Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (553 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   217 / 0   217 puncte

Top mesaje

By cristi4270 (Power User) (0 mesaje) at 2018-05-21 23:21:52 (34 săptămâni în urmă) - [Link]

trAxe3 wrote:

Salutare tuturor! Am nevoie de sfat privind continuare studiilor in RO, in domeniul economie- marketing .
Am terminat universitatea de medicina din chisinau si ma gandesc sa fac masterat in marketing (da, am nevoie de marketing in companie farma), notele destul de bune, media 9,2.

1) care facultati de economie sunt bune? Ma intereseaza Iasi> brasov> sibiu> timisoara. Timisoara e cool, dar foarte departe :/ nu as vrea sa ma stabilesc acolo, ci cred ca in brasov.
2) masterat sau licenta frecventa redusa? Care forma de studii ofera cunostinte mai profesionale? In general, frecventa redusa se merita? Paralel, voi lucra.
3) se ofera cazare la masteranzi basarabeni?

Deci va trebui sa aleg orasul nu doar din punct de vedere educational, dar si pentru a activa in sfera mea ( ps Timisoara e arhiplina de farmacisti). Voi trebui de asemenea sa fac buletin provizoriu si apoi permanent.
Multumesc aniticipat.Masteratu deobicei se faci dupa orele 16 00 si dureaza pana la 20 00, pt ca ziua sa poti lucra

Cazare se ofera

Daca n-ai pasaport roman, poti sa faci permis de sedere

Eu desigur recomand Clujul pentru ca aici invat si e destul de fain :)

Allyx wrote:

Salut băieţi
cine mă poate ajuta vă rog

pentru a aplica la Master in Romania, care sunt etapele care trebuie sa le fac, si ce documente trebuie să prezint?
ştiu de echivalarea diplomelor.

Copii legalizate la ce doc. trebuie? Vre-un certificat medical ceva trebuie?

merciSalut, uite un exemplu

https://www.admitere.ugal.ro/site/masterat/conditii-acte-masterat
Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

#42476 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2017-02-13 23:20:52 (100 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42473 Mindru_7, posibil de copil, dar stiu cu siguranta, la cat efort depun la facultate, am sa lucrez in domeniul meu, ramanand acelasi copil in suflet si cu visul implinit
Te inteleg si pe tine, caci la scoala ai fost baiet pezdos, si de invatat nu ai cam invatat, cand ai ajuns dupa bac cu media ~6.50, ai constientizat ca in afara de Oradea, Arad, Resita, saracu de tine nu ai avut ce alege. Incerci acum sa creezi impresia ca iti place orasul in care te-au primit...
Oare nu am dreptate? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a?


Mesaj util ?   Da / Nu   1 / 0   1 puncte
#42477 by Mindru_7 (Power User) (0 mesaje) at 2017-02-14 01:12:49 (100 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42476 Marin_01, "... ai fost baiet pezdos ..." -
#42476 Marin_01, "... saracu de tine ..." -
#42476 Marin_01, "... ? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? a? ..." -
+ la toate esti instabil psihologic.:look:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42478 by K!ng Drivers ClubMuzician (Fiat justitia, et pereat mundus) (0 mesaje) at 2017-02-14 01:16:12 (100 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Vă rog fără insulte! :police:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42479 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2017-02-14 01:17:25 (100 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42477 Mindru_7, psycho, cu lucru, lel
azazazaza, rofl
Asa vb pe net, posibil din cauza lui Evil_Arthas
Nu mi-ai raspuns,am dreptate?
A? A? A? A? A?

#42478 K!ng, i-am dat o intrebare la inceput, si a inceput sa se eschiveze, lamaiasca ca o fata mare


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42480 by Mindru_7 (Power User) (0 mesaje) at 2017-02-14 01:22:05 (100 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42479 Marin_01, "... Asa vb pe net ..." - ololo e ora tirzie deja !
Tema inchisa!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42481 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2017-02-14 01:25:28 (100 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42480 Mindru_7, te-am pupat frumoaso, poti sa te culci, eu m-ai stau vreo 2 ore la citit.
Noapte buna puiu'! Luv u <3

btw, faptul cum ma exprim pe net, nu schimba faptul ca in real nu raspund pentru cuvintele mele. Lasa acum te doare in suflet, peste 2 ani o sa te doara spatele


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42482 by Allexander (☯Team work is the key☯) (0 mesaje) at 2017-02-14 05:14:56 (100 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42475 kancelovski,

De ce?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42483 by PythonMD (Harness the power of Python) (0 mesaje) at 2017-02-15 02:10:17 (100 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42482 Allexander, citeste metodologia. Asa e regula.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42484 by genious09 (Гений) (0 mesaje) at 2017-02-17 15:41:21 (100 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Ouch, eu fiind student la Oradea, pot aduce ceva argumente, pur obiective, nu din punctul meu de vedere, înainte de a fi admis aici, tot mă gândeam că îi un pic prostie Oradea.

1. Facultățile - are facultăți de toate tipurile cam, însă se învață la modul serios, dreptul, ingineriile, medicina și economia, moldovenii la aceste facultăți intră cu media peste 8 și ceva, inclusiv eu, de la drept.

2. Universitatea - Este universitate BUNĂ , în topul universităților din România fiind pe locul 6, mai sus de ASE bucurești. Profii de la facultățile mai sus mentionate, sunt de calitate, cu cerințe mari.

3. Căminul - căminele sunt în condiții bune, mereu se investește, și se renovează , atât căminele , cât și campusul, clădirile facultății

4. Orașul Oradea - Fiind omul ce a călătorit destul de mult, și mai ales că am văzut cam toate orașele din România, pot zice că Oradea este unul din cele mai frumoase și liniștite orașe, deși nu are o populație mică ( raportată la nivelul României) . Orașul chiar este o adevărată bijuterie, mai ales că de vreo 3 ani, este pe primul loc în Ro. la numărul de proiecte europene câștigate

5. Angajare - În Oradea există o mulțime de parcuri industriale, magazine, firme, unde te poți angaja, face practică și multe alte chestii, nu am întâlnit student ce să dorească job, și să nu găsească, salariile sunt puțin mai mici față de Cluj, însă să trăiești îi cu mult mai ieftin.

Orașul Oradea, este prin cele mai mari PIB -uri din România, și se catologhează ca fiind cel mai sigur oraș.

Dacă apar întrebări, spuneți :)


Mesaj util ?   Da / Nu   3 / 0   3 puncte
#42485 by papucdd (Capică de unu) (0 mesaje) at 2017-02-21 18:44:36 (99 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut. Sunt la liceu la Iasi clasa 11a. In clasa 9a nu am plătit chiria căminului, dar de anul trecut au început sa ne ceara sa platim si chiria moldovenilor. În metodologie scrie ca moldovenii sunt scutiți de taxe de școlarizare, e normal ca ei ne obligă sa platim?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42486 by PythonMD (Harness the power of Python) (0 mesaje) at 2017-02-21 21:18:53 (99 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42485 papucdd, "... e normal ca ei ne obligă sa platim? ..." - nu. Plata caminului trebuia sa o faci, dar prin intermediul liceului, nu din banii proprii. Cel mai bine ar fi sa te duci la secretariatul liceului tau, la persoana de la care luai bursa, si ii zici situatia ta acolo. Ei ar trebui sa redirecteze banii mai departe.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42487 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2017-02-22 10:20:13 (99 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42484 genious09, ce fel de drept ? u mean stiinte administrative?
nu mai tin minte ce prof, preda 3 disicipline, adm. p. generala, cu civil p. generala, nu stiu precis, stiu ca ne-a spus un prof ca se pisa de ras cand a auzit asa aberatio ictus catre studenti

Mindru_7 t-ai chemat brigada ? ^^


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42488 by Muller_MDDisabled (User) (0 mesaje) at 2017-02-22 19:24:14 (99 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Acest mesaj nu respecta eticheta de comunicare și a fost ascuns. Click dacă oricum dorești să-l vezi.
#42489 by EgoYST (User) (0 mesaje) at 2017-02-22 21:03:56 (99 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Bună. Știe cineva ce fac dacă am pierdut permisul de ședere? Sunt în MD acum, și mă gândesc dacă voi putea trece vama din România doar cu biometricul fără probleme sau nu. Și îl voi putea cumva restabili, doar în baza pașaportului? Buletinul momentan tot nu-l am la mine. Poate s-a mai întâlnit cineva cu așa problemă.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42490 by genious09 (Гений) (0 mesaje) at 2017-02-25 23:40:19 (98 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42487 Marin_01, "... ce fel de drept ? u mean stiinte administrative? ..." - Nu, fac drept, specializarea drept. Nu am prof ce să predea mai multe obiecte, dar la sigur, tu care nu ești din Oradea, și nici de la drept, ai cele mai bune surse.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42491 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2017-02-26 19:56:28 (98 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42490 genious09, error in personam ma friend :D, mai caatare tu esti pe langa drept


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42492 by AlexWeb (Power User) (0 mesaje) at 2017-03-01 20:11:25 (98 săptămâni în urmă) - [Link]Top
A plecat cineva cu programul Erasmus?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42493 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2017-03-01 20:26:50 (98 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42492 AlexWeb, eu am un prieten, moldovean, inscris la fac. ca roman, si a plecat cu Erasmusul in Chisinau :)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42494 by AlexWeb (Power User) (0 mesaje) at 2017-03-01 20:53:38 (98 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42493 Marin_01, Stupid :/, profitul e doar in bani.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42495 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2017-03-01 23:05:55 (98 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42494 AlexWeb, sunt deacord, dar dintr-o parte te doare-n pasarica de viata, stai acasa, primesti 600 euro, si te bucuri


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42496 by AlexWeb (Power User) (0 mesaje) at 2017-03-01 23:16:14 (98 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42495 Marin_01, e 500, oricum nu se compara acei bani cu o experienta intr-un stat nou.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42497 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2017-03-02 14:09:36 (98 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42496 AlexWeb, pentru drept ? really ? peste tot dreptul e la fel, se deosebeste doar doctrina


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42498 by AlexWeb (Power User) (0 mesaje) at 2017-03-02 14:19:38 (98 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42497 Marin_01, nu ma intelegi, nu se merita de mai discutat :)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42499 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2017-03-02 23:20:26 (98 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42498 AlexWeb, foarte bine inteleg ce ai in vedere, dar cred ca in domeniul dreptului, alt ceva decat sa-ti aprofondezi limba straina, nu ai ce invata nou, asa cred eu
daca imi aduci argumentul ca contactezi cu oameni noi,prieteni noi, deschisi la minte, lol nope it's not for me, sunt mizantrop, am 3 prieteni in viata, si toti ii am alaturi de la 3-4 ani, plus nu am incredere in nimeni, niciodata


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42500 by System at 2017-03-03 00:05:02 (98 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42499 Marin_01, experiență sub forma de a călători, de a vedea o cultură nouă, de a interacționa cu persoane din diferite țări(nu-i numaidecât să-ți fie și prieteni), mentalitate nouă, să înveți o limbă nouă, posibilitatea de a-ți găsi un job ok.


Mesaj util ?   Da / Nu   2 / 0   2 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.