Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) (0 mesaje) at 2008-06-07 16:56:05 (488 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57
Mesaj util ?   Da / Nu   213 / 0   213 puncte

Top mesaje

By genious09 (Гений) (0 mesaje) at 2017-02-17 15:41:21 (34 săptămâni în urmă) - [Link]
Ouch, eu fiind student la Oradea, pot aduce ceva argumente, pur obiective, nu din punctul meu de vedere, înainte de a fi admis aici, tot mă gândeam că îi un pic prostie Oradea.

1. Facultățile - are facultăți de toate tipurile cam, însă se învață la modul serios, dreptul, ingineriile, medicina și economia, moldovenii la aceste facultăți intră cu media peste 8 și ceva, inclusiv eu, de la drept.

2. Universitatea - Este universitate BUNĂ , în topul universităților din România fiind pe locul 6, mai sus de ASE bucurești. Profii de la facultățile mai sus mentionate, sunt de calitate, cu cerințe mari.

3. Căminul - căminele sunt în condiții bune, mereu se investește, și se renovează , atât căminele , cât și campusul, clădirile facultății

4. Orașul Oradea - Fiind omul ce a călătorit destul de mult, și mai ales că am văzut cam toate orașele din România, pot zice că Oradea este unul din cele mai frumoase și liniștite orașe, deși nu are o populație mică ( raportată la nivelul României) . Orașul chiar este o adevărată bijuterie, mai ales că de vreo 3 ani, este pe primul loc în Ro. la numărul de proiecte europene câștigate

5. Angajare - În Oradea există o mulțime de parcuri industriale, magazine, firme, unde te poți angaja, face practică și multe alte chestii, nu am întâlnit student ce să dorească job, și să nu găsească, salariile sunt puțin mai mici față de Cluj, însă să trăiești îi cu mult mai ieftin.

Orașul Oradea, este prin cele mai mari PIB -uri din România, și se catologhează ca fiind cel mai sigur oraș.

Dacă apar întrebări, spuneți :)
Mesaj util ?   Da / Nu   2 / 0   2 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710
<< Precedenta      Următoarea >>

#42401 by crpadureac (The Science of Deduction) (0 mesaje) at 2016-10-29 16:04:41 (50 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Sunt permise a fi importate în scutire de taxe vamale, TVA şi accize următoarele bunuri:
a) obiecte de uz personal necesare în mod rezonabil pentru călătorie ( de ex: îmbrăcăminte şi încăltăminte, articole de toaletă, bijuterii personale, aparate fotografice si aparate cinematografice de luat vederi, însotite de o cantitate rezonabilă de pelicule şi de accesorii camere video, aparate portative de inregistrare video, insotite de o cantitate rezonabilă de benzi, instrumente muzicale portabile, aparate receptoare de radio portative, aparate receptoare de televiziune portative, calculatoare personale portative);
b) mărfuri pentru scopuri sportive ( de ex: schiuri şi beţe, patine, sănii, îmbrăcăminte, încăltăminte şi mănuşi de sport, mingi de orice fel, rachete, crose, plase, bastoane şi altele similare);
c) produse din tutun:
- 40 de ţigarete;
-100 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare);
- 50 de trabucuri;
- 250 grame de tutun de fumat.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42402 by ZEUXEBER (BetterDeadThanRed) (0 mesaje) at 2016-11-12 16:36:05 (48 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Daca ai o medie de 8 si ceva , si la BAC aceeasi situatie , poti intra la studii intr-o universitate din RO ? Poti sa si beneficiezi de o bursa sau camin ? Vreau sa intru la o facultate din domeniul tehnic, automatica sau poate ceva mai exotic - robotica si mecatronica . Se ia in consideratie si al patrulea obiect de la BAC ?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42403 by LilCool (RMA) (0 mesaje) at 2016-11-12 16:44:07 (48 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42402 ZEUXEBER, găsești lista celor admiși și analizezi cu ce medii sa intrat
anul acesta a intrat o persoana cu media de 5,39


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42404 by PythonMD (Harness the power of Python) (0 mesaje) at 2016-11-22 00:17:24 (47 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Stie cineva, daca detin DOAR certificat de cetatenie romana, mai este nevoie sa perfectez permisul de sedere pt studii?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42405 by Bivvvol (User) (0 mesaje) at 2016-11-22 00:24:12 (47 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42404 PythonMD, nu, permisul de sedere este pt cetateni straini. Tu deja esti cetatean roman.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42406 by PythonMD (Harness the power of Python) (0 mesaje) at 2016-11-22 00:27:38 (47 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42405 Bivvvol, si eu am gandit asa, dar stii pe cineva concret in situatia asta? Ca teoretic nici CNP romanesc nu am la moment, si pana primesc certificatul de nastere cu CNP vor dura cel putin 3 luni.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42407 by Vicky_gCel mai bun bucătar (Rebelle fleur) (0 mesaje) at 2016-11-22 00:45:42 (47 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42406 PythonMD, crezi ca esti unicul student in aceasta postura ? Stai linistit. Odată ce ai depus jurământul,si ai certificatul constatator de cetățenie, poti sta pe teritoriul Ro cat iti dorește sufletul.
5 ani in urma eram in aceeași situatie


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42408 by Bivvvol (User) (0 mesaje) at 2016-11-22 13:03:12 (47 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42406 PythonMD, iaca ti-o raspuns sefu deci intrebari nu tre sa mai fie :D


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42409 by Vicky_gCel mai bun bucătar (Rebelle fleur) (0 mesaje) at 2016-11-22 14:03:11 (47 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42408 Bivvvol, :lol:


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42410 by PythonMD (Harness the power of Python) (0 mesaje) at 2016-11-22 17:40:27 (47 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42407 Vicky_g, ok, mersi. Am inteles :)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42411 by Invisible_S (Power User) (0 mesaje) at 2016-11-23 00:35:15 (47 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut băieți, are cineva cunoscuți sau poate chiar el însăși îi student la Universitatea Tehnică din Cluj la calculatoare, dar care a fost admis ca basarabean cu bacul în România, aș avea câteva întrebări în legătură cu concursul și cât de mulți aplică anual la acel loc...
Mulțumesc mult.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42412 by Bivvvol (User) (0 mesaje) at 2016-11-24 18:11:17 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
'Seara,
Asa o intrebare.
In cazul in care esti deja cetatean roman, detii pasaport si esti cazat la camin dar stai si la gazda, exista vreo problema ?
Ne cam bat la cap astia de la serviciul de imigrari de parca suntem la inchisoare " dc nu ai fost prezent cand a fost controlul ? "
Va multumesc !


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42413 by castean4ik (Engineer) (0 mesaje) at 2016-11-25 18:36:46 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42412 Bivvvol, daca ai pasaport roman, faci viza de flotant aka carte de identitate provizorie, ca sa stai legal :) daca cumva vreun vecin cheama politia si aia iti cer acte, vei avea probleme... o faci sau pe camin sau pe adresa unde stai


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42414 by Invisible_S (Power User) (0 mesaje) at 2016-11-26 17:44:44 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42413 castean4ik, și cu pașaport trebuie flotant? eu vreodebî al treilea an invaț în rom :D și nu am așa ceva


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42415 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2016-11-27 02:40:31 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ARTICOLUL 4 din Constitutie tit.I :)
(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

ARTICOLUL 19 din Constitutie tit. II
(1) Cetăţeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat din România.

Deci numai din aceste 2 articole, nu au ce-ti face, nici domnii gabori, nici cei de la administratia facultatii/caminului.

ps. http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339 prinde bine sa o cititi macar odata


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42416 by crpadureac (The Science of Deduction) (0 mesaje) at 2016-11-27 09:08:58 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42415 Marin_01, daca ai pasaport cu domiciliul in strainatate, da traiesti in ro, presupun ca poti primi avertizare/amenda


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42417 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2016-11-27 11:43:51 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42416 crpadureac eu stiam ca in pasaport e introdusa doar cetatenia, nu si datele despre domiciliu', ai auzit cumva vreodata de la cineva sa fie amendat pentru ca nu avea permis de sedere ci avea cetatania romana ? Nu cred!


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42418 by AlexWeb (Power User) (0 mesaje) at 2016-11-28 10:58:45 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42417 Marin_01, este stipulat si domiciliu.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42419 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2016-11-28 11:00:32 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42418 AlexWeb, de ce ma faci sa controlez, nu scrie nici o ..... nici pe cel MD, nici pe RO


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42420 by AlexWeb (Power User) (0 mesaje) at 2016-11-28 11:08:08 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42419 Marin_01, rau te uiti (http://cdn1.agenda.ro/2013/09/pasaport.jpg) unde scrie Bucuresti, acolo scrie Republica Moldova


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42421 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2016-11-28 15:35:03 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42420 AlexWeb,DACA SPUI TU ....


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42422 by castean4ik (Engineer) (0 mesaje) at 2016-11-28 19:56:33 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42414 Invisible_S, iti spun sigur :) am avut politia la usa, care a spus clar ca fiecare persoana trebuie sa stea la evidenta, precum romanii cu buletin au flotanta aplicata pe spatele buletinului de fiecare data cand isi schimba resedinta, la fel si cei cu pasaport sunt obligati sa faca CIP ( carte de identitate provizorie ) sau viza de flotant, e acelasi lucru doar ca are denumiri diferite

#42417 Marin_01, ba da, amenda constituie intre 40 si 120 de roni

luati si va informati mai bine :) acelasi lucru se face si la Chisinau, fiind cazat in camin se aplica stampila cu noua resedinta in buletin.


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42423 by Marin_01 (Lich King) (0 mesaje) at 2016-11-29 00:55:05 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top

#42422 by castean4ik ma doare-n ... in caminu meu nu o fost niciodata, nici anu trecut si nici asta si nici cand o sa fiu anu 4 nu o sa vina


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42424 by castean4ik (Engineer) (0 mesaje) at 2016-11-29 19:48:19 (46 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42423 Marin_01, e alegerea ta, pe propria raspundere :)


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte
#42425 by kancelovski (Power User) (0 mesaje) at 2016-12-08 17:23:57 (44 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Cine știe, cum se face programare la Consulatul de la Bălți?


Mesaj util ?   Da / Nu   0 / 0   0 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web.