Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (563 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-05-21 23:21:52 (44 săptămâni în urmă) - [Link]

trAxe3 wrote:

Salutare tuturor! Am nevoie de sfat privind continuare studiilor in RO, in domeniul economie- marketing .
Am terminat universitatea de medicina din chisinau si ma gandesc sa fac masterat in marketing (da, am nevoie de marketing in companie farma), notele destul de bune, media 9,2.

1) care facultati de economie sunt bune? Ma intereseaza Iasi> brasov> sibiu> timisoara. Timisoara e cool, dar foarte departe :/ nu as vrea sa ma stabilesc acolo, ci cred ca in brasov.
2) masterat sau licenta frecventa redusa? Care forma de studii ofera cunostinte mai profesionale? In general, frecventa redusa se merita? Paralel, voi lucra.
3) se ofera cazare la masteranzi basarabeni?

Deci va trebui sa aleg orasul nu doar din punct de vedere educational, dar si pentru a activa in sfera mea ( ps Timisoara e arhiplina de farmacisti). Voi trebui de asemenea sa fac buletin provizoriu si apoi permanent.
Multumesc aniticipat.Masteratu deobicei se faci dupa orele 16 00 si dureaza pana la 20 00, pt ca ziua sa poti lucra

Cazare se ofera

Daca n-ai pasaport roman, poti sa faci permis de sedere

Eu desigur recomand Clujul pentru ca aici invat si e destul de fain :)

Allyx wrote:

Salut băieţi
cine mă poate ajuta vă rog

pentru a aplica la Master in Romania, care sunt etapele care trebuie sa le fac, si ce documente trebuie să prezint?
ştiu de echivalarea diplomelor.

Copii legalizate la ce doc. trebuie? Vre-un certificat medical ceva trebuie?

merciSalut, uite un exemplu

https://www.admitere.ugal.ro/site/masterat/conditii-acte-masterat
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

#42776 by Grinch13 (User) (0 mesaje) at 2018-02-21 20:01:15 (56 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salutare. Am nevoie de puțin ajutor. Eu am făcut 1 semestru în București (fără taxă\fără bursă), iar apoi am renunțat la studii. Anul acesta vreau să depun la o altă facultate din România, deja în calitate de cetățean român. Nelămurirea mea este următoarea: la facultate trebuie să declari dacă ai mai învățat la o altă facultate; eu ar trebui să declar acest lucru, dacă deja sunt cetățean ro.? și dacă îmi va afecta cumva statutul de buget\contract? Mulțumesc mult.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42777 by CraZy_21 Drivers Club (Driver's Club|Skoda Lover) (0 mesaje) at 2018-02-21 21:02:27 (56 săptămâni în urmă) - [Link]Top
cînd pot ridica diploma de master și licență dacă am finisat în același an masterul în AP și licența în Drept ?
Univ. Craiova


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42778 by 3mill (Fan Steaua | Barcelona) (0 mesaje) at 2018-02-24 10:16:19 (56 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42777 CraZy_21, "... Univ. Craiova ..." - daca vrei te adaug pe grupul de facebook, cu studentii din Craiova, sigur stie cineva :) PM daca ai nevoie


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42779 by exydos (Power User) (0 mesaje) at 2018-03-30 00:00:02 (51 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Nu poti depunde nicaieri in facultate in Ro doar cu pasaport romanesc ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42780 by PageSoft (Power User) (0 mesaje) at 2018-03-30 11:29:41 (51 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42779 exydos, mi se pare ca daca ai buletin romanesc, ca basarabean nu poti! Dar ca roman , tot poti


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42781 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-02 23:04:48 (51 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42779 exydos, daca ai buletin romanesc, nu poti candida ca basarabean.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42782 by hackersky (TMD software uploader) (0 mesaje) at 2018-04-03 00:37:19 (51 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salutare, cei care ați echivalat diploma de BAC la CNRED, vi s-a cerut atît buletinul Ro cît și pașaportul Ro?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42783 by exydos (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-03 03:21:39 (51 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42781 HoTrucks, am doar pasaport romanesc? Ca roman pot candida ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42784 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-03 11:08:50 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42783 exydos, pentru ce sa candidezi ca roman ? ce plus o sa ai ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42785 by ChuckieMuzician (a:rpia:r) (0 mesaje) at 2018-04-03 13:18:17 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42784 HoTrucks, "... ce plus o sa ai ..." - cel putin poti primi bursa de roman care e de vreo 3 ori mai mare decat cea care se ofera basarabenilor


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42786 by exydos (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-03 14:42:01 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42785 Chuckie, exact


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42787 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-03 23:00:56 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42785 Chuckie, primesti si bursa de basarabean, si bursa de merit :) si ai 900 ron , nu iti ajunge ? desigur pe aia de merit o iai daca ai media peste 8 dupa primul semestru depinde de facultate


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42788 by cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-03 23:28:47 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top

HoTrucks wrote:

#42785 Chuckie, primesti si bursa de basarabean, si bursa de merit :) si ai 900 ron , nu iti ajunge ? desigur pe aia de merit o iai daca ai media peste 8 dupa primul semestru depinde de facultate


depinde, in cluj nici macar nu pot opta pentru bursa de merit , desi am media peste 7


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42789 by ChuckieMuzician (a:rpia:r) (0 mesaje) at 2018-04-04 00:12:07 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42787 HoTrucks, nu se ofera bursa de merit basarabenilor... bursa e 65 euro si traieste cu ea cum poti. atat

#42788 cristi4270,


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42790 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-04 01:25:10 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42789 Chuckie, "... #42787 HoTrucks, nu se ofera bursa de merit basarabenilor... ..." - povesti, sunt orase in care se ofera, si bursa de merit si cea de excelenta, in dependenta de oras. Craiova / Sibiu poti 100%
la Craiova nu se oferea inainte, dar dupa o cerere depusa se ofera si bursa de basarabean si cea de merit. adica 900 ron, iti ajunge pana in cap sa traiesti


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42791 by ChuckieMuzician (a:rpia:r) (0 mesaje) at 2018-04-04 01:30:06 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42790 HoTrucks, mologheț. scrieti va rog o cerere si celor din bucuresti


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42792 by HoTrucks (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-04 02:06:08 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42791 Chuckie, de aceasta problema ar trebui sa se ocupe asociatia voastra de basarabeni din Bucuresti,
cu cererea in dinti la primarie)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42793 by cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-04 02:08:15 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top

Chuckie wrote:

#42790 HoTrucks, mologheț. scrieti va rog o cerere si celor din bucuresti


aici deja depinde si de regulamentul intern a universitatii pur si simplu...
ca cica de la 1 octombrie si la Tehnica din Cluj tot vei putea opta pentru aia de merit + basarabean adica ~900-1000 ron


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42794 by sweet_andreea (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-06 23:20:17 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
si la Timisoara tot, la Politehnica studentii basarabeni primesc si bursa de studii si de merit. Eu personal deja al doilea an primes bursa de merit. Organizatia de studenti basarabeni din Timisoara au tot umblat pe la facultati si pana la urma avem si noi bursa :)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42795 by exydos (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-07 16:20:27 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42793 cristi4270, trebuie doar medie peste 8 si deodata ai bursa de 900 ron ?

#42790 HoTrucks, "... iti ajunge pana in cap sa traiesti
..." - nu daca iti iei chirie


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42796 by cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-07 17:29:20 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top

exydos wrote:

#42793 cristi4270, trebuie doar medie peste 8 si deodata ai bursa de 900 ron ?media peste 7, si in rest cam da
bursa de basarabean poti si sa nu o ai, gen totul depinde la admitere de media de la bac in cazul ca dai dupa dosar in comparatie cu restu moldovenilor sau cum ar fi la AC ( test 60% si 40 media de la bac) , poti sa fii si doar la buget fara bursa

pentru ce tie chirie daca iti ofera camin gratis?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42797 by exydos (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-07 23:03:16 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42796 cristi4270, in camin sunt gandaci, conditii foarte rele mi ai zis studentii ))


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42798 by cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-07 23:23:57 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42797 exydos, depinde unde :) , de exemplu unde stau eu acuma ii chiar foarte fain :) , poate ca din cauza ca vara asta sa facut ceva lucrari de reabilitare...

Parerea mea : Nu se merita chiria atata timp cat este caminul gratis, si nu is chiar asa de rele condiile oriunde te-ai duce, am un coleg de liceu care a intrat la Bucuresti, si la fel nu prea se plange de gandaci sau ceva de genul , asa ca mai bine nu pune parintii la cheltuiala degeaba :D plus la camin e destul de vesel :wink:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42799 by exydos (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-08 11:27:17 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42794 sweet_andreea, dar la uvt?

#42798 cristi4270, tu unde inveti ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42800 by PageSoft (Power User) (0 mesaje) at 2018-04-08 11:31:48 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Vreau sa va intreb, iata de exemplu, la universitatiile cu profil tehnic, Politehnica Bucuresti sau din Timisoara, unde este cu profil ingineresc, studentii basarabeni si ce din RO, aceia din RO nu au o pregatire mult mai buna fata de cei din MD, deoarec ela ei liceul este bine structurat+ la noi multi de la uman intra la profil tehnic in universitatile din MD


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.