poate fi compresat în mp3 maximum o SINGURĂ dată în viaţă !!! Dacă veţi continua să compresaţi aceeaşi sursă în mp3 de mai multe ori, înseamnă că nu aveţi creieri în cap. Mergeţi la magazin după un creier nou.

  Fig. 9.
  Exemplu de spectru al unui mp3 codat la 192kbps cu LAME (este clar vizibil că mai sus de 18 kHz practic NU există informaţie sonoră):
 


  Fig. 10.
  Şi ăsta e spectrul aceluiaşi cîntec dar în format WAV (frecvenţele urcă lin pînă la 22 kHz şi chiar mai sus):
 


  Diferenţele sînt evidente.

  Pentru cei care încă n-au înţeles, explic în cel mai elementar mod:
  Să presupunem că avem o foaie A4 în Figura 11. Ea va fi cîntecul nostru în format WAV (a) adică de calitate superioară. Se vede că este netedă, frumoasă, dar şi ocupă mult spaţiu pe HDD (foaia este mare). O supunem compresiei Lossless în format FLAC (b) şi economisim 30-35 % din spaţiu, şi după cum se vede la fel e destul de netedă. Apoi o decodăm înapoi în WAV (c), şi Oh, minune !!! WAV-ul (c) este identic cu WAV-ul (a).

  Fig. 11.  Acelaşi WAV (d) de calitate superioară, va fi encodat în mp3 de 320 kbps (e) în Figura 12. Se vede bine că mp3-ul (e) este foarte mic, mult mai mic ca un FLAC (b), şi deci putem colecţiona o sumedenie de astfel de mp3-uri (mii şi zeci de mii). Dar ne surîde soarta şi facem rost de un sistem Hi-Fi sau chiar Hi-END şi băgăm acest mp3 (e) să-l ascultăm. Ştim că Hi-Fi-ul nostru valorează un sac de bani, şi totuşi sunetul care iese din el nu-i nici pe aproape de calitate superioară. Să fie oare Hi-Fi-ul de vină? Evident că nu !!! De vină este mp3-ul nostru, în care n-a rămas nici gram de sunet calitativ, care ajunge la timpanele noastre în formă de desenul (f). Cel care nu are probleme cu vederea va vedea cu siguranţă că e tare boţit cîntecul nostru "WAV" (f) !!! dar nu se termină toate problemele aici. Cel mai important este că nimic nu-l va putea readuce la starea iniţială (d)......decît doar vreo minune.

  Fig. 12.  Întrebări frecvente (FAQ):

  1. Î: Cum vor influenţa calitatea sunetului encodările de tipul WAV --> FLAC --> WAV de x ori ?
      R: Nicicum ! [click aici pt detalii]

  2. Î: Dacă transform un MP3 în FLAC, va fi cîntecul final de calitate superioară?
      R: Categoric NU. Va fi calitatea mp3-ului iniţial de mărimea unui FLAC. [click aici pt detalii]

  3. Î: Cum pot depista dacă un AudioCD e CD-DA sau MPEG (MP3)?
      R: Cel mai simplu mod este să asculţi CD-ul  :-D  dar presupun că nu toţi au un sistem Hi-Fi decent, sau dacă îl au, apare altă problemă: ursul care a călcat pe ureche era fooaaaarte greu  :-D  În acest caz TAU Analyzer te ajută. Testezi CD-ul cu TAU.
O altă alternativă este Adobe Audition cu plugin-urile necesare. Avantajele Adobe Audition faţă de TAU Analyzer: cîntecele nu trebuiesc arse preventiv pe un AudioCD, şi se procesează destul de repede ...DAR trebuie să ştii să citeşti o spectrogramă.

  4. Î: Care algoritm de codare Lossless e mai bun din cele enumerate?
      R: Toate sînt la fel d.p.d.v. al conservării calităţii sunetului, variază doar timpul de encodare/decodare, precum şi gradul de compresie.

  5. Î: De ce un FLAC are bitrate variabil?
      R: Altfel nu poate fi. Toţi algoritmii de codare lossless folosesc tehnica Variable Bitrate. Datorită acestei tehnici s-a ajuns la un grad relativ mare de compresie fără a pierde vreun bit de informaţie.

  6. Î: Un FLAC de 900 kbps e mai calitativ ca unul de 700 kbps ?
      R: Categoric NU. Ambele sînt la fel. După decompresie, rezultatul final este identic cu sursa iniţială .wav, care are 1411 Kbps (la 16 biţi şi 44,1 kHz)

  7. Î: De cîte ori poate fi compresat un wav/flac în format mp3 ?
      R: O SINGURĂ dată în viaţă [click aici pt detalii]

  8. Î: Cu ce player pot deschide formatele FLAC, WV, APE?
      R: Winamp 5 prin intermediul plugin-urilor le deschide pe toate. La fel şi Foobar2000, AIMP

  9. Î: Cu ce soft pot arde pe CD formatele FLAC, WV, APE?
      R: Cu NERO + plugin-uri necesare, sau cu Burrrn, care apropo e Freeware şi are incluse toate plugin-urile pentru formatele sus-numite, sau cu ImgBurn


  În fine, sper că v-am convins cît de rău este un MP3 şi cît de bun este Lossless (FLAC, WV, APE). Dacă nu, îmi pare rău pentru timpul meu şi al vostru pierdut în zadar. Pînă la urmă, doar calitatea va rezista timpului.


Editat de către zlodey la 2015-01-20 18:54:45
Mesaj util ?   Da   37 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
<< Precedenta      Următoarea >>

#576 by zlodey (Knight of TMD) (1 mesaje) at 2015-01-28 22:45:52 (327 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#575 Van1ka, rezultatul tău final era să obţii flac-uri, corect ?
dacă deja le aveai în comp ca fişiere aparte, pentru ce să le arzi iar pe CD ca apoi să le rip-ueşti şi tot flac să le faci ? :blink:


Mesaj util ?   Da   1 puncte
#577 by Van1ka (ЦАО Revolution) (0 mesaje) at 2015-01-29 00:40:52 (327 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#576 zlodey, ca atare da am vrut flacuri dar am primit wav...cand am descarcat am avut in fiecare album cate 3 fisiere --> 3 formate : 1) .flac 2) .flac.cue 3) .wav.cue
scopul a fost sa extrag fiecare "dorojka" aparte in format flac pt asta am folosit CDImage.flac care lam ars prin DAEMON; in EAC sau copiat in format wav... imi spui pe viitor cum sa primesc formatul care imi trb


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#578 by zlodey (Knight of TMD) (1 mesaje) at 2015-01-29 02:02:08 (327 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Medieval CUE Splitter taie track-urile aparte dintr-un image.flac
e gratis, caută-l pe google.


Mesaj util ?   Da   1 puncte
#579 by Cr!stinel (să ai o zi frumoasă. Da, tu!) (1 mesaje) at 2015-02-01 13:32:38 (327 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#578 zlodey, "... Medieval CUE Splitter ..." - tot mă folosesc de ea, foarte bună programă, mai sunt multe programe de așa gen, paremi-se și prin AIMP converter se poate)


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#580 by Van1ka (ЦАО Revolution) (0 mesaje) at 2015-02-11 00:21:44 (325 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#578 zlodey, Multzam ! :wink:

#579 Cr!stinel, nu credMesaj util ?   Da   0 puncte
#581 by petrutirno (User) (0 mesaje) at 2015-03-09 18:01:04 (321 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Cele mai bune sunt flac.Dimensiune medie si calitate superioara :)


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#582 by Cr!stinel (să ai o zi frumoasă. Da, tu!) (1 mesaje) at 2015-03-16 11:17:57 (320 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Convertarea prin AIMP

Quote:

Настройки воспроизведения для трекерной музыки
[Эффекты применяются только до старта воспроизведения. В процессе проигрывания применение невозможно]
Ramping (normal/fast/sensitive) - панарамирования звука. Это делает воспроизведение более мягким и плавным, без резких всплесков. По умолчанию — normal. Sensitive (повышенное) значение только если необходимо избежать щелчков в ритм-секции.
Surround (Off/Mode1/Mode2) - псевдообъемное звучание. По умолчанию — off. mode 2 рекомендуется включать для монофонической модульной музыки, в этом режиме игнорируется наличие паннинга звуковых каналов.
Playcack Mode (Normal/FT2/PT1) - выбор режима для воспроизведения: FT2 аналогично проигрыванию в FastTracker 2; PT1 - эмуляция воспроизведения в режиме Amiga


cu alte cuvinte: ramping face mai moale sunetul, surround face sunetul mai plin, da?
playcack hz ce-i


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#583 by zlodey (Knight of TMD) (1 mesaje) at 2015-03-16 13:36:48 (320 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#582 Cr!stinel, "... ramping face mai moale sunetul, surround face sunetul mai plin, da? ..." - niciodată n-am folosit aimp, dar din ce scrie acolo, se pare că aceste tweek-uri doar vor degrada sunetul !!!  să nu le foloseşti, fiindcă vei primi un sunet total diferit de track-urile originale. Opreşte-le pe toate !


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#584 by Cr!stinel (să ai o zi frumoasă. Da, tu!) (1 mesaje) at 2015-03-31 09:41:55 (318 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#583 zlodey, faptul că-i diferit am observat, unele piese chiar sună frumos cu aceste efecte:) am înțeles, thx:)


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#585 by Foxterser Postban (Power User) (0 mesaje) at 2015-04-28 08:49:51 (314 săptămâni în urmă) - [Link]Top
E posibil de convertat track-urile don flac si waw in mp3 cu pierderi minimal posibile?


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#586 by Cr!stinel (să ai o zi frumoasă. Da, tu!) (1 mesaje) at 2015-04-28 08:52:40 (314 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#585 Foxterser, oricum(părerea mea) cred că-s mari pierderile la convertare. Ex: un flac să zicem că are 900kbps iar la convertare în mp3 va avea 320kbps
este puțină diferență așă-i?))


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#587 by Foxterser Postban (Power User) (0 mesaje) at 2015-04-28 09:01:05 (314 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#586 Cr!stinel, diferente vor fi, dar in conditii de strada, nu cred ca vor fi atat de observabile, am nevoie de mp3, deoarece la moment am player cee nu citeste flac si waw. Exista vre-un convertor?


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#588 by tranchienDesignerMuzician (Va te faire foutre) (0 mesaje) at 2015-04-28 13:55:54 (314 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#587 Foxterser, wave citeste orice player, incearca... daca nu convertez flac to mp3 sau wave to mp3...


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#589 by zlodey (Knight of TMD) (1 mesaje) at 2015-04-28 21:12:36 (314 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#588 Vovk, "... wave citeste orice player ..." - şi orice player e foarte limitat în spaţiul de stocare, deci wav decade din start.

#585 Foxterser, "... mp3 cu pierderi minimal posibile? ..." - calitatea maximă posibilă pentru mp3 este 320 kbps, după cum şi tu ştii cred că. Nu vorbesc de free-format mp3 care ajunge şi la 600 kbps, dar care nu-l citeşte aproape niciun player standard.
Întrebarea cea mai importantă este: cu ce encoder vei obţine aceşti 320 kbps ?
şi răspunsul este unul singur: LAME. Alt encoder mp3 mai calitativ încă NU s-a inventat. Un soft de transcodare foarte bun şi simplu şi calitativ este dBpowerAMP, care evident că foloseşte encoderul LAME pentru codarea mp3, şi care-l recomand.
Pentru calitatea maximă ai de ales una din două variante: Constant BitRate 320 Kbps, sau Variable BitRate V0 (aproximativ 250 Kbps).
Eu din experienţa mea proprie recomand VBR V0, care la un blind-test aproape că niciodată nu va fi diferenţiat de un CBR 320 kbps, dar care măsoară cu vreo 15-20 % mai puţin decît un CBR 320. Este foarte bine păpat de aproape toate playerele chiar dacă e VBR.

În condiţii de stradă V0 e perfect, cu condiţia ca este codat din FLAC.  Eu fix aşa fac :)


Mesaj util ?   Da   2 puncte
#590 by Foxterser Postban (Power User) (0 mesaje) at 2015-04-28 21:40:00 (314 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#589 zlodey, multumesc pentru raspuns desfasurat. Voi incerca cum ai spus.


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#591 by Foxterser Postban (Power User) (0 mesaje) at 2015-07-03 00:20:51 (305 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Am un CD (oficial) din anii 90' cu FLAC, si trebuie sa copii continutul fara pierderi in PC, care este cea mai buna metoda? (nu prea ma pricep in convertire samd...)


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#592 by 7re1Muzician (9k Power Releaser) (0 mesaje) at 2015-07-03 17:11:18 (305 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#591 Foxterser, daca vrei sa obtii un RIP perfect atunci foloseste EAC-ul
Configurarea pentru EAC 1.0b3

Daca doar vrei sa copiezi CU-ul in format lossless atunci poti folosi chiar si WMP au alte aplicatii.


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#593 by Foxterser Postban (Power User) (0 mesaje) at 2015-07-03 18:22:49 (305 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#592 7re1, e un CD oficial, si nu poti asa simplu cu media player de copiat, sau eu ceva nu inteleg?


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#594 by zlodey (Knight of TMD) (1 mesaje) at 2015-07-04 00:09:47 (305 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#593 Foxterser, "... si nu poti asa simplu cu media player de copiat ..." - poţi. CD-DA nu impune nici limitare asupra copierii, şi nici WMP, cel puţin versiunea 9 nu făcea aşa ceva.
Dacă eşti paranoic, atunci cheltuie vreo oră pentru configurarea EAC, dacă eşti un simplu muritor care vrea să extragă track-urile de pe CD-DA în FLAC, atunci un soft foarte simplu şi gratis este dBpowerAMP. Cu el extragi, şi tot cu el encodezi în orice alt format vrea muşchiul tău. :)


Mesaj util ?   Da   1 puncte
#595 by petrutirno (User) (0 mesaje) at 2015-07-19 23:29:05 (302 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#594 zlodey, Îmi poți sugera un player/program pentru orice format video care să fie echivalent ca și performanță/capacități cu foobar2000, Adică să poată fi dezvoltat folosind componente, codecuri, etc?


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#596 by zlodey (Knight of TMD) (1 mesaje) at 2015-07-20 00:58:59 (302 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#595 petrutirno, media player classic home cinema (MPC-HC) e foarte potent, se descurcă bine cu formate HD, decodează hardware, şi îl poţi lega cu CoreAVC, care la fel decodează hardware filme AVC, şi utilizează foarte puţin din procesor central, adică măreşte durata bateriei dacă este vorba de laptop.


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#597 by petrutirno (User) (0 mesaje) at 2015-07-20 10:38:27 (302 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#596 zlodey, Mulțumesc!


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#598 by stefan_91 (Power User) (0 mesaje) at 2015-12-17 00:59:59 (281 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Acest mesaj nu respecta eticheta de comunicare și a fost ascuns. Click dacă oricum dorești să-l vezi.
#599 by petrutirno (User) (0 mesaje) at 2016-01-14 14:45:23 (277 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#596 zlodey, Iaca ce-mi veni într-o zi. Am făcut o înregistrare cu telefonul meu cu discuții, conversații, etc și m-am gândit să mă uit un pic la spectrograma ei așa din pură curiozitate și când colo ce să vezi, un ditamai spectru cu frecvențe de până în 20 khz și chiar mai sus. Ce naiba să fie oare asta!? De unde au apărut asemenea frecvențe ?! Cu un amărât de samsung sII !? Cred că mă apucă ori râsul ori plânsul, mai ales că nu am găsit nicio explicație pentru asta. :blink:
P.S. : Formatul de pe telefon e .3gp. L-am convertit cu bigasoft în flac ca să nu se altereze spectrul(foobar nu decodează .3gp).


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#600 by 7re1Muzician (9k Power Releaser) (0 mesaje) at 2016-01-14 16:32:14 (277 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#599 petrutirno, "... spectrograma ..." - arata doar ca inregistrarea nu a fost convertita. Poti sa faci inregistrari chiar si in lossless, dar calitatea sa fie proasta.
Citeste si aici


Mesaj util ?   Da   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Muzică > Ce este muzica Lossless (în format FLAC, WV, APE)?


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.